De wetenschappelijke misleiding

De wetenschappelijke misleiding

In de moderne tijd worden wij geacht de wetenschap als maatstaf voor waarheid aan te nemen. De hele maatschappij draait immers om wetenschap. Het gekke is alleen dat binnen de wetenschap er een tweedeling bestaat waarbij de ene groep ‘de materialisten’ alle podium krijgen en de andere groep de ‘open minded wetenschappers’ als ketters worden gezien. 

Omdat ik altijd alles zo begrijpbaar mogelijk voor iedereen wil schrijven maak ik ook dit weer even heel simpel: 

Materialistische wetenschap gaat voornamelijk uit van materie en sluit het ‘niet tastbare’ wat wij ‘spiritualisme’ noemen bijna volledig uit. 

Niet-materialistische wetenschappers (ook wel holistisch of spiritualistisch genoemd)pakken naast het materialistische ook het spirituele erbij, het ‘niet tastbare’.  

Een exacte benaming voor niet-materialistische wetenschappers is lastig want juist is deze groep dusdanig ‘open-minded’ dat zij onderwerpen van alle kanten durven te benaderen en dus feitelijk de ECHTE wetenschappers zijn. Zij bekijken dus de onderwerpen niet enkel vanuit het spirituele maar vanuit het geheel, want zij ontkennen het materialistische aspect niet  zoals de materialistische groep het spirituele wél ontkent. 

Ik stuitte op het (zoveelste) verhaal van een wetenschapper die al sinds jaar en dag verketterd wordt door de leden van de kerk van de materialistische wetenschap, zeg maar de wetenschap die wij geacht worden als DE wetenschap te zien. De helft van het verhaal, omdat ze een groot deel van ons ‘mens-zijn’ gewoon glashard ontkennen, ze noemen zich ook wel de ‘skeptici’ met een K en dus niet met een C. 

Het verschil tussen sceptici en skeptici is grofgezegd: sceptici betwijfelen elke uitspraak, en skeptici aanvaarden hypothesen wel, maar moeten die hypothesen wel de toets doorstaan hebben die zij daarvoor vastgelegd hebben. Het moet voor skeptici bewijsbaar zijn volgens de reguliere methodes die daarvoor zijn. Ironisch genoeg zijn die methodes ook vanuit dat skeptische oogpunt vastgelegd. 

Bijvoorbeeld, omdat bewustzijn niet te verklaren is en waarschijnlijk ook nooit zal worden, zeggen materialistische wetenschappers: het is een trucje van de hersenen. Iedereen die daar niet mee akkoord gaat en verder denkt dan dat zou dan aan ‘pseudo wetenschap’ doen, zelfs als ze dezelfde opleidingen en staat van dienst hebben. 

Skeptici zijn de waakhonden van de gevestigde orde. Het is zelfs zo dat er jaren geleden openlijk werd opgeroepen door een aantal van deze waakhonden om te infiltreren in Wikipedia om ervoor te zorgen dat alle wetenschap buiten de materialistische en de algehele gewenste koers van wetenschap daar geen podium krijgt óf dat er voortaan duidelijk bij vermeldt zou worden dat het pseudo wetenschap en ‘niet waar’ is. Dit omdat Wikipedia door de meeste mensen als eerste bron wordt aangeboord in de zoektocht naar informatie. 

Rupert Sheldrake  is Auteur bioloog en filosoof en  heeft een gedegen wetenschappelijke achtergrond. Hij studeerde biologie, biochemie en filosofie in Cambridge en Harvard.

Rupert Sheldrake

Rupert Sheldrake is bij uitstek een man van de wetenschappelijke methode, die niets aanneemt zonder hard bewijs. Rupert gaf een lezing getiteld The Science Delusion (de wetenschappelijke misleiding) op TEDx (het TED-talk congres) Whitechapel, 12 januari 2013. Het thema voor de nacht was Visions for Transition: bestaande paradigma’s uitdagen en waarden opnieuw definiëren (voor een mooiere wereld).  


 Als reactie op protesten van twee hardcore skeptische materialisten  in de VS werd de lezing van Sheldrake uit de circulatie gehaald door TED, verbannen naar de ‘stoute hoek’ van hun website en voorzien van een waarschuwingslabel. De lezing werd dus in het ‘stoute hoekje’ gezet omdat hij de moderne wetenschap in twijfel trekt én wetenschap naar een ander niveau, het enige  logische niveau voor échte wetenschap wil tillen. 

 Er werd ruimte gemaakt voor discussie, maar degenen die de ‘TED talk veroordeelden, (de waakhonden van de materialistische wetenschap) kwamen nooit opdagen.  De overgrote meerderheid van degenen die zich hierover uitspraken waren woedend, inclusief degenen die nog nooit van Sheldrake en z’n onderzoeken over bijvoorbeeld ‘morfische resonantie’ hadden gehoord. 

Rupert Sheldrake haalt in zijn boek ‘The science delusion’ tien dogma’s (Een dogma is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie) van de materialistische variant van wetenschap onderuit die in de wetenschappelijke wereld eigenlijk zonder uitzondering voor waar worden aangenomen. Dat doet hij door de uitgangspunten uit te zoeken en door wetenschappelijk onderzoek boven water te halen waarvan de uitkomsten hier volledig mee in tegenspraak zijn. Het gaat om de volgende leerstellingen:

1. Alles is in wezen mechanisch, ook levende wezens, zelfs mensen. Alles wordt dus  als ‘machine’ gezien. 

2. Het menselijke bewustzijn is een illusie, geproduceerd door de materiële activiteit van de hersenen. Een ‘trucje van de hersenen’

3. De totale hoeveelheid van materie en energie is altijd hetzelfde. (Behalve bij de Big Bang, toen alle materie en energie plotseling verscheen.)

4. De natuurwetten staan voor altijd vast. Vanaf de Big Bang tot in de eeuwigheid.

5. De natuur kent geen doel, en de evolutie heeft geen doel of richting.

6. Alle biologische erfelijkheid is materieel, vastgelegd in DNA en andere materiële structuren. 

7. Bewustzijn zit in het hoofd en is niets anders dan de activiteit van het brein. Wanneer je naar een boom kijkt, is het beeld van die boom niet ‘daarbuiten’, maar in je hoofd.

8. Herinneringen zijn als materiële sporen opgeslagen in de hersenen en verdwijnen bij de dood.

9. Onverklaarde fenomenen als telepathie zijn illusies.

10. Mechanistische geneeskunde is de enige die werkzaam is. Alternatieve of natuurlijke methoden werken niet. 

Kijk deze video 

Of deze video


om de uitleg te horen van Sheldrake zelf. Stuk voor stuk weerlegt hij de dogma’s waaraan de meeste wetenschappers wereldwijd de wetenschap toetsen. Het uitgangspunt waar skeptici aan vast houden om iets als ‘waar’ te kunnen zien. Alles wat niet aan die criteria voldoet wordt als ‘pseudo wetenschap’ bestempeld. 

Waarom ik dit verhaal interessant vind, is omdat ditzelfde fenomeen in elke wetenschap en op elk niveau terug komt. We zien het ook als je iets leest over de vermeende “klimaatverandering”. Iedere wetenschapper die z’n onderzoek buiten het gewenste paradigma doet krijgt geen podium, wordt als ketter behandeld en aangevallen waar dat kan. 

Wetenschap is veranderd in een geloofsysteem, een religie. Oorspronkelijk hoort wetenschap gebaseerd te zijn op het vergaren van kennis die kennis te onderzoeken  om vervolgens tot een conclusie te komen. Als een deel van de kennis ontbreekt omdat men vindt dat dat uitgesloten is van deelname vanuit de geloofsovertuiging dat is alles materie is, dan is je conclusie niet compleet. 

Wat er bij de leden van klimaatkerk gebeurt is dat de conclusie al getrokken is, waarna de kennis om tot die conclusie te komen vervolgens zo breed mogelijk wordt verworven om dat dan als onderbouwing te gebruiken voor die conclusie. Sterker nog, iedereen die meewerkt aan een onderbouwing voor die conclusie krijgt subsidies, alle ruimte en alle middelen en alle maatschappelijke lof waardoor er een gigantische motivatie is om daaraan mee te doen, ook voor jonge wetenschappers omdat daar hun kansen liggen op bekendheid en een betere carrière. 

Als je aan de niet gewenste kant meewerkt, krijg je geen podium, geen subsidies, geen middelen of ruimte en wordt je verketterd als een heiden in de kerk. Het is dus niet zo gek dat die kant van de wetenschap zwaar onderbezet is en er dus geen volledig verhaal krijgen maar een eenzijdig verhaal. 

Stel we zouden alles omdraaien, en we zouden nu gaan bewijzen dat het klimaat NIET veranderd door menselijk handelen, en we zouden al de wetenschappers die deze conclusie moeten gaan onderbouwen alle  ruimte geld podium en lof gaan geven die we nu ook geven, dan zul je zien dat binnen de kortste keren de hele wereld zal geloven dat het klimaat zichzelf regelt en dan wij nietige mensjes in deze enorme wereld daar niets te vertellen hebben. 

Het punt dat ik wil maken is niet dat ik per definitie tegen wetenschap in wil gaan en wil doen alsof het allemaal niet klopt, dat zou inderdaad behoorlijk gek zijn, maar dat wetenschap geen echte wetenschap meer is als geld en podium (bekendheid genereert nieuwe mogelijkheden) belangrijker zijn dan het plaatje compleet te krijgen zonder eerst een conclusie te trekken. 

Wetenschappers hebben één groot voordeel waarmee zij en hun aanhang de discussie altijd winnen. De arrogantie dat zij meer weten als jij, en jij niks voorstelt zoals ze dat je al te graag duidelijk maken. Natuurlijk  weten ze op een bepaald gebied meer dan jij, maar degene die op dat bepaald gebied ook net zoveel weten en toch echt andere conclusies trekken die worden hetzelfde behandeld als de mensen die er minder van af weten. Dat moet toch vragen oproepen lijkt mij? 

Ik zeg altijd maar: één ding is zeker, dat niets zeker is behalve de dood. Als wetenschap veranderd is in een religie (waar het met klimaatverandering absoluut de schijn van heeft) dan krijgt iedereen die de religie aanvalt dezelfde behandeling namelijk die van een ketter. Bakken met stront worden over je heen gegooid, geweld wordt niet meer geschuwd en je wordt helemaal kapot gemaakt. Het wordt bijna angstaanjagend. 

De wetenschappelijke misleiding is ook wetenschap alleen dan meer psychologisch. Het zijn niet perse de wetenschappers die fout zitten want die onderzoeken slechts een vraagstelling, het is alles daaromheen zoals de overheid en de media die een frame bouwen waarin het ene wel geaccepteerd wordt maar het andere niet. Het is hersenspoeling en manipulatie op basis van een niet compleet verhaal. En dat is als je er echt over na durft te denken eigenlijk schokkend. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *