het enige wat een mens kan bevrijden van alle ketenen, is kennis van de waarheid

het enige wat een mens kan bevrijden van alle ketenen, is kennis van de waarheid

Een van de grootste vijanden in ons leven is de leugen. De leugen is zó sterk en zó manipulatief dat het ervoor kan zorgen dat mensen de waarheid als leugen en dus vijand gaan zien. 

Bewustzijn is datgene wat zich kan manifesteren door gebruik te maken van het brein. Het brein stuurt daarop vervolgens het lichaam aan en zo creëren we de fysieke realiteit. Je bent niet je brein, je bent slechts de ontvanger en doorzender van die energie. Hoe graag de wetenschap ons ook wil laten geloven dat het bewustzijn een trucje van de hersenen is, het lukt ze niet omdat dat een leugen is. 

De leugen is een sluier wat over het onderbewustzijn heen gelegd wordt. Het onderbewustzijn is dat deel van het bewustzijn waar alles opgeslagen ligt en waar niets gefilterd wordt. Het onderbewustzijn is het ware bewustzijn, daar bestaat alleen de waarheid omdat de waarheid ‘dat wat is’ is. Het onderbewustzijn liegt dus ook niet. 

Door sluiers over dat ware bewustzijn heen te leggen, en steeds hoger op te stapelen wordt het ware bewustzijn vertroebeld. Waarheid wordt gefilterd naar een ander bewustzijn dan het ware bewustzijn en daardoor worden leugens steeds meer waarheid raak je uiteindelijk uit balans. 

Dit principe kun je ontiegelijk veel manieren uitleggen maar voor nu is het belangrijk dat we snappen dat we snappen dat bewustzijn uiteindelijk energie is, en energie een natuurkracht. Natuur komt van het Latijnse woord ‘natura’ wat geboorte/schepping/werkelijkheid betekent. De werkelijkheid is dus ‘dat wat is’, en dat is dus de waarheid. 

Als wij in lijn met waarheid leven, leven we in lijn met de natuur, waardoor we bij volle bewustzijn leven en ‘dat was is’ ook zien zoals het is. 

De leugen. 

De samenleving noemt men meestal de maatschappij. Omdat het samen-leven iets anders is dan in een maatschap(pij) leven. Het laatste is een bedacht woord voor organiseren van iets, het eerste is een woord wat direct verwijst naar natuur, naar leven, naar waarheid. 

Ons maatschappelijk systeem is een juridische constructie gebaseerd op leugens. Er is een fictieve wereld gecreëerd waarin de leugen de kleren van de waarheid aan heeft, zoals de legende ons leert waarin de naakte waarheid en de leugen samen ging zwemmen en de leugen vervolgens het water gauw uitging om er vandoor te gaan met de kleren van de waarheid. De naakte waarheid wordt sinds die tijd verafschuwt en de leugen gekleed in de kleren van de waarheid aanbeden. 

Ieder mens weet wat waarheid is, omdat ieder mens hetzelfde is als dat wat de waarheid is en uit dezelfde bron komt als de waarheid. Natuur; Na-tura: werkelijkheid. Het onderbewuste “voelt het” als er iets niet klopt aan de werkelijkheid, en dan ontstaat er een intern conflict wat het gefilterde bewustzijn niet direct doorheeft. Het onderbewustzijn, het wáre bewustzijn weet alles. 

Voor veel mensen zal dit allemaal te “zweverig” klinken maar probeer daar nou eens doorheen te prikken en lees wat er werkelijk staat in plaats van wat je vanuit je overtuigingen dénkt dat er staat. Heb je je ooit ergens in bepaalde situatie niet op je gemak gevoeld omdat je voelde ‘dat er iets niet klopte’? Dat is dus het onderbewustzijn, je instinct wat energie oppikt die niet in lijn is met de waarheid, dat voel je, ongeacht of je gefilterde bewustzijn dit beseft of niet. 

Op dit moment staat de geestelijke gezondheidszorg zwaar onder druk omdat meer mensen dan ooit de interne conflicten niet meer aankunnen. De ware oorzaken echter worden daar niet boven gehaald, het lijkt alleen maar zo. Mensen leven steeds minder vrij, en vrijheid is juist datgene wat waarheid is. Iedereen hoort vrij te zijn en we weten dat diep van binnen heel goed, we zijn er alleen bang voor gemaakt en accepteren daarom alle onvrijheid, wat de leugen is die de kleren van de waarheid aan heeft. 

Een psycholoog of therapeut zal een patiënt zo snel mogelijk categoriseren om vervolgens vanuit dat hokje een behandeling te starten. Die behandelingen bestaan sowieso altijd uit bewustwording van je gedrag en situatie. Je moet ermee aan de slag. Wat dat betreft klopt dat ook, als je jarenlang onbewust emoties en interne conflicten wegstopt gaat dat ergens zitten. Als je daarmee ‘aan de slag gaat’ kun je dus een groot deel vrijlaten en gaan verwerken. 

Een depressie heet ook een depressie omdat je ‘de pressie’, ‘de druk’ niet meer aan kan en je lichaam ‘Ho’ tegen je zegt. De druk moet van de ketel, dé-pressie. Je bént ook niet depressief, je hébt een depressie. Zodra je je gaat identificeren met een ‘staat van zijn’ gaat het alleen maar langer duren voor je tot oplossingen komt en je gaat snappen wat er aan de hand is. 

Niet alleen geestelijk maar juist ook lichamelijk sla je de onderdrukking van interne conflicten op. Als je een ogenschijnlijk leuk leven hebt waarin het makkelijker voor je is over deze conflicten heen te stappen dan zul je hier minder snel psychisch last van krijgen maar dan zal je zenuwstelsel het opslaan elders in het lichaam. Uiteindelijk zal al het onverwerkte en onderdrukte zich altijd ergens gaan manifesteren. Onbewust leven kun je dus ontzettend lang vol houden, maar het zal je uiteindelijk altijd ergens nekken. 

De maatschappij is ingericht op onderdrukken, presteren en gehoorzamen aan “autoriteit”. Bij volledig bewustzijn begrijp je dat “autoriteit” niet bestaat, vandaar dat ik het woord ook tussen haakjes zet, toch worden we geacht te gehoorzamen aan autoriteit wat een van de eerste sluiers is die over je ware bewustzijn heen gegooid wordt. Mensen gaan van nature ‘weg van pijn’ en ‘naar plezier toe’, dat is een oerinstinct. 

Niet gehoorzamen levert ‘pijn’ op, wel gehoorzamen levert ‘plezier’  op. We worden allemaal stuk voor stuk gedwongen tot het gehoorzamen aan onnatuurlijke krachten, de leugen verkleedt als waarheid en daar ligt direct en indirect de bron der bronnen van alle fysieke en mentale klachten de we kennen in deze wereld. Als je netjes meedoet aan een tegennatuurlijk leven ben je ‘goed’ en ben je ongehoorzaam ter zelfbescherming ben je ‘fout’. Dat is de boodschap. 

Veruit het merendeel van de mensheid gaat er vanuit onwetendheid vanuit dat het leven zoals de maatschappij dat van je verwacht het hoogst haalbare en meest deugdelijke is wat je kan doen. Het is wat normaal is, het is normaal dat we meer dan een derde van onze dag besteden aan iets wat we tegen ons zin in doen, werken, al maken we onszelf wijs dat we het leuk vinden. Als je klaagt over werken wordt je lui genoemd, en als je hard werkt dan deug je. Ook al kost hard werken je je jaren van leven en zal je daar ook korter door leven, toch is dat wat we zien als deugdzaam en het hoogst haalbare. 

Vanuit oudsher werkt de mens puur voor z’n eerste levensbehoeften. Een onderdak en wat te eten. In vroegere tijden was het meeste werk dat gedaan werd dan ook gewoon nuttig. Tegenwoordig echter zijn de enige mensen die daadwerkelijk nog wat nuttigs doen mensen die iets met hun handen doen of mensen die voor anderen zorgen. De overgrote meerderheid is eigenlijk alleen maar elkaar aan het werk aan houden. 

Stel je eens voor dat de overheid weer terug zou gaan naar meer acceptabele proporties, en puur datgene zou doen wat de meeste mensen ook van verwachten van wat een overheid zou moeten doen. Een minimale invloed met als hoofddoel échte bescherming van mensen. Weet je hoeveel mensen er dan ineens zonder werk zouden zitten? Heb je er ooit over nagedacht hoe mensen domweg elkaar alleen maar bezig aan het houden zijn en dat hoe meer regels er komen, en hoe meer een overheid groeit, hoe meer mensen er nodig zijn dat te kunnen realiseren en hoe meer jij dus als deugdzaam hardwerkend mens daarvoor moet gaan betalen? 

Wie ooit écht over ‘het doel van het leven’ heeft nagedacht kwam waarschijnlijk tot de conclusie dat een volledig kunstmatige samenleving (wat we maatschappij noemen) waarin de meeste mensen nutteloos werk doen, en de meeste mensen ook nooit verder zullen kunnen komen dan het grootste deel van de dag verspillen aan kunstmatig in stand gehouden bullshit waartoe ze gedwongen worden omdat er anders een bak met ellende voor ze staat te wachten, dat dat nooit het doel van het leven kan zijn. 

Huisje boompje beestje en gouden bergen, als je maar hard genoeg je best doet. Het voorgehouden doel je gehele schoolcarrière.  Daar ga je het allemaal voor doen. Kunstmatig plezier steeds verder van de wortels in grond van je bestaan af. Hoe ouder je wordt hoe meer je gaat beseffen dat er iets niet klopt. Nog steeds de ware redenen negerend omdat je daar eerst op gewezen moet worden voordat je daarbij kan. 

Als eten en onderdak het doel van ons leven zou zijn, dan zouden we dat prima kunnen regelen zonder dat mensen daar gedwongen het grootste deel van hun leven zichzelf voor uit de naad moeten werken, straal tegen de natuur in.Toch regelen we het niet zo. 

Hogere machten bepalen voor ons hóe we moeten leven en waar we naartoe gaan “met z’n allen”. Waarom zou eigenlijk een hogere macht überhaupt mogen bepalen waar JIJ naartoe gaat met je leven, hoe JIJ jouw leven inricht, en wat JIJ met je leven wil. Want wat JIJ met je leven wil daar heb je helemaal geen keus in als je iemand boven je hebt staan die je dat onder dwang oplegt. 

Denk je dat je vrij bent? Zijn de keuzes die er zijn keuzes op basis van vrijwilligheid of op basis van dwang. Kun je een oprechte vrije eigen keuze maken in wat jij wil met je leven? En als je daar een antwoord op gegeven hebt… durf je jezelf dan de vraag te stellen van wie jouw leven nou eigenlijk écht is? 

Als iets van jou is, laat jij een ander er dan over beslissen wat jij ermee mag doen, of is datgene dan toch niet echt van jou? Is de illusie dat datgene helemaal van jou is dan niet gewoon een leugen, een leugen verkleedt als de waarheid waardoor je dus niet in lijn met waarheid en natuur leeft maar in een grote leugen? 

Alleen kennis van de waarheid kan ervoor zorgen dat je bevrijd wordt van alle ketenen.  Ketenen hoeven niet te voelen als ketenen als je niet doorhebt dat het ketenen zijn. Het kan voelen alsof er ‘iets niet klopt’, dat is instinct, dat is het onderbewustzijn wat je iets wil vertellen. Als je niet wil luisteren omdat je dan “maatschappelijk” in de problemen kan komen, zal je dat ergens in je leven terug krijgen in de vorm van leed of ziekte. 

Die ketenen maken je uiteindelijk kapot, en niet alleen jou, want alles wat je doet om het kunstmatige in stand te houden heeft ook effect op je medemens, en andersom heeft je medemens dat effect op jou. 

Kennis van de waarheid is wat je nu hebt als je dit gelezen hebt. Ik weet net als ieder ander niet alles precies, en er is veel meer onduidelijk dan dat er duidelijk is. Hoe meer je gaat onderzoeken hoe meer je erachter komt dat je eigenlijk niets weet. Maar de waarheid is dat er iets niet klopt, en als je dat gaat voelen en gaat beseffen, dan ga langzaamaan je ook ontdoen van al die onzichtbare misleidende ketenen.

 De waarheid is ‘dat wat is’. De waarheid is niet subjectief, en ook geen kwestie van perspectief. De waarheid is ook niet persoonlijk zoals tegenwoordig ‘in’ is om te zeggen dat iets ‘jouw waarheid’ of ‘mijn waarheid’ is.  De waarheid is de waarheid, de waarheid is bewustzijn. Kennis van de waarheid betekent leven in waar bewustzijn. Hoe meer mensen dat gaan doen, hoe eerder er daadwerkelijk écht wat zal veranderen. 

Jij bent bewustzijn, en niemand staat boven jou, en dat is de waarheid. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *