Generatie kanarie

Generatie kanarie

Ik vraag mij steeds vaker af of mensen vroeger gewoon slimmer waren, of dat het zo lijkt omdat men toen de technologie gewoon niet had om open en bloot alles maar de wereld in te gooien wat je eigenlijk gewoon stil moet houden. 

Er zijn maar bar weinig mensen die erbij stilstaan dat alles, maar dan ook echt alles wat je online stuurt naar elkaar ergens terug te vinden is of meegelezen kan worden. Wetgeving beschermt je niet want dat is pure show. Privacy bestaat niet meer want dat is ook pure show. Een vermoeden is voor de autoriteiten altijd een reden die zij geldig genoeg achten om te doen waar ze zin in hebben. En in deze tijd van grootschalige framing en criminalisering van tegenstanders van het overheidsbeleid moet je heel goed beseffen dat jij dus per definitie gezien wordt als een crimineel wanneer je mening afwijkt. 

Waar je dus absoluut vanuit kunt gaan is dat elke beweging die je online maakt gecheckt wordt of kan worden. Elk woord wat je typt kan bij worden meegelezen en ga er nou maar vanuit dat dat ook gebeurt. Of mensen dat doen of dat technologie daarvoor gebruikt wordt is totaal irrelevant. Het gebeurt. Zolang jij geen realtime face to face afgesproken codetaal gebruikt in je online communicatie met anderen ligt alles wat je online zegt open en bloot op tafel. Dat is hetzelfde als je geheim op de voorgevel van je huis spuiten met graffiti. Eenmaal erop gespoten krijg je het er niet meer af. Het is cruciaal dat je dit steeds weer beseft. Óók in privé berichten! 

Als jouw onderlinge communicatie waterdicht is, en niet kinderlijk simpel zoals bijvoorbeeld het woord QR-code vervangen voor het woord ‘pastasaus’,( want iedereen snapt natuurlijk dat zelfs iemand met het iq van een politieagent begrijpt wat hier bedoeld wordt) dan is de enige mogelijkheid om ergens mee gepakt te kunnen worden verraad. En aangezien verraad op zich is al een groot probleem is in dit land omdat mensen hier van oudsher niet vies van zijn, zorg dan in ieder geval dat je het ze niet op een presenteerblaadje geeft in de communicatie. 

Wees nooit te loslippig met informatie. Zowel online als real-life zijn mensen tegenwoordig veel te makkelijk met het doorspelen van informatie die mensen die hun nek uitsteken de kop kan kosten. Als jou gevraagd wordt of je iemand kent die iets kan regelen wat niet mag, zorg er dan voor dat vóórdat je überhaupt ‘ja’ zegt je zeker weet dat de vraagsteller wel te vertrouwen is. Geef dus nooit informatie aan iemand die je niet goed kent, ook niet om stoer te doen. Doe maar gewoon niet stoer, want je ego brengt een ander in de problemen. 

Het is duidelijk dat veel mensen nooit met deze ‘bijltjes’ gehakt hebben en het besef dus niet hebben van het gevaar wat zij vormen voor anderen met hun gepraat. Het wordt hoog tijd dat mensen zich als de sodemieter gaan bijscholen in ‘how to be a “criminal”’, want op deze manier is het geen kat en muis spel maar een kat en olifant spel. Een olifant kan zich niet achter een boom verstoppen. Laat dat nou maar duidelijk zijn. 

 ???? Geef dus geen informatie aan mensen die je niet echt kent. ???? Wees 100% zeker van  de intenties van een ander. ???? Gebruik voor gevoelige informatie vooraf afgesproken codetaal. Dat heb je dus niet online afgesproken maar reallife.????  Gebruik ook niet steeds dezelfde taal. Uit voorzorg spreek je steeds weer nieuwe codes af. Taal zijn niet alleen woorden maar het kan ook een plaatje zijn wat je post of stuurt. Zolang degenen met wie je de afspraak hebt maar op de hoogte is van de betekenis van een plaatje. ???? Hou de groepjes mensen die op de hoogte zijn van de codes klein. ???? Bespreek geen gevoelige informatie in groepen of privé  op social media. Ga naar elkaar toe hou je smartphone thuis of ver weg van het gesprek. ???? Doe niet stoer en loop niet te koop met het feit dat je informatie hebt. ????Vertrouw nooit mensen zomaar. 

Real life contact zorgt ervoor dat je  elkaars energie kan voelen. Dat draagt enorm bij aan de afweging of je een ander kan vertrouwen of niet. Gemakzucht is in alles het grootste probleem tegenwoordig, want ja, het kost veel moeite om ervoor te zorgen dat dat wat jij weet of kan regelen een geheim blijft voor autoriteiten. Dus ben je bereid die moeite te doen? Doe dan gewoon niet mee en breng een ander niet in gevaar. Denk na alsjeblieft en wees geen kanarie. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *