De “terrorist”

De “terrorist”

Ik zou wel eens een terrorist kunnen zijn, tenminste als je snapt wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, en je mij een beetje kent… Hoe ik dat bedoel? Dat zal na je het lezen van het volgende verhaal duidelijk worden, en misschien kom je dan tot de conclusie, dat jij er ook wel eens een zou kunnen zijn. 

Terrorisme en ‘de terrorist’ zijn inmiddels helemaal ingeburgerd in onze samenleving. Na het theater op 11 september 2001 in New York (waarvan nog steeds heel veel mensen denken dat dat daadwerkelijk door een man met een baard en een bepaald geloof vanuit de woestijn gecoördineerd is) hadden overheden in de Verenigde Staten en Europa ineens groen licht om het eigen volk te onderwerpen aan de meest bizarre vrijheidsbeperkende maatregelen. 18 jaar later is zowel Amerika als de EU  verandert in een politiestaat. 

Onder een politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie. Deze politie heeft in dit soort staten meer bevoegdheden dan gebruikelijk is in een “democratische” Staat. Politiestaten in de strikte betekenis van het woord worden meestal gekenmerkt door totalitarisme, sterke sociale controle en veel politiegeweld. 

Totalitarisme is een politiek systeem waarbij de gehele maatschappij ondergeschikt wordt gemaakt aan het staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt. Bij totalitarisme wordt de heersende ideologie in een totalitaire staat gepropageerd als de enig mogelijke weg naar een betere toekomst. Het is een systeem waarbij de staat bijna volledige controle heeft op het dagelijks leven van mensen. 

Nu we de termen duidelijk hebben, klinkt het al bekend in de oren? Hoe zat dat ook alweer met die typische uitleg van Staatisten dat de politiek er is om het volk te vertegenwoordigen?  Vertegenwoordigen betekent ‘namens iets of iemand handelen’. Wat de politiek na de bewuste datum 9/11 in steeds rapper tempo doet, is namens jou steeds meer controle maatregelen invoeren tegen JOU. Jij vertrouwt jouw  “vertegenwoordiger”, terwijl jouw “vertegenwoordiger” jou voor geen ene sodemieter vertrouwd. Jouw “vertegenwoordiger” doet er zelfs alles aan om controle te krijgen over alles wat met jouw leven te maken heeft en heeft er daarnaast ook nog eens een enorme berg schijt aan of jouw privacy of andere natuurlijke rechten daarin aangetast worden. Als je nog steeds gelooft in dit “vertegenwoordigen”… kun je dan zelf antwoord geven op de vraag of je gewoon dom doet, of dat je echt gewoon dom bent?

Ik ga definitie van een Terrorist nog eens helder naar voren halen. Een terrorist is volgens Amnesty International iemand die vanuit politieke of religieuze overtuigingen gewelddadige aanslagen pleegt om angst te zaaien met als doel verandering. Wikipedia is hier nog iets specifieker in en zegt dat terrorisme het “zonder wettige grond plegen van ernstig geweld of ernstige dreiging daarmee” is. De AIVD zegt dan weer  dat het alleen terrorisme genoemd kan worden als het geweld op mensenlevens gericht is om het te kunnen onderscheiden van “politiek gewelddadig activisme”, en de politie zegt weer: Terrorisme is het plegen van of dreigen met geweld gericht op mensen op tegen de maatschappij, met als doel politieke veranderingen af te dwingen.

 Volgens Idesbald Goddeeris bestaan er zelfs 109 definities van het begrip terrorisme, zo schreef hij in de bundel ‘koningsmoorden (2000). Kortom je kunt met het woord dus alle kanten op. Wat in elke definitie ieder geval terugkomt is het stukje ‘politieke verandering’. Heel simpel gezegd komt alles wat met terrorisme te maken heeft komt uiteindelijk via kilometers aan nieuwe bizar extreme wetgeving neer op: iedereen die een bedreiging is voor de gevestigde orde is een terrorist. 

Als ik naar mezelf kijk, ik ben fel tegen het politiek systeem. Ik zie politiek als geweld. Ik hang het non-agressie principe aan en zal nooit geweld gebruiken tegen mensen die ook geen geweld tegen mij gebruiken. Ter bescherming van mijzelf of een naaste zal ik dat dus wél doen, omdat zelfverdediging een natuurrecht is en een medemens helpen (die zichzelf misschien minder goed kan verdedigen) vanuit dat oogpunt een plicht is.  Ik ben dus een tegenstander van geweld en een voorstander van ware vrijheid. Ik zou dus nooit iemand dwingen tot iets wat hij of zij niet wil, dwang is namelijk geweld. 

Als we het over termen hebben, ben ik dus een terrorist. Ik ben tegen de staat en tegen een  staat. Ik ben tegen politiek omdat ik mijn wil niet op wil leggen aan anderen via een systeem van gelegaliseerd geweld. Ik ben tegen autoriteit omdat een niet bestaand geloof is wat echt puur en alleen kan bestaan dankzij geloof. Autoriteit is niet iets natuurlijks, veel mensen denken nog steeds van wel en beginnen dan over  “het recht van de sterkste” het idee dat er altijd van nature autoriteit zal bestaan. Dit is niet waar. In een vrije samenleving wordt je niet gestraft wanneer jij vanuit het oogpunt van het verdedigen van jezelf iemand letsel toebrengt of in uiterste nood dood maakt, en kun je dus voor jezelf en anderen opkomen zodat “een sterkere” alsnog het onderspit delft.

Vanaf het moment dat jij aangevallen wordt verliest de aanvaller al zijn recht op bescherming van wie dan ook omdat hij de keus maakte jou aan te vallen. Een natuurlijk principe wat mensen vanuit instinct doen als ze aangevallen worden is zichzelf verdedigen, tot elke prijs. In een samenleving met overheid, waarin overheid dus “het gelegaliseerde recht van de sterkste heeft” zal jij gestraft worden voor het beschermen van jezelf, het is namelijk de bedoeling dat die club zwart/gele huurlingen (die altijd achteraf handelen) met “speciale rechten”  “jou beschermen”, en op papier en als verkooppraatje klinkt dat allemaal geweldig, maar de praktijk laat zien dat politie alleen achteraf kan handelen. Dit is ook logisch omdat we geen mensen op voorhand gaan straffen, er moet eerst wat gebeurt zijn en dat is ook het punt, jij mag als slachtoffer de dader niet te hard aanpakken op het moment suprême terwijl jij zijn doelwit bent want daar kan je als slachtoffer dus gewoon voor gestraft worden, maar de politie zal altijd te laat zijn. Zo gek kan geloof zijn.

Dan terug naar terrorisme. Hoe is het mogelijk dat mensen zoals ik, die niet gewelddadig zijn en juist tegen geweld zijn (en daarom ook tegen overheid zijn) toch als terroristen gezien kunnen worden? Het is komt allemaal voort uit het ingeprente idee dat de overheid onze almachtige god is. Overheden zijn niet meer dan ordinaire misdaadsyndicaten die met allerlei mooie termen en rituelen doen wat de hogere machten daarboven willen. Ze verplichten mensen om te gehoorzamen, en zetten dat kracht bij door geweld te gebruiken. Als je dat niet gelooft, werk maar eens niet mee met een politieagent terwijl jij niets gedaan heb en hij toch jou de orders geeft dat je moet luisteren. Waarom moet je luisteren? Omdat jou verteld is dat je autoriteit niet in twijfel mag trekken, en doe je dat wel, dan roep je geweld over je af. Dat is waarom mensen altijd zeggen “moet je maar luisteren”. Maar het is natuurlijk eigenlijk bizar dat normale mensen net als jij en ik ineens speciaal zijn zodra ze het uniform aantrekken en dat we dan geacht worden maar gewoon naar alles te luisteren wat deze mensen zeggen. Het merendeel van hun werk bestaat nog steeds uit het terroriseren van mensen en zeker niet uit het helpen van mensen.

Om het nog even samen te vatten. Niet-gewelddadige mensen die tegen een heersende klasse in welke vorm dan ook zijn worden gezien als terroristen omdat zij een bedreiging zijn voor de macht van die heersende klasse, en niet omdat ze gewelddaden plegen. De wetgeving die inmiddels bestaat om dit “terrorisme” te bestrijden is allemaal gebaseerd op een groot georchestreerd evenement 18 jaar geleden toen westerse geheime diensten een nieuwe vijand vanuit het niets creëerden om een oorlog te kunnen beginnen wat opnieuw miljoenen doden opleverde en zorgde voor een reeks van gecontroleerde aanslagen uit naam van een god. Eerst werd de woede er ingepompt, vervolgens kwamen de jaren van angst indoctrinatie. 

De gemiddelde mens denkt op dit moment bij het woord  ‘terrorist’ aan een man met een baard, een geloof, een bomgordel en/of een  mes. Voor de meeste mensen is dit zonder verder na te denken de definitie van een terrorist. Overheden echter hanteren de overkoepelende definitie van een terrorist, of je dat nou door hebt of niet.  Wat je hierdoor krijgt is dat door de angst erin te houden voor die man met die baard (wat de rechter politieke vleugel uitstekend doet) allerlei wetgeving aangescherpt kon worden om niet perse “de man met de baard” versie van een terrorist hard aan te kunnen pakken en onder die wetgeving al z’n rechten in één klap van tafel te vegen, maar dit geldt voor IEDERE zogenaamde terrorist vanuit overheids-definities bekeken. Het is een klassiek geval van hegeliaanse dialectiek wat  al 18 jaar lang mensen tegen elkaar opzet met als specifiek einddoel extreme wetgeving te kunnen legitimeren. 

De enige ware terroristen  in deze wereld, dat zijn overheden. Een overheid is een abstract begrip want ze bestaan uit mensen die een functie macht uitoefenen. Deze mensen die voor een groot deel net zo gebrainwashed zijn als het merendeel van het volk, die denken dat ze daadwerkelijk goede dingen doen. Toch tiranniseren deze mensen dagelijks miljoenen mensen door dingen van hun te eisen die je moreel gezien helemaal niet kan eisen. Je kunt een ander niet dwingen een deel van z’n geld af te staan op straffe van opsluiting in een kooi. Toch is het de taak van zo’n 30.000 mensen elke dag om ervoor te zorgen dat dit mogelijk gemaakt kan worden. Kijken of mensen zich wel aan de kilometerslange waslijst van regels houden zoals politieagenten dat moeten doen daar hebben we er zo’n 60.000 mensen voor. In totaal hebben we alleen al in nederland zo’n 500.000 overheidsbanen die er allemaal aan bijdragen dat deze terrorist z’n gang kan gaan tegen onschuldige mensen, dag in dag uit. Dat is zo’n 6,5% van alle banen in Nederland. Stel je eens voor dat dat allemaal niet betaald zou hoeven worden, hoeveel geld je over zou kunnen houden. 

Ons systeem is zo vernuftig dat het volk z’n eigen onderdrukking financiert zonder daar werkelijk over na te denken. Wij blijven maar denken dat dit normaal is, dat is het niet. In werkelijkheid houden we met z’n allen een enorme wereldwijde terroristische organisatie in stand. De meeste mensen willen daar liever niet over nadenken, want ze zien de terrorist liever als de man met de baard, terwijl de slachtoffers die daadwerkelijk door een man met een baard gemaakt worden (Als ze al niet in scene gezet zijn) in verhouding tot de slachtoffers van overheden zo ontzettend minuscuul klein is dat het volledig in het niet valt. Voor de meeste mensen is dit echt “too hard to swallow” maar het wordt hoog tijd om de realiteit onder ogen te gaan zien. 

We leven in een omgekeerde wereld. Natuurrechten worden mensen ontnomen, daar krijg je dan zogenaamde mensgemaakte “mensenrechten” voor terug. Zodra je als terrorist gezien wordt kunnen ze je dan namelijk die “mensenrechten” afnemen, waardoor je binnen het systeem gezien geen rechten meer zou hebben,(natuurrechten totaal negerend)  want je bent immers een potentieel zwaar gestoord geflipt achterlijk gek wezen, als je niet meer gelooft dat een overheid er is om mensen te “vertegenwoordigen” ,beschermen en te helpen met alle beste bedoelingen. Wordt je al wakker?

Nee zodra je die leugens en indoctrinatie van je af gegooid hebt en gaat snappen dat alles draait om ware moraliteit, het andere mensen geen kwaad aan doen, en je liever kiest voor vrijwillige interactie en samenleving met mensen… dan ben je dus een terrorist. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *