Bestaansgeld; Vrij en onbelast(end) samenleven

Bestaansgeld; Vrij en onbelast(end) samenleven

Op deze pagina vindt je een inleiding over wat bestaansgeld inhoud. Als je hier klikt ga je direct naar de website waar je je kan verdiepen in een nieuwe eerlijke manier van samenleven.

Wat is bestaansgeld? 
Bestaansgeld is de hoeveelheid ‘geldgetallen’ die je nodig hebt om je eerste levensbehoeften, zoals dak boven je hoofd, voeding, warmte, licht, kleding (kortom dat wat je nodig hebt om fysiek in leven te kunnen zijn) te kunnen betalen. Bestaansgeld dien je dus te ontvangen in de muntsoort waarmee je jouw eerste levensbehoeften kunt betalen: in Nederland  zou dit euro 1000,00 zijn op maandbasis (realiseer je dat prijzen zullen dalen als mensen collectief hun bestaansgeld ontvangen: belastingen worden niet langer geheven). Vergelijk het met een (bijstands)uitkering: mensen met een (bijstands)uitkering ontvangen gewoonweg hun EIGEN bestaansgeld, waarbij je opmerkt dat 1) de connotatie van uitkering niet aansluitend is omdat het suggereert dat de uitkering mogelijk is doordat anderen belastingen betalen (maar niemand betaalt belastingen ten behoeve van uitkeringen: en jij betaalt geen belastingen voor iemands uitkering), waargenomen vanuit de betekenis van bestaansgeld en 2) de voorwaardelijke en controlerende werking van een uitkering via de sociale dienst niet aansluitend is, waargenomen vanuit de betekenis van bestaansgeld. 

Vanuit ‘vrij en onbelast(end) (samen) leven’ hebben wij aangetoond dat belastingen onnodig zijn. En we weten inmiddels ook dat belastingen onwettigzijn, vanuit natural law waargenomen. 

Dit betekent niet dat we vanuit de crowd niet willen bijdragen aan wat de crowd in co-creatie in beschikking wil laten komen. Dit willen we wel, maar niet via het elkaar belasten principe. De belastingdienst dient dan ook, en kan, transmuteren naar beschikbaarheidsdienst. 

Vanuit bestaansgeld lost minstens 80% op van wat er nu via instituties opgetuigd is. 

Waarom is bestaansgeld in het hier en nu nodig? 
In het hier en nu is bestaansgeld nodig, omdat de directe toegang tot de Aarde, haar middelen en elkaars talenten van ons geroofd / gestolen / in beslag genomen is doordat geschreven regels en wetten (die weliswaar legaal, maar onwettig zijn vanuit natural law waargenomen) over direct samen leven met elkaar heen geplempt zijn. Deze roof / diefstal / in beslagname dient gecorrigeerd te worden. Bestaansgeld corrigeert deze roof / diefstal / in beslagname. Bestaansgeld herstelt deze roof / diefstal / in beslagname NIET: ze lost deze niet op. Uiteindelijk gaat het er vanzelfsprekend om dat de roof / diefstal / in beslagname WEL oplost en dat natural law weer geïmplementeerd wordt op Aarde. Ikzelf voel aansluiting bij Irish Brehon Law

LevenGevende impulsen
Naast dat IEDEREEN zijn/haar bestaansgeld dient te ontvangen, dient de veroorzaakte afstand tussen ‘rijk’ en ‘arm’ gecorrigeerd te worden. Dit kan gecorrigeerd worden vanuit de ‘regering’ of de banken door middel van het implementeren van de overige levensimpulsen. Tot nu toe hebben zowel de ‘regering’ als de banken laten zien niet bereid te zijn deze te implementeren. 

Heeft dit onderwerp jouw aandacht?
Nodig jezelf gerust uit in de groep ‘Vrij en onbelast(end) samen leven‘ voor meer verdieping én doorleefd inzicht in HOE de transitie AL gegaan is en de handvatten / stappen daarvoor zijn vrijelijk beschikbaar gemaakt. Binnen de groep bespreken we de implicaties van het toepassen van bestaansgeld als fundament onder ons organisch samen leven.

Zodra de roof / diefstal / in beslagname is opgelost, vervalt bestaansgeld. Bestaansgeld en de overige levensimpulsen hebben dan hun werk gedaan. 

Vrij en Onbelast(end) samen leven – Levenscirkels