Een publieke opiniepeiling is geen vervanging voor gedachten

Een publieke opiniepeiling is geen vervanging voor gedachten


Peilingen of in het engels ‘polls’ zijn bijna niet meer weg te denken uit onze samenleving helaas, want het lijken er alleen maar meer te worden. Tegenwoordig wordt overal een peiling voor gehouden, en zo erg is dat niet, behalve als het partijen zijn met heel veel invloed die die peilingen bewust houden om de meningen te sturen in plaats van ze te peilen. 

Buiten politieke peilingen worden tegenwoordig ontzettend veel peilingen door nieuws mediums gedaan wat dan zo’n beetje klinkt als: “zoveel procent van de nederlanders vindt dit” of “zoveel procent van de nederlanders vindt dat”, en ik irriteer mij altijd dood aan die uitspraak en ik zal ook uitleggen waarom. 

Het basisidee van een peiling is dat je een representatieve steekproef doet onder een groep mensen. Deze groep mensen moet zo samengesteld zijn dat hun antwoorden staan voor wat “alle Nederlanders” zouden invullen. Eigenlijk zou ik niet meer hoeven uit te leggen want dit is per definitie onmogelijk, hoe graag ze je ook anders willen laten geloven.

Het is onmogelijk om een representatieve groep mensen samen te stellen die de mening van alle Nederlanders in het klein kan weergeven.  Om even een klein voorbeeld te geven: op dit moment hebben we in nederland ongeveer 14 miljoen volwassen mensen. De meeste peilingen worden gedaan onder een groep van 1500 mensen, maar ik ga even hoog in de getallen zitten zodat we niet valsspelen.

 Ik ga er “extreem gemiddeld” vanuit dat we 10.000 mensen voor een peiling gebruiken. 10.000 is 0.07% van 14.000.000. We komen dus met een vrij hoge inschatting al op een percentage wat in cijfers heel simpel weergeeft dat dat onmogelijk een serieuze weerspiegeling van de werkelijkheid kan zijn. 

Het “EenVandaag Opiniepanel” zegt dat ze ongeveer 50.000  deelnemers hebben waarvan 60 a 70% wekelijks deelneemt aan een onderzoek. Oké, dat gaan we dan weer even berekenen aangezien volgens opiniepeilers de cijfers niet liegen toch? 50.000 mensen is 0,36% van 14.000.000 mensen. Even ter vergelijking, in onze land leven er 2.000.000 mensen met problematische schulden dankzij overheidsbeleid en dat is 14,5% van 14 miljoen mensen, als je daar over begint dan hoor je algauw “het valt wel mee”, maar als nog geen 1% van de volwassen mensen zogenaamd  ‘iets vindt’ via zo’n peiling dan doen we allemaal alsof we dat zo’n “redelijk betrouwbare representatieve groep mensen” is. 

Goed, genoeg geluld over cijfers. Iedere kleuter kan snappen dat het heel gek is dat we zoveel waarde hechten aan “opinies’ van kleine groepjes mensen die dan de grote massa zou moeten vertegenwoordigen.  Het is ook nog eens een hele kunst om een daadwerkelijke afspiegeling van de maatschappij en z’n ontelbaar veel verschillende soorten individuen situaties en meningen te krijgen. Ik ga het niet eens uitleggen want dat kun je zelf snappen, de korte versie is: de overgrote meerderheid wordt sowieso niet vertegenwoordigd in welke peilingen dan ook. 

Het doel van een peiling is niet om jou van een actueel beeld van de mening van “de meeste mensen” over een bepaald onderwerp te geven, maar het doel van een peiling is om jouw mening te beïnvloeden en niet alleen de jouwe, maar die van iedereen. Via peilingen kunnen ze bijvoorbeeld  ‘de sfeer proeven’ over een bepaald onderwerp waardoor ze vervolgens een beetje weten hoe de vlag erbij hangt onder de meeste mensen en wat ze dus kunnen doen om die mening een beetje bij te schaven en de gewenste kant op te sturen. 

Een voorbeeld: 

Als ze nederlanders aan de elektrische auto willen hebben omdat daar een enorme markt open ligt en er op langere termijn gigantisch veel geld te verdienen valt moet je natuurlijk de mening van de mensen gaan beïnvloeden. De snelste weg naar verandering van een mening is door in te spelen op gevoel. Als er een aantal suggestieve ‘polls’ gehouden worden waarin gezegd wordt: “60% van de Nederlanders wil wel elektrisch rijden” en even later zoiets als “het percentage elektrische rijders is gestegen” om vervolgens ook nog even te melden dat “50 procent van de mensen vindt dat diesel en benzine auto’s  op termijn helemaal moet verdwijnen vanwege de gezondheid van onze kinderen” dan zal je als vanzelf je mening wel bij gaan stellen, als “zoveel Nederlanders dat vinden, dan zal dat wel waar zijn”…toch? 

En dat niet alleen, de meeste mensen zijn gevoelig voor groepsdruk en stellen hun overtuigingen al gauw bij als ze de massa van mening zien veranderen. Best bizar eigenlijk dat individuen zo gevoelig zijn voor wat een ander ergens van vindt, dat ze niet doorhebben dat ook ‘die anderen’ een mening ingeprent hebben gekregen omdat ‘die anderen’ juist weer denken dat jij die mening hebt en zij zich dus vanuit hun optiek aan jou aanpassen om niet buiten de boot te vallen en jij je vanuit jouw optiek aanpast aan de mening van ‘die anderen’ om niet buiten de boot te vallen.

 In werkelijkheid past iedereen zich dus aan aan een gewenste mening omdat ze denken dat anderen ook een andere mening hebben en hebben ze diep van binnen toch echt een andere eigen mening, maar die zal langzaam verdwijnen  zo werkt mind control vanuit de media. 

Als we over politieke peilingen praten is het helemaal een lachertje, ik wil er eigenlijk niet  eens over beginnen. Elke politieke peiling is een suggestie voor het onderbewuste, het inprenten van een gewenste overtuiging en een instrument om een vooraf vastgestelde uitslag geloofwaardig te maken. Als de VVD na jaren van sociale afbraak en zaaien van verbittering onder groeiende groepen mensen steeds maar aan kop blijft staan terwijl er slechts een klein groepje mensen in Nederland daadwerkelijk (financieel) profiteert van het huidige beleid, dan kan iedere boterletter op z’n blote klompen aanvoelen dat je ‘gefucked’ wordt. 

Nu kan ik mij daar ook niet al te druk om maken want het maakt geen fuck uit wie er aan het roer staat van Nederland BV vandaar dat ik mijn stempassen nog steeds bewaar als bewijsmateriaal van het feit dat er getracht wordt mij deel te laten nemen aan het steunen van een misdaadorganisatie, en dat weiger ik. 

Om er verder dit keer niet een te lang verhaal van te maken: je kunt je eigen conclusie trekken op basis van de eerder genoemde cijfers. Het is onmogelijk een “representatieve groep mensen” bij elkaar te krijgen die de mening van alle nederlanders vertegenwoordigen, neem ook even mee in je conclusie dat vooral peilingen van de mainstream media wel  een lachertje MOETEN zijn omdat in linkse media vooral “linkse mensen’ mee doen aan die “onderzoekjes” omdat ‘rechtse mensen’ de linkse media niet steunen en dus ook niet meedoen aan die “onderzoekjes”, datzelfde geldt andersom. In rechte media gaan ‘linkse mensen’ niet meedoen aan “onderzoekjes” simpelweg omdat ze het medium niet steunen.

Peilingen en Opinies zijn er om een gewenst beeld neer te zetten van wat de mensen moeten vinden. Dat kan in stapjes gaan door eerst voorzichtig te zijn in het weergeven van een percentage van “voorstanders” bij een bepaald onderwerp, zeker in controversiële onderwerpen of lastige maatschappelijke kwesties zoals de vermeende ‘door de mens gecreëerde klimaatverandering’ (ook wel antropogene klimaatverandering genoemd) , maar soms gebeurt het ook ineens radicaal. Ineens vindt dan een overgrote meerderheid iets wat je in de realiteit niet terug ziet of hoort, en de meeste mensen nemen dan maar aan dat dat de waarheid is… fout dus!

Een publieke opiniepeiling is dus geen vervanging voor gedachten, en het is dus ontzettend belangrijk om al die peilingen met een enorme lading zout te nemen, zodat je geen slachtoffer wordt van die mindcontrol. Blijf zelf nadenken en laat je niet pushen naar een gewenste mening. 

Peilingen zijn fake

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *