Ga nadenken…

Ga nadenken…

Even korte mededeling, 

Nou ja, kort…  dat zien we wel als het af is maar het is een mededeling die je ook als waarschuwing kan zien of als geheugensteuntje en misschien zelfs als reality check. 

Ik wil toch even blijven benadrukken dat het belangrijk is je inmiddels verworven kennis over allerlei zaken die er spelen in de wereld niet als absoluut waar aan te nemen. 

Dat de grote machtige “serieuze media” zoals mainstream media ook wel genoemd wordt, een eenzijdig verhaal vertellen en als politieke spreekbuis fungeren dat moge duidelijk zijn, dat staat buiten kijf.  Echter, het is zeer belangrijk dat je met beide benen op de grond het alternatieve aanbod net zo kritisch onder de loep neemt. 

Ten eerste is het niet zo dat wanneer het ene onbetrouwbaar is dat het alternatief dan per definitie wél betrouwbaar is, en ten tweede is het meten met twee maten juist niet wat je moet doen als je antwoorden zoekt omdat je jezelf dan blijft besodemieteren. 

Bij #Hmgb kijken we daarom altijd naar zaken vanuit het perspectief van vrijheid. Hoe je met informatie omgaat en hoe je dat verwerkt  is eigenlijk veel belangrijker dan de informatie zelf.

 Het is niet voor niets dat ik als uitgangspunt van de pagina ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’ het boek ‘the most dangerous superstition’ van Larken Rose nam, omdat dat boek inzicht geeft in hoe de structuren van macht psychologisch zijn opgebouwd. Het draait namelijk allemaal om psychologie en niet om wat er daadwerkelijk gebeurt, want dat is het gevolg daarvan. 

Het belangrijkste wat je kan leren in je leven is hoe jouw eigen hersenen werken en hoe je dus met informatie omgaat. Als je namelijk weet hoe je eigen hersenen werken, weet je ook gelijk hoe die van een ander werken. Ieder mens is voorzien van hetzelfde gereedschap waar het bewustzijn gebruik van maakt om zich te kunnen manifesteren, het brein. In essentie werkt ieder brein hetzelfde, alleen niet iedereen gebruikt z’n brein op dezelfde manier, en dat komt vooral door een gebrek aan kennis over het brein en dus over hoe mensen denken. 

Als je een discussie hebt is eigenlijk het mooiste wat je kan doen proberen het standpunt van de “tegenstander” door zijn ogen te bekijken, zijn standpunt bekijken vanaf zijn standpunt. Op dat moment zul je z’n standpunt namelijk begrijpen en kun je het ontmantelen, tenminste, als het standpunt niet reëel is of ronduit niet klopt. Alleen aanvallen heeft geen zin want drijft mensen vaak juist dieper in hun standpunt, omdat dat hun houvast is. 

Nog steeds zie ik vooral mensen die elkaar proberen te overtuigen van hun gelijk, als ik dan naar ‘het gelijk’ van beide partijen kijk denk ik ook vaak: dames en heren jullie hebben allebei niet helemaal gelijk… zo zonde van de tijd als je het enige wat je hebt aan bewijsmateriaal van je gelijk het verhaal van iemand anders is, en meestal een verhaal waar diegene bijvoorbeeld ook z’n centen nog mee verdient omdat iedere klik op z’n website de nodige reclame-inkomsten binnenbrengt. 

Als je van huis uit gewend bent dat waarheid van autoriteit komt (en dat hebben we allemaal op school geleerd) dan hoeft degene die z’n desinformatie wil verspreiden zich alleen maar voor te doen als een ‘autoriteit’, autoriteit is namelijk een begrip wat ‘gezag over iets’ samenvat. Als jij heel veel kennis hebt over iets ben je in de ogen van iemand die dat niet heeft al een ‘autoriteit’. Zelfs als al die kennis niet waar is blijf je in de ogen van de ander een autoriteit. Daarom is het altijd belangrijk te twijfelen aan autoriteit omdat autoriteit niet vaststaat en je het ook niet vast kan pakken dus feitelijk gewoon niet bestaat. Het is een concept wat iets omschrijft. 

Waar mensen ook een handje van hebben is het ontwijken van informatie die misschien wel tegen hun eigen overtuigingen ingaan, ook niet slim om te doen want daarmee creëer je een bubbel, en geloof me maar, social media doet daar hard aan meewerken het creëren van die bubbel dus het is belangrijk daar juist uit te blijven. Durf ook toe te geven dat je soms fout zit om zo verder komen. 

 Ik hoor mensen ook vaak zeggen “dat weet ik al” als bepaalde content nogmaals voorbij komt in een andere vorm, maar deze mensen vergeten dat er juist heel veel mensen zijn die dingen nog NIET weten of het toch blijkbaar nog niet helemaal weten, en daarom is herhaling van zaken zeer belangrijk. 

De video’s die we maken bijvoorbeeld zijn hele simpele amateuristische budget producties die (helaas) gemaakt worden zonder budget en dus zeer simpel van aard zijn. Zo maken we wel weer van de nood een deugd omdat juist het simpele effect laat zien dat wij geen autoriteit willen zijn maar slechts een bron van informatie die hoe dan ook aanzet tot nadenken. Ze zijn makkelijk doorstuurbaar en daar ook eigenlijk voor bedoeld, om mensen die liever niet buiten hun comfort zone willen denken tóch uit de tent te lokken. 

Mensen die al wat langer bezig zijn met nadenken over bepaalde zaken in de wereld weten inderdaad globaal het meeste wel, wat dan juist belangrijk is is om de mensen die het niet weten op een correcte manier te kunnen informeren met ‘simpelheid’. De werkelijkheid is vele malen complexer en lang niet iedereen staat open voor moeilijke materie, dus inbreken in de psychologie van de mens is de snelste weg naar stukjes succes. 

De inmiddels gepubliceerde video’s zijn makkelijk, simpel, toegankelijk, vol (bekende) informatie en staan bol van de psychologie. Exact waar het om draait,  want zo kun je mensen zelfs als ze dat niet willen toch laten nadenken over dingen…nadenken is waar het om gaat. Je kan iemand vertellen wát diegene moet denken, maar daarmee laat je diegene niet nadenken. Iets herhalen is niet moeilijk, maar uitleggen hoe dat ‘iets’ tot stand komt wel en dat is nu juist waarom het belangrijk is dat je iets begrijpt en er dus over nagedacht hebt. 

De geschreven teksten zijn in dezelfde psychologische lijn geschreven. Ze zijn lang qua omvang maar complexe zaken kun je niet kort uitleggen. Daarnaast is het zo dat als je werkelijk wat wil leren niets je te lang is. De reden dat je ons weinig ziet delen van de “traditionele complottheorieën” (zoals men dat veelal onterecht framed) is omdat het weinig zin heeft om een zoveelste verlengstuk te zijn van een oneindig groeiend verhaal. Er zit altijd een kern van waarheid in een verhaal maar je moet eerst leren filteren en dus nadenken voordat je zomaar verhalen in de gepresenteerde vorm overneemt en verder deelt. 

Helaas zie ik vaak mensen die teveel zaken zomaar voor waar aannemen zonder daar zelf een degelijk onderzoek naar gedaan te hebben of op z’n minst wat verder hebben gekeken dan alleen datgene wat ze gelezen hebben. Veel zaken zijn helemaal niet relevant als je simpelweg eerst eens naar de basis van dit leven en deze samenleving gaat kijken… waar is het fundamentele natuurlijke mensenrecht wat vrijheid heet gebleven? 

Is dat niet veel belangrijker om te begrijpen dan wat voor constructies  een politieke puppet volgens sommigen bedacht heeft om andere politieke puppets te misleiden en dat hij zogenaamd het systeem waar ook hij groot mee geworden is omver wil werpen met slimme acties… waardoor dus ook de puppet zélf benadeeld wordt…denk je dat echt? Denk je echt dat verheerlijking van een machthebber zal leiden naar meer vrijheid voor jou en de mensen om je heen? 

 Snap je niet dat je ondertussen steeds dieper in een politiestaat getrokken wordt terwijl je je druk maakt om de strategieën van bepaalde puppets die hoogstwaarschijnlijk bedacht zijn om de illusie te wekken dat jij er uiteindelijk ook beter van wordt terwijl de praktijk ondertussen om je heen laat zien dat het tegendeel waar is…als  je oplet tenminste…

Alles hoort te draaien om nadenken, niet om herhalen. Helaas is herhalen iets wat we gewend zijn en ergens daadwerkelijk over nadenken tot in de kern is ons niet gewoon. 

Wat ik dus uiteindelijk wil bereiken is niet het aanmoedigen van mensen om bepaalde zaken te gaan geloven, maar het aanmoedigen van mensen om de wereld te bekijken vanuit vrijheid. Het perspectief van een vrij mens wat vrij is in de keuzes die hij maakt maar niet vrij is van de consequenties die daaruit volgen. 

Wie belemmert jou in je vrijheid? Wat kan jij niet doen omdat een ander vindt dat jij dat niet kan doen en wat doet die ander om ervoor te zorgen dat jij dat niet kan doen?  Iemand die stemt op een politieke partij maakt over het algemeen een egoïstische keuze om daar zelf beter van te worden, tevens legt diegene een ander zijn wil op via het geweld van de Staat. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, het initiëren van geweld tegen anderen is nooit goed,  alleen denk je daar niet over na en dat moet je dus juist wel doen om te kijken of dat wat je denkt dat moreel is om te doen uiteindelijk wel echt zo moreel is óf moreel uitpakt. 

Het meest gevaarlijke bijgeloof (#Hmgb) zal de komende jaren dus van simpel tot ingewikkeld en alles daartussen, interessant zijn voor ieder mens op ieder niveau. We blijven aanmoedigen tot nadenken, we helpen mee  in het proces van bewust worden van jezelf en wat je werkelijk aan het doen bent, we stimuleren kritisch denken maar wel met beide benen op de grond, en we proberen bewustzijn richting vrijheid brengen in plaats van naar politiek wat automatisch onvrijheid betekent, en we zullen keihard strijden tegen politieke correctheid wat het grootste probleem van deze tijd aan het worden is. 

Als je oplossingen wil, moet je met elkaar kunnen praten en samenwerken ongeacht verschillen, want verschillen zullen er altijd zijn daar zijn we mensen voor. Wat politiek doet is de verschillen benadrukken zodat er kanten gekozen moeten worden om vervolgens te doen alsof het eindresultaat een eerlijke representatie van de wil het volk is, en dat dat een grote leugen is kun je zelf nagaan als je er over nadenkt, maar dan moet je dat wel doen. 

Vrijheid biedt meer oplossingen dan welke vorm van regel- of wetgeving dan ook. Daarnaast moet je je ook afvragen of je realistisch bent als je denkt dat er altijd overal een politieke oplossing voor is die het beter voor iedereen maakt want dat is absoluut niet zo, het tegendeel is waar… iedere regel of wet creëert nieuwe individuele problemen die vervolgens ook weer opgelost moeten worden binnen datzelfde spectrum waarna er weer een nieuw probleem zal ontstaan. 

Vicieuze cirkels moet je doorbreken voor verandering, en dat begint met nadenken en stoppen met gehoorzamen. Gehoorzamen is geen deugd, gehoorzamen is een zwakte. Sterke geesten nemen natuurlijke morele standpunten in waar eigenlijk het enige wat echt telt is of jij met jouw acties een ander daadwerkelijk kwaad aandoet. Niets meer niets minder, en dat zou de basis moeten zijn van alles wat we doen in ons leven omdat dat alle bedachte grondwetten en rechten die je denkt te hebben overstijgt. 

Mensenrechten bestaan niet, grondrechten ook niet. Natuurrechten wel, want die zijn universeel. Natuurrecht is niet het recht van de sterkste, natuurrecht bestaat uit universele niet-mensgemaakte onveranderlijke wetten die gevolgen van gedrag bepalen. Daarom is het uiterst belangrijk dat jij weet hoe jij moet nadenken en hoe je de juiste conclusies kan trekken. Wet- en regelgeving van de overheid druisen meestal regelrecht in tegen natuurrecht en daarom wordt onze samenleving steeds harder en onveiliger, en hoe strenger het wordt hoe harder en onveiliger het wordt: mark my words… het wordt tijd dat je na gaat denken. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *