De waarheid is de waarheid

De waarheid is de waarheid

Leonardo da Vinci zei: er zijn 3 soorten mensen 

  • Zij die zien
  • Zij die zien wanneer het hen wordt getoond 
  • Zij die niet zien 

Het volgende onderwerp is een hele lastige, omdat we weer over een geloofsysteem gaan praten, en geloofsystemen zijn lastig te bestrijden omdat je diepgewortelde patronen in de hersenen van mensen in de war gaat schoppen en dat leidt onvermijdelijk naar confrontaties ook al is dat absoluut niet de intentie. 

Na mijn uitgebreide uitleg over ‘kennis van de waarheid, wat je zal bevrijden van alle ketenen’ heb ik privé ook weer een aantal mensen gesproken die het begrip ‘waarheid’ toch nog durven uitleggen als “niet vaststaand” en wat dat mij laat zien is dat veel mensen gevangen zijn door een vrij nieuwe religie die gecreëerd is om mensen passief te houden. Zonder dat ik daadwerkelijk de naam hiervan ga noemen, omdat het mijn intentie niet is vredelievende mensen onderuit te schoffelen, ga ik uitleggen wat wat het doet. 

Mensen die wat meer nagedacht hebben dan enkel dat wat ons geleerd is, die zijn zich er wat meer van bewust geworden dat we niet alleen een homp rondlopend vlees zijn die maar gewoon hun gang gaan op de goede gok. Ons vlees-pak (het lichaam) is in samenwerking met ons brein datgene wat het mogelijk maakt dat bewustzijn zich kan manifesteren van energie naar daden. Dit is een erg simpele uitleg van een enorm complex verhaal maar dat doet er verder niet toe. Vaststaat is dat alles wat we fysiek creëren ooit begon met een gedachte. 

Neem een auto. Ooit heeft iemand bedacht (geest) dat het handig zou zijn om je sneller te kunnen verplaatsen en men begon met de handen (fysiek) wat te bouwen en zo ontstond er een product wat vervolgens verbeterd en verbeterd werd door hetzelfde proces: nadenken (geest) en namaken (fysiek). Zonder ‘geest’ geen ‘fysiek’ en zonder ‘fysiek’ geen product. Iets moet dus ‘bedacht worden’ maar vervolgens moet er ook ‘fysiek’ gehandeld  worden om dat wat bedacht is in de fysieke realiteit te creëren. 

Je creëert iets met je gedachten maar als het alleen bij die gedachte blijft zal het zich fysiek nooit manifesteren. Als jij op de bank zit en je hebt honger, dan kun je uren gaan dénken over een broodje, het broodje blijft echter liggen waar het ligt omdat er niet fysiek gehandeld wordt. Het lichaam zal zich moeten verplaatsen om het broodje te pakken, aangestuurd door de geest. Dit is hoe lichaam en geest samenwerken om vanuit het universum signalen (energie) om te zetten in real life actie. 

De laatste jaren is er echter een beweging opgestaan die waarschijnlijk wordt aangestuurd door hogere machten, waarin mensen geleerd wordt dat deze samenwerking tussen lichaam en geest niet nodig is om iets gedaan te krijgen. Deze beweging is er van overtuigd dat enkel gedachten genoeg zijn om de realiteit te creëren, wat helaas maar de halve waarheid is. 

Gedachtenkracht zegt: gedachten zijn kracht. Dit is ook onomstotelijk feit. Gedachten komen vanuit ons bewustzijn en ieders bewustzijn komt van dezelfde bron. Wat die bron is dat maakt op zich niet uit en valt over te discussiëren, wat het betekent is veel belangrijker omdat we dus allemaal uit dezelfde energie putten en dus allemaal met elkaar in connectie staan op ‘spiritueel niveau’. 

Alles draait dus om balans en samenwerking. Wie teveel ‘in de spirit’ gaat zitten staat niet meer met beide benen op de grond, en dit betekent dat men gaat “zweven”. Het contact met de realiteit verdwijnt, en de realiteit is daar waar we fysiek leven in ons aardse vlees-pak in samenwerking met ‘geest’ wat ons mens maakt. Als je teveel in vlees-pak gaat zitten en je je niet bewust bent van het feit dat je ook ‘geest’ bent, leef je dus onbewust en meer als een soort robot zonder connectie met je ware aard. Wederom zien we dus dat alles draait om balans en samenwerking. 

Spiritualiteit is dus niet nep en ook niet “eng” of “zweverig”, het verwijst naar de geest die in contact staat met het universum. Uit een aantal eigen ervaringen met gedachtenkracht ben ik ervan overtuigd dat iedereen invloed heeft op die energie en je door middel van focus dus beperkt invloed kan hebben op de ander. Dit wil niet zeggen dat je een ander kan besturen, en dit wil ook niet zeggen dat je fysiek handelingen van een ander kan tegenhouden met gedachtenkracht. Als dit zo zou zijn dan was er niet zoveel leed geweest in de wereld aangezien de meeste mensen toch echt wel vanuit de juiste intenties leven. 

Ik ga niet claimen dat ik de waarheid hier in pacht hebt. Ik ga ook niet tegen ervaringen van mensen in. Een discussie over spiritualiteit is een oneindige omdat de ervaringen daarin oneindig zijn. Daarbij heb ik nog altijd overal een open mind in dus omdat ik weiger mezelf vast te zetten in een geloofsysteem en zeker als het niet grijpbaar is. Ik constateer slechts wat er gebeurt als iets uit balans raakt. 

Waar ik bij stil wil staan is de uitkomst van niets doen. Teveel in de geest leven, in het spirituele, zonder daadwerkelijk actie te ondernemen is wat machthebbers maar al te graag zien. Het zorgt ervoor dat mensen passief worden en blijven. Als jij denkt dat je kwaadwillenden die jou fysiek kwaad willen doen kan tegenhouden met je gedachtenkracht dan ben je niet meer realistisch. Om jezelf te beschermen zul je fysieke actie moeten ondernemen. Hoe vredelievend je zelf ook bent, iemand die jou kwaad wil aan doen zal zich dan juist niet tegen laten houden. 

Hetzelfde “zweven” is wat er gebeurt wanneer je een vaststaand feit als ‘de waarheid’ omzet naar ‘relatief’ of ‘perceptie’. Je drijft af van de realiteit, gaat met beide benen van de grond af, je gaat “zweven”.  Wat gebeurt er als we iets wat onomstotelijk en onbetwistbaar is in twijfel gaan trekken? We creëren dan onbalans. Als we in lijn met de waarheid leven leven we vanuit de bron, en op die manier bouw je dus vanuit de bron.  Je bouwt voort op ‘dat wat is’, en ‘dat wat is’ kan niet kapot want het zal altijd blijven bestaan omdat het ‘is’. 

‘Dat wat is’ bestaat, en omdat het bestaat is het er. Perceptie verandert niets aan ‘dat wat is’. Perceptie is subjectief en kan vanuit een gebrek aan kennis totaal misleidend zijn. Mensen zeggen wel eens “voor mij is dat waar”, en dat is perceptie. Als iets ‘voor jou waar’ is, betekent dat niet dat dat ook waar is, het zegt alleen iets over hoe jij in lijn staat met dat wat waar is. Water is nat, en dat is de waarheid. Hoe jij het ervaart doet niets af aan het feit dat water nat is. Water is water en nat is nat. Je kunt ‘nat’ ook ‘droog’ noemen, maar dat verandert niets aan dat water, dat verandert alleen iets aan jou gedachten over water. 

Als we niet in lijn met waarheid leven, leven we uit balans. Als we onszelf voortdurend uit balans brengen, komen we nooit in harmonie met het universum en blijven we achter eekhoorns aanlopen die alle kanten op schieten, je komt zo dus nooit bij de bron. Als je nagaat  dat de meeste mensen niet eens geloven dat er ‘een bron’ is, een drijvende kracht, een oneindige intelligentie die dit alles mogelijk maakt en dat die mensen dus niet eens moeite doen om in lijn te komen met de waarheid dan wordt het nog veel lastiger om mensen daar bewust van te maken als er mensen met de overtuiging rondlopen dat waarheid afhangt van menselijke perceptie. 

Het doel van geloofsystemen is om mensen uit balans te schoppen, zowel spiritueel als fysiek.  Daar zijn ideologieën voor bedacht die mensen vangen in hun zoektocht naar de waarheid en zo schieten mensen de zijwegen van misleiding in en blijven ze passief. Als jij weet dat de onomstotelijke waarheid is dat niemand van nature boven jou kan staan, zul je vanuit die waarheid (wat onbetwistbaar is) actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat in het fysieke rijk dit dan ook niet meer kan worden gerealiseerd. 

Als we passief achterover blijven leunen met alleen ‘denken’ dat het zo is, of denken dat het misschien niet zo is maar hoe dan ook geen fysieke actie ondernemen omdat we denken dat onze gedachten sterk genoeg zijn om de realiteit te creëren dan krijg je dus wat we hebben: een systeem waarin onderduikers steeds meer macht krijgen omdat zij het niet bij alleen denken laten, maar zij actie ondernemen in het fysieke rijk. 

Je kunt tirannen dood negeren, maar dat weerhoudt de tiran er niet van zijn tirannie over je te uit te strooien. Je bent dan slechts een makkelijk doelwit. Je kan tirannen wel buiten spel zetten door de fundering van hun macht weg te halen, maar dat vereist wel actie. Niets doen in het fysieke rijk betekent dat er niets verandert in het fysieke rijk. Als we passief blijven omdat we denken dat passief blijven genoeg is, zijn diegene die actief blijven altijd de winnaar, zelfs als ze geen besef van spiritualiteit hebben. 

 Als je aan alles twijfelt is dat een goede eigenschap omdat je niets zomaar aanneemt, maar wanneer je aan onomstotelijke onbetwistbare waarheid gaat twijfelen breng je jezelf in een passieve positie die je niet gaat helpen. Je brengt jezelf in onbalans zodat je geen actie onderneemt omdat je niet gaat staan voor ‘dat wat is’ en niet in lijn bent met de waarheid. Ware spiritualiteit oefen je uit met beide benen op de grond, in het fysieke rijk. 

Mijn doel met dit stuk is niet om mensen tegen het hoofd te stoten. Mijn doel is om mensen tot het besef te laten komen dat we donders goed op moeten passen wat dat we ons niet laten misleiden door hogere machten om te trappen in religies die ons passief houden. We komen allemaal van dezelfde bron, dat is onbetwistbaar want dat is waarom wij allen gelijk zijn als mens en dat is de waarheid. Hoe je dit ziet is perspectief. 

Passieve mensen zijn makkelijk te sturen en makkelijk te controleren. Liefde speelt hier een grote rol want liefde is waar mensen hun hele leven naar opzoek zijn. Wanneer we vanuit liefde leven krijgen hoofdzakelijk liefde terug maar mensen die niet vanuit liefde leven laten zich niet niet tegenhouden door iemand die wel vanuit liefde leeft. Om jezelf te beschermen dien je dan actie te ondernemen dus vanzelfsprekend betekent dat dat alle geloofsystemen die je proberen te vangen om je wijs te maken dat je passief moet blijven niet gebaseerd zijn op waarheid en je dus alleen maar verder van de waarheid af laten drijven. 

Iedereen heeft het recht te geloven wat die wil, zolang we anderen geen kwaad doen. Met passief blijven doe je anderen actief geen kwaad maar door passief te blijven kun je er wel aan bijdragen dat kwaad kan blijven bestaan. 

De waarheid is de waarheid en de waarheid laat zich niet leiden  door meningen of percepties. Zoals Leonarda da Vinci zei: sommigen zien het, sommige zien het nadat het hen getoond wordt, en sommigen zullen het nooit zien. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *