Een ordervolger kan geen goed mens zijn

Een ordervolger kan geen goed mens zijn

Gisteren werd weer duidelijk hoe door en door slecht en gewetenloos ordervolgers kunnen handelen, en hoe makkelijk dit soort mensen de schuld denken af te kunnen afschuiven op hun functie. 

2 oude mensen (leeftijd 73 en 68 jaar) zijn het slachtoffer geworden van groot onrecht. In hun tuin stonden twee wietplanten die gebruikt zouden worden om olie te maken voor Jannie van 68 die aan psoriasis lijdt. De olie is het enige middel dat daadwerkelijk helpt haar (jeuk)klachten te verminderen. Toch hebben ordervolgers met deze wetenschap, dat ze de kwaliteit van leven van iemand met een ontzettend lastig probleem fors onderuit zouden halen,   willens en wetens gehandeld. 

Het ergste van dit alles is dat het overgrote deel van de mensen in dit land niet beseffen dat slechte daden doen in een uniform de daden niet minder slecht maken. Wanneer we het hebben over ordervolgers lijken mensen ineens niet meer te beseffen dat we het gewoon over mensen hebben,  er wordt een soort godenstatus tevoorschijn getoverd waarin werkelijk alles wat zij doen gerelativeerd kan worden tot “goed”. 

Heel concreet is dit wat mensen denken: wanneer iemand een ander zomaar mishandeld is het een psychopaat of een crimineel, want dat doe je niet als fatsoenlijk mens. Maar wanneer er een uniform om datzelfde mens heen zou zitten dan vinden we het normaal want dan zal degene die mishandeld wordt “het er wel naar hebben gemaakt”.  De idioterie druipt er vanaf. 

Met name in Nederland zijn de mensen dermate geïndoctrineerd dat ieder kritisch geluid tegen een ordervolger hetzelfde is als vloeken in kerk en erger. Het is werkelijk ronduit bizar hoe diep mensen met hun kop in het zand immorele daden kunnen nuanceren tot “het mag gewoon niet dus eigen schuld”. Alsof het iemands eigen schuld is dat een ordervolger met een godenstatus ongestraft alles met iemand kan doen en daardoor niet direct gedwongen is als vredestichter op te treden maar ongestraft de agressor kan zijn. 

Onder het mom van “niet meewerken” kan een agent werkelijk alles met je doen waardoor er andere psychologische factoren mee gaan spelen bij een agent. De typische machtsvertoon trekjes die pathologische narcisten graag uithalen worden veel eerder gebruikt dan wanneer agenten (zoals ook de eigenlijke realiteit is) op gelijke voet zouden staan met ieder ander. 

Als je werkelijk pleit voor het feit dat de wet gewoon de wet is en je zonder te twijfelen ten alle tijden de wet dient te gehoorzamen ondanks de morele waarde van die wet dan besef je niet hoe levensgevaarlijk zo’n houding kan zijn omdat de wet niet zegt wat goed of fout is, de wet zegt enkel en alleen wat wel en niet mág. 

De vraag is dan ook tot in hoeverre jij die houding blijft volhouden omdat de wetgever niet altijd dezelfde is en wanneer en bij wie hou je die principes  wél vol en wanneer niet. Misschien is dat een hele goede vraag om jezelf eens te stellen. “Vind ik werkelijk dat elke wet ten alle tijden gehoorzaamd dient te worden”.  

Als het antwoord op die vraag bij jou een ‘ja’ is, dan ga je dus met elke toekomstige (immorele) wet per definitie akkoord. Als er morgen een wet gemaakt wordt waarin bijvoorbeeld besloten wordt dat een 3e kind krijgen voortaan verboden is en toevallig raakt je vrouw een maand later per ongeluk zwanger terwijl je al 2 kinderen hebt, de wet zegt dan dus dat je verplicht bent het weg te laten halen… Blijf je bij je principes? Of is moraliteit dan ineens wel een kwestie voor je geworden? 

Natuurlijk kan ik ontelbare voorbeelden bedenken van wetten die gemaakt zouden kunnen worden waarvan je  nu zegt “dat slaat nergens op want dat zal nooit gebeuren” maar dan moet ik je direct ernstig teleurstellen. Anno 2019 bestaan er wetten waarvan we 10 jaar geleden ook dachten dat dat nooit zou gebeuren. 

Neem bijvoorbeeld even een “simpel wetje” zoals de sleepwet. Die wet die in één klap al je privacy wegvaagt en je nu maar gewoon als “normaal” beschouwd. Of denk je dat rokers 10 jaar geleden  hadden kunnen bedenken dat ze in de toekomst compleet uit de samenleving verbannen zouden worden met steeds bizarder wordende wetgeving. Inmiddels is roken nog 1 stap verwijdert van het stempel crimineel. 

Al met al moeten dit soort idiote bedenksels van politici gehandhaaft worden door ordervolgers. Het woord ‘ordervolger’ gebruik ik altijd omdat dat exact zegt wat iemand is. Een ordervolger is opgeleid voor maar één ding: orders opvolgen. Het woord woord politie is afgeleid van het woord ‘politeia’ (polis = stad / staat) en een agent is een vertegenwoordiger van iets, in dit geval dus de Staat. 

Een politieagent vertegenwoordigt dus de Staat, dat is ook exact wat het woord zegt dus die bizarre aanname die mensen in hun hoofd hebben zitten dat de politie er is om de mensen te beschermen is vanuit dat opzicht bekeken al een foute. De politie is er om de Staat te beschermen, de coöperatie STAAT DER NEDERLANDEN. Wat de politie vooral moet doen heeft alles met sociale controle te maken en de wil van politici afdwingen op de mensen, en niets met beschermen van die mensen. 

Een ordervolger heeft zijn bewustzijn van ‘zélf nadenken’  ingeruild voor ‘ik volg orders op’. De meest gebruikte zin die ordervolgers standaard oplepelen als hun geweten in het onderbewuste begint te knagen nadat de ordervolger de immorele daad uitvoerde is “ik maak de wet niet ik handhaaf het alleen” gevolgd door “ik doe gewoon mijn werk”. 

De geschiedenis heeft wereldwijd al ontzettend vaak bewezen dat de grootste en ernstigste misdaden altijd gepleegd werden door mensen die “gewoon hun werk deden”. Daar hoef je niet lang over na te denken of voor te zoeken om een enorme berg aan voorbeelden naar voren te halen. Het excuus “ik doe gewoon mijn werk” is dan ook het meest slappe en zwakste excuus wat je maar kan bedenken. Toch is dit een standaard ordervolger antwoord. 

“Ik maak de wet niet” is ook zo’n typisch antwoord waarin er gepoogd wordt de verantwoordelijkheid voor een handeling af te schuiven op een fictieve entiteit die allesomvattend ‘overheid’ wordt genoemd, maar niet naar een mens verwijst. De overheid bestaat uit een groep mensen, en zij maken dan wel de wet, zij voeren niet de handelingen uit om mensen te dwingen die wet na te leven. De ordervolger is degene die een wet handhaaft en de daden verricht die daarvoor nodig zijn. 

Een daad vereist een handeling van een mens. Een functie kan geen handeling verrichten, een beroep ook niet. Het is het mens wat de functie bekleed wat de handeling verricht. Bewust of onbewust maakt in deze niet uit. Er zijn mensen die zeggen dat wanneer je je er niet bewust van bent dat je slechte dingen doet, dat je er dan niets aan kan doen dat je slechte dingen doet. Dat wil dus zeggen dat ze vinden dat de slechte daden die gedaan worden door iemand die het besef niet heeft, niet verantwoordelijk is voor die slechte daad. 

Dus wanneer  een psychopaat niet beseft dat een vrouw verkrachten iets slechts is, moeten we volgens die redenatie constateren dat hij er dus eigenlijk niets aan kon doen, “hij deed gewoon zijn zin” , evenals de ordervolger “gewoon z’n werk deed”. Dat betekent tevens dat het slachtoffer dubbel gestraft wordt. Het slachtoffer wordt door de daad zélf al gestraft maar omdat we met een ordervolger te maken hebben (of die psychopaat) zeggen we tegen het slachtoffer: hij kan er niets aan doen, hij deed gewoon zijn werk (of zin). 

Mensen beseffen totaal niet hoe belachelijk het is om slechte daden te relativeren alleen maar omdat de indoctrinatie zegt: het uniform is heilig. Er komt geen enkele vorm van logisch redeneren bij kijken. Mensen die een ander mens onrecht aandoen zijn fout, mensen met een uniform die andere mensen onnadenkend onrecht aan doen zijn niet fout maar goed. Wederom iets waar de idioterie vanaf druipt. 

En dan nog deze klassieke dooddoener die een Staatist (iemand die gelooft in de autoriteit van de Staat) al gauw als argument zal opwerpen is: “Het mag gewoon niet”.  ‘Het mag gewoon niet’  is een zin die hetzelfde zegt als: “ik wil niet nadenken dat doet de overheid voor mij”. ‘Het mag gewoon niet’ is hetzelfde als het ‘wáárom niet, dáárom niet’ verhaal. Er wordt geen reden gegeven, er wordt alleen gezegd: stop hier met nadenken. Geen bewustzijn aanwezig. 

Wanneer een AOW-er te vaak  bezoek krijgt van goede kennis die wat hulp biedt, dan mag dat niet. Alleen al een aantal keer boodschappen doen voor iemand met enige vorm van uitkering kan gigantische gevolgen hebben voor diegene. Als diegene dus geen enkele andere hulp heeft (wat tegenwoordig eerder regel als uitzondering is) dan moet diegene maar gewoon keihard  verrekken. Want “het mag gewoon niet”. Dat is de religie waar jij in gelooft. Dat is wat de Staat doet, dat is de God “overheid” die spreekt. Waarom niet, daarom niet. 

Je medemens helpen wordt dus bestraft. Dat is het moraal wat de Staat hanteert. En jij wil zeggen dat agenten van de Staat er dan een beter moraal op nahouden? Jij zegt met ‘mag gewoon niet’ dus ook gewoon eigenlijk:” ik wil hier niet over nadenken” en daarmee sluit je je af voor onrecht en relativeert dat door de indoctrinatie tot “recht”.  

Je wil er dus niet over nadenken dat er gewapende mensen rondlopen met een “monopolie op geweld” die vrijwel ongestraft hun gang kunnen gaan omdat ze altijd kunnen zeggen “ik deed gewoon mijn werk, ik maak de wetten niet” waardoor slechte wetten die mensen onrecht aandoen dus met geweld gehandhaafd kunnen worden zonder dat iemand daar wat aan kan doen. Je wil daarbij ook nog zeggen dat de handhavers die de daadwerkelijke (slechte) handelingen verrichten er ook niet aan kunnen doen… ik zeg het nog maar eens mocht het nog niet duidelijk zijn: we noemen deze idiote vorm van denken religie. 

De mens die de daadwerkelijke criminele immorele slechte daad uitvoert is ALTIJD verantwoordelijk, of je het nou door hebt of niet. Verantwoordelijkheid voor daden is niet iets selectiefs. Dat is ronduit belachelijk. Onrecht is onrecht, wet of geen wet, uniform of geen uniform. Het mens in het uniform is per definitie altijd verantwoordelijk voor wat die zelf doet en als diegene stelselmatig slechte wetten handhaaft, dan is diegene dáárdoor een slecht mens. 

Een mens heeft altijd een keuze. Als je een beroep hebt waar je soms onschuldige mensen die geen slachtoffers maken of anderen tot last zijn groot onrecht aan moet doen, wat grote gevolgen voor die onschuldige mensen kan hebben, dan heb je 2 menselijke morele eerlijke keuzes: ik stop met het uitvoeren van dit beroep, of ik weiger om dit gedeelte van mijn werk te doen. Die keuze kan een mens bewust maken. En de meeste agenten kiezen er bewust voor om de meest foute keuze te maken die je kan maken: het alsnog uitvoeren van zo’n ziekelijk slechte daad. 

Als je dit wilt blijven goedpraten  omdat je het gewoon verrekt om zelf na te denken en blijft hangen in ontzettend foute staatsindoctrinatie dat gezag altijd gelijk heeft en je naar gezag altijd moet luisteren, dan ben je medeplichtig aan álle misdaden die mensen in uniform dagelijks plegen. Je betuigt je steun en bent dus medeverantwoordelijk voor de gevolgen. Het is namelijk dankzij jou dat dit door kan gaan en dat wij daardoor dankzij niet nadenkende ordervolgers nog steeds in slavernij leven. 

Het zijn de mensen die de daadwerkelijke daden verrichten die ons tegenhouden om in vrijheid te kunnen leven. We gaan juist door ons niet te verzetten tegen foute wetten en foute handhavers steeds verder van de vrijheid af en komen steeds dieper in de slavernij terecht. 

Elke keer dat je werkzaamheden van ordervolgers waar onschuldige mensen die geen slachtoffers maakten de dupe van zijn goedkeurt, ben je medeplichtig, en werk je mee aan het in stand houden van je eigen slavernij. 

Dit alles is ook de reden altijd zeg: een goed mens kan geen ordervolger zijn, dus een ordervolger is per definitie geen goed mens.  Je kunt met al je beste intenties een ordervolger worden, en daadwerkelijk denken dat je “de misdaad gaat bestrijden en mensen beschermen”, maar vanaf de eerste dag zul je zien dat je merendeels het tegenovergestelde aan het doen bent, en als je dan tóch ervoor kiest het beroep uit te oefenen en de immorele foute daden tegen onschuldige mensen tóch uit te voeren: ben je een gewetenloos slecht mens. Geen enkele goeie daad maakt dat ooit goed. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *