Het evangelie, volgens de regering

Het evangelie, volgens de regeringWe lezen nu uit het evangelie volgens de regering, eerste boek van politici, hoofdstuk 1, vers 1.

In de beginne was er chaos en wanorde, en mensen waren als wilde beesten.  En er was groot gejammer en tandengeknars door het hele land.  Toen gebeurde het dat politici uit de hemel naar beneden kwamen, stralend in heerlijkheid, en tot de mensen spraken, zeggende: “Wij zijn de Heer, uw regering, en wij hebben besloten u te zegenen met onze aanwezigheid, zodat wij u kunnen redden  van uw zonden. 

Gehoorzaam onze geboden, eer ons en de redding zal de uwe zijn. Want u bent slechts domme, gewelddadige beesten, en alleen door onze behulpzame overheersing over u allen, zult u worden veranderd in een beschaafd, gelukkig en welvarend volk. “

 En de mensen verwonderden zich over de woorden van de politici en waren erg bang.  Maar de politici zeiden tot hen: “Vrees niet. Als u blindelings de god gehoorzaamt die regering wordt genoemd, en zonder nadenken onze grillen volgt, dan zult u gezegend worden. 

Maar degenen die onze bevelen niet zullen  gehoorzamen – de heidenen en criminelen, de mensen die zelf nadenken  – zullen in de gevangenis geworpen worden en verbannen uit het collectivistische totalitaire paradijs dat we voor jou zullen creëren. Verwerp je individuele oordeel, je vrije wil, je geweten en je morele codes, en volg ons, de hogepriesters  van de overheid, zonder na te denken  of vragen te stellen. 

 “De dwaze man bouwt zijn huis op overeenstemming, samenwerking en vrijwillige interactie, maar de wijze man bouwt zijn huis op politieke beloften, dwang door de staat en machtswellust over anderen. Vrije wil, zelfbeschikking en vreedzame coëxistentie zijn het duivels werk, en leiden alleen tot dood en verderf, lijden en kwelling. Maar blinde gehoorzaamheid, onnadenkende loyaliteit en niet-aflatende dienstbaarheid zijn de weg naar redding. “

Je hebt vast gehoord dat er ooit gezegd is: heb je naaste lief en behandel een ander zoals u zelf behandeld wilt worden.  Maar wij, de politici, zeggen tot u, bid voor de opsluiting of uitroeiing van hen die niet zoals u zijn.  Maar bid ook dat uw buren belast en gecontroleerd worden, verzoek uw vrienden zich te laten controleren en zich tot slaaf te laten maken, en dat ze zich samen met u met hart en ziel wijden aan de rituelen van de cultus van de politiek, zodat wij, de hogepriesters van de overheid, de hele mensheid kunnen domineren, voor hun eigen bestwil.  Alleen dan zul je eeuwige vrede hebben. ‘

 “Wij zijn de heer uw regering, en hier zijn onze geboden:

U zult geen andere goden hebben vóór de regering. 

U zult geen morele codes en geen waardesystemen volgen boven de willekeurige grillen van uw meesters. 

U zult de naam van de overheid niet ijdel gebruiken, of ons, de hogepriesters van de staat tegenspreken. Want zij die dat doen, zijn zondaars, criminelen en terroristen in onze ogen en zullen van de aarde worden weggevaagd.”

 “Gedenk de verkiezingsdag, om het heilig te houden. Oordeel niet over de politici, opdat u niet op de staatsvijand lijst komt. Eer uw Tweede Kamer lid en uw Koning, opdat hun heerschappij lang zal duren over het land dat uw god u heeft afgenomen  .”

 “U zult moorden door te stemmen op degenen die voortdurend oorlogsmisdaden plegen. U zult doden wanneer de overheid het beveelt. En het doden wordt “vredesmissie” genoemd, “het dienen van het land” en “verspreiding van de democratie”. Er is geen grotere liefde voor een man dan deze: de man die de wereld over zal gaan in uniform, om volslagen vreemden te vermoorden, omdat wij hem dat hebben opgedragen.”

 “U zult stelen door te stemmen,  zodat ook uw buren belasting zullen betalen, en u zult een hekel hebben aan diegene die zich daartegen verzetten. U zult het inkomen van uw buurman, en zijn huis, en alles wat van uw buurman is, begeren en de heer uw regering smeken om te nemen  deze dingen van uw naaste, om ze aan u en anderen te geven. Voorwaar, wij zeggen u, het is hebzuchtig en zelfzuchtig om te houden wat u eerlijk met hard werken hebt verdiend, maar nobel en deugdzaam om te nemen wat uw buurman heeft verdiend. “

 “Gij zult voortdurend valse getuigenissen afleggen door dieven en rovers “ambtenaren” te noemen, door opvreters en tirannen “volksvertegenwoordigers” te noemen, en door degenen die voor vrijheid pleiten “criminelen en terroristen” te noemen.”

 Gezegend zijn de blind-gehoorzamen, want de politici zullen hen belonen.

 Gezegend zijn zij die hongeren en dorsten naar macht, want zij zullen verzadigd worden.

 Zalig zijn de kiezers, want zij zullen tirannie en onderdrukking legitimeren.

 Gezegend zijn de bankiers, want zij zullen alle gelden op aarde via zwendel en fraude verduisteren 

 Gezegend zijn de hufters in uniform, want zij zullen wegkomen met alles.

 Zalig zijn de verdorvenen van hart, want zij zullen kracht ontvangen.

 Gezegend zijn de oorlogszuchtigen, want zij zullen zich als goden voelen.

 Gezegend zijn zij die de onschuldigen hebben vervolgd, ter wille van de politici, want zij zullen worden gepromoveerd.

 En vervloekt zijn de “heidenen”, “criminelen” en “extremisten”, die zich uitspreken tegen onze tirannie, die u aanmoedigen om autoriteit in twijfel te trekken en die u instrueren immorele bevelen te negeren.

 Wij, de politici, zeggen tegen u, degenen die u beledigen en exploiteren te aanbidden, buigen voor degenen die u afpersen en onderdrukken, en stemmen voor degenen die u hatelijk gebruiken en vervolgen.

 Hier eindigt deze lezing uit het eerste boek van politici, uit het evangelie volgens de regering.

Amen.  

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *