Column |Ad Broere| Nuchter perspectief

Column |Ad Broere| Nuchter perspectief

De invloed van de media is groot, althans ik merk het dagelijks. Ik kijk al weken niet meer naar journaals, lees nauwelijks kranten en luister nauwelijks naar de radio. De weinige keren dat ik iets opvang, gaat het haast onveranderlijk om het instandhouden van de angst voor het virus, zoals mensen die een feest vierden en zich niet aan de regels hielden, vrijwel allen ziek werden. Ook schrijft men over de zorgen met betrekking tot de tweede golf et cetera. Het werkt door, ook al weet je dat de berichtgeving eenzijdig en vaak opgeklopt is.


Het is daarom goed en mijns inziens nodig om alles in de juiste verhoudingen te blijven zien. Ik heb al meerdere keren een vergelijking gemaakt tussen Zweden en Nederland voor wat betreft Covid-19. Die vergelijking is zinvol om te laten zien hoe het verloop van het virus is in een land waarin geen lockdown is geweest en een land waarin dat wel het geval is. Want dat er relatief weinig sterfgevallen zijn in Nederland wordt door het RIVM toegeschreven aan het succes van de maatregelen. Als die niet genomen zouden zijn, dan was het veel erger geweest.
Daarom maak ik de vergelijking, want als het RIVM gelijk zou hebben, dan waren er verhoudingsgewijs veel meer doden in Zweden te betreuren.
Dit is niet het geval.


Het aantal VASTGESTELDE ziektegevallen is in Zweden niet veel meer dan in Nederland: 330 per 100.000 inwoners in Zweden en 260 per 100.000 inwoners in Nederland. Niet de verhouding die je zou verwachten op basis van de prognoses van de WHO.


Het aantal sterfgevallen TOEGESCHREVEN aan Covid-19 is in Zweden nauwelijks hoger dan in Nederland 40 sterfgevallen per 100.000 inwoners in Zweden en 34 per 100.000 inwoners in Nederland. In Zweden zijn 12 mensen per 100 ziektegevallen overleden, toegeschreven aan Covid-19 en In Nederland 13 mensen per 100 ziektegevallen.
Beneden 60 jaar zijn er in beide landen nauwelijks mensen aan het virus gestorven, tussen 60 en 70 in beide landen weinig. Boven 80 jaar zijn er in Zweden relatief meer sterfgevallen. Hierover is Zweden duidelijk geweest. Ze hebben het effect van Covid-19 op mensen in deze leeftijdcategorie niet goed ingeschat. Maar in Nederland zijn er ook relatief veel ouderen in verpleegtehuizen overleden, toegeschreven aan Covid-19.
De conclusie dat het virus voor jongeren dan 60 nauwelijks dodelijk is, lijkt op basis van de situatie per 26 mei voor beide landen gerechtvaardigd. Ook dat de mate van dodelijkheid voor oude mensen veel te maken lijkt te hebben met te weinig c.q. onjuiste behandeling. Bovendien hadden in beide landen de gestorvenen vrijwel alle een of meer ernstige aandoeningen.


Ik vond het nodig om dit nog een keer op te schrijven, in de hoop dat meer mensen de berichtgeving door de media niet in hun angst laten vallen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *