Dubbeldenk

Dubbeldenk


We gaan het toch nog maar een keer over die wetswijziging hebben. Wat er hier aan de hand is heet ‘dubbeldenk’. Dubbeldenk is het fenomeen waarbij mensen gelijktijdig twee elkaar uitsluitende gedachten als correct en legitiem volgens eigen moraal accepteren.

Lees de volgende 2 citaten uit dit nieuwsbericht

De vergaande maatregelen tegen het coronavirus, waaronder de 1,5-meterregel, worden vastgelegd in een wet. Zo wil het kabinet de spanning verminderen tussen de maatregelen en de democratie en rechtsstaat.

Nu veel van de maatregelen langer blijven gelden, is er meer draagvlak nodig. „In een rechtsstaat kunnen noodverordeningen niet al te lang duren, mede met het oog op de voortdurende gevolgen voor de vrijheden en grondrechten van een ieder”, stelt Grapperhaus.”

Grapperhaus zegt dus heel correct dat een te lange noodverordening ondemocratisch is en tegen grondrechten ingaan. Dat is logisch, omdat het ook absurd draconische maatregelen zijn en dwars tegen onze grondrechten in gaan. Het is onvoorstelbaar dat je vrijheid op een dusdanige manier beperkt kan worden wanneer politici dat nodig achten. Dat hebben we helder. 

Echter, vervolgens wordt de oplossing voor deze ondemocratische grondrecht schendende  toestand niet: “we geven jullie je vrijheid terug“… Nee… de oplossing voor het feit dat je grondrechten geschonden worden is: het veranderen van je grondrechten. Dezelfde toestand die nu ongrondwettelijk is, is dan ineens wél grondwettelijk. Met andere woorden: Wat vandaag tegen de wet is en dus een misdaad is die tegen jou gepleegd wordt, is morgen ineens geen misdaad meer, omdat degene die de misdaad pleegt de wet kan veranderen waardoor het geen misdaad meer is. 

We zijn hier allemaal getuige van de waardeloosheid van mens geschreven wetten. En ja, ook de grondwet is waardeloos. Mens geschreven wetten zijn niet meer of minder dan willekeurige dictaten die kunnen aangepast worden aan de grillen van de machthebber op dat moment. Ook al is het een “gekozen” clubje machthebbers waardoor ze het heel romantisch “democratisch” kunnen noemen, het is en blijft waardeloos. Wat heb je aan “rechten” als ze je afgenomen kunnen worden? 

Laten ik mensen er even aan herinneren dat de enige ware rechten die een mens bezit, de aangeboren natuurrechten zijn. Je wordt vrij geboren en alles wat een ander geen kwaad doet is een Recht. “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Een ander z’n vrijheid ontnemen is een onrecht. En ook als dat in een zogenaamd “democratisch proces” gedaan wordt blijft het een onrecht. Waarom houden we de illusie hoog dat we onze rechten van politieke figuren krijgen? Het is overduidelijk dat de afgelopen jaren onze rechten steeds verder ingeperkt worden en de afgelopen maanden is daar het toppunt van. 

Mensen zeggen nu: “gezondheid gaat boven vrijheid” maar dat is natuurlijk in geen geval zo. Ziektes zijn de risico’s die bij het leven horen. Tot in zekere mate kun je jezelf daartegen beschermen. Je bent dus vrij om jezelf af te zonderen om zo min mogelijk risico te lopen. Je hebt echter geen recht een ander z’n vrijheid te willen beperken omdat die de risico’s wel gewoon wil lopen. Het is namelijk nogal betwistbaar of de ander wel daadwerkelijk een risico is. Als we de risico’s van interactie tussen mensen in de samenleving gaan willen uitsluiten zul je mensen dus permanent moeten gaan isoleren. In alle opzichten, en niet alleen met betrekking tot virussen. 

Dubbeldenk dus. We geloven dat een noodverordening tegen onze rechten ingaan, maar als we onze rechten even wijzigen is dat geen probleem meer. Dan worden de maatregelen die tijdens een noodverordening gelden gewoon vastgelegd in de grondwet, en dan is het ineens niet erg meer. Het beperkt dan nog steeds enorm je vrijheid,  maar omdat het dan in de grondwet staat is dat niet erg meer…ja… zo geschift is het. 

Rechten zijn geen rechten als ze je afgenomen kunnen worden. Dan heten het privileges. Dat zogenaamde democratische proces kan alleen werken als iedere burger via een referendum kan aangeven of die het er mee eens is dat de overheid willekeurig en wanneer zij dat nodig achten de volledige controle over jouw leven kunnen overnemen. Inclusief het slopen van je eigen opgebouwde zaak. Ik denk namelijk als we zonder de emotie naar de feiten kijken dat de meerderheid zal zeggen: NO WAY. Want vergeet niet, dit is pas het begin van de ellende. We gaan een decennium van pure hel in… Mark my words. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *