De wet is een dreigement

De wet is een dreigement

Wanneer we het over mens gemaakte wetten hebben, zijn wetten pure dreigementen. 

Een wet is een door de overheid vastgestelde regel waaraan iedereen zich moet houden. Natuurlijk weten we dit allemaal, we denken er alleen over het algemeen niet zo over na of dit eigenlijk allemaal wel zo moreel is en waarom we het eigenlijk allemaal heel normaal vinden dat er een clubje mensen bestaat wat bepaald hoe wij moeten leven, door ons te vertellen wat wij wel en niet mogen, en nog erger: moeten.

Een groepje mensen wat zich politici noemt, bedenken een maatregel. Een maatregel die jou en mij beperkingen opleggen of gaan dwingen tot iets.  Die maatregel wordt wat over heen en weer gebakkeleid voor de show, vervolgens gaat die maatregel via een aantal rituelen (om de indruk te wekken dat het allemaal volkomen legitiem) in werking. Die maatregel noemen ze dan een wet.  Als het eenmaal een wet is, dan wordt je geacht je eraan te houden anders krijg je straf. 

Vind je het niet gek dat voor jou volslagen vreemde mensen die je nog nooit in het echt gesproken hebt en waar je feitelijk niks van weet dan enkel  dat wat de media prijsgeeft, voor jou bepalen wat jij moet doen en wat jij niet mag. Heb je daar nog nooit over nagedacht, of wil je daar überhaupt niet over nadenken? Heb je er nooit over nagedacht dat het eigenlijk helemaal niet klopt en verre van moreel is dat deze onbekende mensen ook bepalen dat jij een groot deel van jouw salaris moet afstaan aan hen, waarna zij gaan bepalen wat ze daarmee doen. En heb je er dan ook nooit over nagedacht wat er zal gebeuren als jij dat niet doet, of heb je dat wel en wat vind je daar dan van.

Je zit in een restaurant met 2 vrienden. Er  komen 2 mensen binnen en die gaan bij jullie aan tafel zitten. Één van de twee pakt jouw portemonnee en pakt van de 300 die je bij je hebt 150 euro eruit. Jij wil er wat van zeggen maar hij dreigt direct met “als je die 150 niet geeft pak ik die andere 150 ook”. Van die 150 euro koopt hij voor iedereen een hoofdgerecht zonder iemand wat te vragen, en het overige deel houdt hij voor zichzelf. Is het pakken van die 150 euro nu gelegitimeerd? Kun jij vol overtuiging zeggen dat deze man gewoon moreel gehandeld heeft omdat hij jou en de 2 anderen aan tafel ook wat gaf van wat hij ongevraagd kocht met  het geld wat hij onder bedreiging afpakte? Denk er even rustig over na. Als het goed is, en je eerlijk bent, zal je al snel tot de conclusie komen dat het natuurlijk volslagen idioot is dat een totaal vreemde zomaar je geld afpakt, zomaar wat koopt, de rest houdt voor onbekende doeleinden en dat als jij geweigerd had hij nóg meer had gepakt. 

Op exact deze manier pakt de overheid maand in maand uit en jaar in jaar uit zonder te vragen onder bedreiging van geweld, ongevraagd een deel van jouw zelf verdiende geld om je vervolgens iets daarvan terug te geven in de vorm van een “dienst” en de rest daarvan te besteden aan zaken waar jij niks van weet en meestal ook niks aan hebt. Sterker nog, als jij weigert dit te betalen komen er mensen met wapens die jouw spullen komen afpakken en in het uiterste geval jou meenemen en opsluiten in een hok, en ironisch genoeg betaal je dat zelf want linksom of rechtsom, je zal gaan betalen. Wanneer maffia dit doet noemen we dit misdadig en crimineel, wanneer de overheid dit doet vinden wij het een soort van goed.

Misschien val ik een beetje in herhaling met het uitleggen van het principe wat belasting is en hoe de overheid mensen onder bedreiging van geweld dwingt dit te betalen maar hoe vaak in je leven heb je wel niet gehoord en daardoor geleerd dat belasting betalen een morele daad is en dat belasting innen dus ook een morele daad is. Als je iemand dwingt iets af te staan onder dreiging van geweld dat kun je per definitie niet van een morele daad spreken, toch doen we het wel en realiseren we ons niet we iets geloven wat niet waar is. 

Om terug te komen op de wet…Een wet is per definitie een dreigement. Wij staan er niet bij stil dat het een dreigement is maar het is zelfs een ernstig dreigement want de overheid heeft zichzelf het recht gegeven volledig te mogen bepalen wat ze met een mensenleven mogen doen, wanneer dat mens niet gehoorzaamt aan de door politici opgestelde regels, en dat is inclusief het zogenaamde monopolie op geweld.  Als je uitgaat van het non-agressie principe wat natuurrecht met zich meebrengt is er maar één ware wet waar iedereen zich aan moet houden en dat is: doe een ander geen kwaad. Ons wetboek inclusief alle regels en verdragen telt meer dan honderdduizend regels waar we ons aan zullen moeten houden om niet in de problemen te komen. Veruit het overgrote deel van deze regels heeft NIKS met slachtoffers te maken maar met geld.

Wanneer je slachtoffers maakt verdien je het om daar op de een of andere manier voor verantwoordelijk gehouden te worden. Hier heb je dan ook niet perse overheid voor nodig alhoewel veel mensen deze uitspraak niet direct zullen begrijpen omdat iedereen in een ander bewustzijn zit waar alleen overheid mag bepalen wat er met mensen gebeurt, is en blijft dit toch echt een geloof. Iedereen heeft bijvoorbeeld van nature het recht zichzelf te verdedigen. Feitelijk heb je hier zelfs weinig over te zeggen want jouw natuurlijke instinct zal dit wanneer de situatie zich voor zal doen vanzelf laten merken dat je dat recht heb want je zal jezelf hoogstwaarschijnlijk verdedigen met alles wat je in je hebt. Toch kan een overheid dit recht (dankzij ons geloof) van ons afnemen en hetgeen wat jij als zelfverdediging deed als een slechte daad neerzetten waar jij voor gestraft kan worden. 

Het aller gekste aan wetten is nog wel dat wat de ene dag nog mag, de volgende dag je je vrijheid kan kosten. Zo idioot kan het gaan. Zaken die niets met moraliteit  te maken hebben maar puur met het kunnen innen van nog meer geld van jou. En dat allemaal onder bedreiging van geweld. De wet is niets anders dan een dreigement van onbekende mensen die willen bepalen hoe jij leeft en door te blijven geloven dat deze mensen dit maar gewoon mogen en kunnen doen hou jij jezelf in slavernij. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *