“Big Brother”

“Big Brother”

Sinds kort werkt de nederlandse overheid steeds vaker met de zogenaamde “scanauto”. Deze scanauto is een mobiele geldmachine die binnen een uur 1200 auto’s via het kenteken kan controleren op het feit of de eigenaar betaald heeft voor het parkeren of niet. Wat veel mensen zich echter niet realiseren is dat de scanauto niet alleen de kentekens scant en dat wordt uitgelegd in het volgende filmpje.

Kort samengevat maakt de scanauto  dus een ‘360 graden’ opname van elke straat waar deze doorheen rijdt. Het is dus niet zo niet zo dat de scanauto alleen kentekens scant maar er wordt een realtime opname gemaakt van de gehele straat met alles wat daar in staat en iedereen die daar op dat moment loopt dankzij de 12 camera’s op deze auto. Zoals te verwachten was (zoals met alle goedbedoelde totalitaire maatregelen tegen burgers)  werd ook deze geldmachine zogenaamd alleen ontwikkeld voor één doel, namelijk het betaald parkeren te kunnen controleren. Natuurlijk zal de overheid de overheid niet zijn als er niet ineens wat subdoelen “spontaan” naar boven komen drijven waar zo’n auto toch ook wel handig voor kan zijn. Alsof dit (en erger) niet al vanaf het begin van de ontwikkeling van de scanauto het plan was. 

Nog een argument van de autoriteiten vóór de scanauto is dat het voordeliger én veiliger is dan een parkeerwacht. Logischerwijs krijgen parkeerwachten te maken met geweld, dat krijg je nou eenmaal als je machthebbers helpt bij het roven van het geld van mensen die al wegenbelasting betalen voor het gebruik van hun auto. Nog een puntje om over na te denken is de proef die nu gaande is met zelfrijdende auto’s en de grote drang naar het aanleggen van een 5g netwerk. De machthebbers ruiken kansen die jouw voorstellingsvermogen nu nog te buiten gaan.

In het filmpje spreekt Rienk Hoff (directeur handhaving en toezicht amersterdam) namens de totalitaire-nazi-organisatie “1-overheid” waar hij initiatiefnemer van is,  en legt hij uit dat er een “convenant” is opgesteld waar ze “3 jaar over gedaan hebben” om in “bepaalde gevallen” van de beelden gebruik te mogen maken wanneer er bijvoorbeeld gestolen auto’s gescand worden, en ze zijn daarbij “geadviseerd” door een “onafhankelijke privacycommissie”.  Nu zul je je misschien afvragen waarom er zoveel tussen haakjes staat in deze alinea, en daar zal ik dan ook meteen antwoord op gegeven: Het is allemaal bureaucratische leuterkoek gesopt in een totalitair stalinistisch ‘thee-tje’. 

Een convenant is een mooi woord voor een overeenkomst, en overeenkomsten met de overheid of binnen de overheid zeggen he-le-maal niets. Overheid en afspraken dat zijn elkaars tegenpolen, die gaan ook nooit samen. Dat is ook volledig logisch omdat jij de slaaf bent en de overheid de meester. Afspraken binnen de overheid zijn nog hilarischer als je er werkelijk over nadenkt, het is hetzelfde als een afspraak met jezelf maken… Wie doet je wat als je je er niet aan houdt? Daarnaast wisselt de samenstelling van een overheid voortdurend dus afspraken die gemaakt worden hangen maar net af van de wensen en de grillen van de nazi’s aan het roer op dat moment. 

Misschien stoten bepaalde termen in mijn teksten mensen tegen het hoofd, daarom even wat uitleg. Totalitarisme is een politiek systeem waar de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt, en zeg eens dat dit op dit moment in onze samenleving niet zo is.   Stalinisme is een variant van het communisme als door Stalin toegepast, het regime was, jawel: Totalitair. Nazisme is het verkleinwoord van nationaalsocialisme. Het is een aan fascisme verwante ideologie die we allemaal kennen als het regime van Hitler wat, jawel: totalitair was. 

Nu we die woorden even een beetje duidelijk hebben is er één wapen tegen het gebruik van deze woorden en dat wapen heeft meneer Mike Godwin bedacht. Hij ergerde zich aan het feit dat in online discussies altijd wel iemand de vergelijking trok met nazi’s of hitler. Dit wapen heet dus “de wet van Godwin”. Deze term is naar zijn zeggen niet bedoeld om een eind te maken aan discussies (wat het natuurlijk wel is) maar om deelnemers van de discussie bewuster te maken van de vraag of die vergelijkingen wel gepast zijn of dat er sprake is van te ver doorgevoerde retoriek. Mijn antwoord hierop is simpel: Waarom mogen we wel vergelijkingen maken met de nazi’s als we het over politiek rechts hebben, of over “vrijheid waar voor gevochten is”. Die “vrijheid” waar ooit voor gevochten is wordt door politici voortdurend naar voren gehaald wanneer het hen uitkomt, als ze het bijvoorbeeld over “democratie” hebben, en die vrijheid werd afgenomen door een groep fascistische socialisten die we de nazi’s noemen. Als het autoriteiten uitkomt mogen we dus wél vergelijken, alleen als het te dichtbij komt dan is het ongepast en daar hebben we dus nu een woord voor. 

Waarom is het niet gepast om vergelijkingen te trekken met een regime wat de vrijheid van mensen ernstig inperkte tot het absolute minimum? Was het niet de verschrikkelijke Hitler die in april 1941 een persoonsbewijs invoerde wat nederlanders vanaf 15 jaar verplichtte om ten alle tijden bij zich te dragen? Mensen verrachte dat destijds, en waren blij dat dat na de oorlog niet meer hoefde. Vrijheid betekende toen: anoniem over straat kunnen.  60 jaar later in 2005 voert nederland exact hetzelfde principe opnieuw in: Alle nederlanders vanaf 14 jaar moeten zich op bevel van een “bevoegd ambtenaar” kunnen identificeren met een identiteitsbewijs. 

Mochten we hier al geen vergelijkingen trekken, nog maar 14 jaar later rijden er auto’s vol camera’s rond om te checken of mensen wel betaald hebben voor het parkeren, en worden de bevoegdheden met betrekkingen tot het gebruik van het 360 graden realtime beeldmateriaal alweer uitgebreid. Met de technologie die nu bestaat is de laatste stap en hobbel die nog genomen moet worden de implementatie van gezichtsherkenning camera’s zowel op straat als mobiel, vergeet niet dat de overheid niet voor niets speciale regels heeft voor de foto op je legitimatiebewijs of paspoort, deze staat netjes in de database van de overheid en wordt elke tien jaar bij het verlopen van je bewijsje ververst. Jouw vingerafdrukken, gezichtskenmerken, lengte en andere persoonsgegevens zijn allemaal in bezit van de overheid. Niets is meer anoniem. 

Mensen realiseren zich werkelijk niet dat datgene wat lange tijd verwezen werd naar  “complottheorieën” steeds meer een feit aan worden is en dat alle techniek wet en regelgeving er al klaar voor is: De totalitaire politiestaat waarin iedereen 24/7 te volgen  en te controleren is. We zitten er middenin. In china implementeren ze dit zonder er doekjes om te winden, in Europa kunnen ze de mensen nog tot in het eind der tijden voor de gek houden door te doen alsof het “voor ons aller veiligheid” is, het zegt in ieder geval heel veel over het vermogen om realistisch te kunnen nadenken in dit gedeelte van de wereld. 

Mensen blijven maar in die naïviteit hangen van “als je niet fout doet heb je niets te vrezen” of “als je niets te verbergen hebt wat maakt het dan uit”… als jij op dit moment zo denkt dan moet je je afvragen waarom je eigenlijk een slot op je deur hebt, of waarom je de deur op slot doet als je op het toilet zit, of waarom je de gordijnen s’avonds dichtdoet, of waarom je een wachtwoord gebruikt op je telefoon of online zaken, en waarom heb je eigenijk kleren aan? Iedere ‘ik’ is een voortdurende manifestatie van privacy, zonder privacy is er geen ‘ik’. Dat je niets te verbergen hebt is dus niet waar, en als wel iets te verbergen hebt is dat trouwens ook nog eens je goed recht. 

Zolang je andere mensen geen kwaad doet heb je alle recht om te verbergen wat je wil van jezelf. Het is dan ook jouw leven. Als jij niet wilt dat een overheid weet waar jij bent, wanneer jij daar bent, en wat je daar doet, zou dat de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. De enige reden dat mensen steeds makkelijker hun privacy opgeven is dan ook doordat de social-engineers mensen in paradigma houden van groepsdenken waardoor het individu niet meer telt. Alle maatregelen die privacy wegnemen, vrijheid inperken, en de macht van de overheid laat toenemen worden op wat voor manier dan ook gepresenteerd als ‘in het belang van de groep’ misbruik makend van de termen ‘veiligheid en bescherming’. 

Ikzelf zal dan ook eerlijk zeggen: als de groep mij wil dwingen tot het inleveren van steeds meer van mijn persoonlijke vrijheid en natuurlijke recht op anonimiteit, en als de groep wenst dat ik mijn complete leven laat beheersen door mensen die niet te vertrouwen zijn, en de groep mij dwingt tot het openbaren van al mijn handelingen alleen maar omdat men denkt “dat er dan iets voorkomen kan worden”, dan heb ik ontiegelijke schijt aan die groep. Dat heeft dan ook niets met egoïsme te maken, het heeft met zelfbescherming te maken. 

Groepsdenken is wat oorlogen mogelijk maakte. Groepsdenken is wat pesten mogelijk maakt. Groepsdenken is wat de zwakkeren juist verder weg laat zakken want in het belang van de groep zullen de zwakkeren altijd geofferd worden. Groepsdenken is het aan de kant zetten van je eigen ik. Groepsdenken is wat elk totalitair regime uit de geschiedenis gebruikte om te kunnen heersen en groepsdenken is dan ook het ultieme recept voor de manifestatie van het kwaad. 

Als individuen niet meetellen, en lijdzaam moeten toezien hoe zij gedwongen worden tot het meedoen met iets waar zij zich niet in thuis voelen, dan kun je helemaal niet spreken van beschaving. Respect voor het individu en de natuurlijke rechten van het individu is er allang niet meer, en dat begint met democratie. Democratie is puur een tool om jouw wensen aan iemand anders op te leggen. Jij wilt via een overheersende macht jouw wensen aan een ander opdringen, wat betekent dat je anderen wil dwingen jouw mening te volgen. Democratie is tirannie van de meerderheid en in democratieën bepalen ook de kiezers niet wie de macht krijgt maar degene die de stemmen tellen,  alhoewel goedgelovig Nederland nog steeds denkt dat het hele spel ‘echt’ is. 

Hoezo denk jij nog in een vrij land te wonen als alles wat met vrijheid te maken heeft je afgenomen wordt. Is vrijheid ‘dat wat politici je geven aan privileges’ of is vrijheid de afwezigheid van dwang? Zie jij nog steeds het gevaar van groepsdenken en het verdwijnen van het individu -en daarmee ook  de rechten van het individu- niet in? Vind jij het moreel en rechtvaardig dat machthebbers via technologie, of de technologie zelf, gaat bepalen of jij deel uit gaat maken van een onderzoek terwijl jij onschuldig over straat loopt en gewoon je leven leidt. Ben je werkelijk zo naïef dat je denkt dat er nog ergens op de rem getrapt gaat worden als we het over het afnemen van je vrijheden hebben als we nergens tegenin gaan en het maar “gewoon laten gebeuren”… 

Nederland is verandert in een grote openluchtgevangenis, en mensen hier denken nog steeds dat dat allemaal voor hun eigen bestwil is. Sterker nog, ze dragen gewillig bij aan hun eigen slavernij omdat ze dénken dat machthebbers machthebbers zijn vanwege hun empatisch vermogen in plaats van zich te realiseren dat vooral psychopatische en  narcistische persoonlijkheden machtsposities innemen.

Een volk krijgt dan ook de overheid die het verdient, en voordat bij mensen dat besef zal doordringen zal het te laat zijn. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *