Het heilige uniform

Het heilige uniform

politie

De meeste mensen zullen bij het zien van een uniform van bijvoorbeeld een politieagent vooral het uniform zien en niet de mens met het kostuum.

Op de een of andere manier lijken mensen te vergeten dat we het in de basis over gewone mensen hebben. Mensen die net als jij en ik gewoon hun menselijke dingen hebben, zoals bijvoorbeeld emoties, voorkeuren, vooroordelen, prive problemen op de achtergrond spelen, noem alle typisch menselijke dingen voor jezelf maar eens op.

Het kostuum wat iemand aantrekt maakt van hem of haar geen “supermens” maar laat slechts zien dat hij of zij bij een bepaalde club hoort. Het uniform geeft het signaal: die hoort ergens bij, en indoctrinatie zorgt ervoor dat mensen weten wie waar bij hoort. Zo leren we allemaal op school dat die “speciale mensen” met dat zwart/gele uniform op magische wijze bijzondere rechten hebben die andere mensen dus niet hebben, en dat deze mensen als zij dat nodig achten geweld mogen gebruiken tot aan het gebruik maken van een wapen toe.

Wat je tijdens die indoctrinatie periode ook geleerd wordt is dat de politie er is om je te beschermen tegen vreemde mensen die eventueel geweld tegen je kunnen gebruiken, iets van je kunnen stelen of je op een andere manier kwaad kunnen doen. Dat is de heersende opvatting wanneer je aan mensen vraagt: waarvoor is de politie er?

Dus kortweg gezegd is dit wat de meeste Nederlanders zonder daar verder over na te denken geloven: Om bescherming te krijgen tegen vreemde mensen,waarvan sommigen gewelddadig zouden kunnen zijn stoppen ze hun vertrouwen in andere vreemde mensen die ze ook niet kennen maar toevallig een uniform aanhebben, zelfs een “geweldsmonopolie” hebben en ook nog eens gewapend zijn. Dus alleen omdat deze mensen een speciaal pasje hebben waarop staat dat ze van een bepaalde organisatie zijn die op magische wijze speciale rechten kan geven aan gewone mensen, rechten die verder niemand heeft, vertrouwen mensen blind op leden van deze organisatie.

Dat indoctrinatie van geloofsystemen werkelijk fantastisch werkt kun je afleiden uit het feit dat de meeste mensen zonder twijfel áltijd het “gezag” verdedigen, ongeacht de aanleiding. Dat het juist ontzettend gevaarlijk is om mensen met “speciale rechten” en “bevoegdheden” blind te vertrouwen, en juíst deze mensen vaak die persoonlijkheid hebben waartegen jij denkt beschermt te worden, daar gaan mensen dan ook straal aan voorbij. Het komt gewoon niet in hen op en denken daar geen minuut over na. Gezag is gezag, autoriteit is autoriteit, ‘je moet gewoon luisteren’.

Die laatste ó zo naïeve zin komt dus vooral en puur en alleen uit autoriteitsindoctrinatie, en niet vanuit logica. Logica is: als je niemand kwaad hebt aangedaan, dan heeft niemand het recht om jou ergens op aan te spreken, ook geen mens in kostuum. Toch is het zo dat wanneer jij in je eigen autootje zit en je vergeet je gordel om te doen of je doet het bewust niet, deze mensen in kostuum jou tot stoppen dwingen om jou te wijzen op een verantwoordelijkheid dat je een gordel om moet, door je straf te geven. Logica is dat die verantwoordelijkheid bij jouzelf ligt, maar ons is aangeleerd dat logica is dat een wetgever voor jou bepaalt dat jij dat moet doen, en speciale mensen in kostuum jou daaraan moeten houden.

Als we dan de logica nemen die de Staat hanteert, dan zullen agenten jou zeggen dat een gordel voor je eigen veiligheid is. Echter wanneer jij niet had gestopt na een stopteken, omdat je toch ook eigenlijk niets fout deed, dan hadden de agenten via die “speciale rechten” groen licht gehad om jou tot stoppen te dwingen. Dwingen betekent dat jij belemmert wordt in je vrijheid, dwang is dan ook altijd een uiting van geweld. Het negeren van een stopteken wordt dan ook als “strafbaar” gezien en zal op z’n minst nog een boete opleveren. Weiger jij echter een van die totaal zinloze boetes te betalen dan is de uiteindelijke consequentie opnieuw dwang, en ditmaal met geweld. Voor zover dus de redenering dat die gordel voor jou “veiligheid” was.

Andere logica kunnen mensen ook niet handelen, zelfs niet als het bewijs uit eerste hand komt. Vele jaren geleden toen ik ook nog enigszins in die indoctrinatie van “uniformen hebben gezag” hing, kwam ik erachter dat een aantal figuren die ik wel eens doorverwees naar een bekende van mij voor de nodige “verboden middelen” , agenten waren. Dit waren geen undercover agenten, nee dit waren gewoon degelijk uitziende normale jongens die met regelmaat in hun prive tijd plezier- en prestatieverhogende middelen kochten. Ik hoorde van de leverancier daarvan dat hij alleen al in deze omgeving met regelmaat mensen met een gezaghebbende functie voorzag van de nodige middelen. Met stijgende verbazing heb ik sindsdien in een soort van eigen onderzoek naar bevestiging door de jaren heen nog meer kennissen gesproken die op dit gebied ook dezelfde ervaringen hadden.

Mijn persoonlijke mening over drugs of wat voor middelen dan ook die men wil gebruiken, is dat mensen dat lekker helemaal zelf moeten weten. Ik vind het iemands eigen keus en eigen verantwoordelijkheid om iets in het lichaam te stoppen en bemoei mij er verder niet mee. Over het algemeen gaan de meeste mensen hier redelijk verantwoordelijk mee om. Dat neemt echter niet de ontiegelijke hypocrisie weg die veel ordervolgers erop nahouden, de dubbele moraal, omdat deze verhalen niet op zichzelf staan, en op vele gebieden zul je merken dat dit soort zaken de orde van de dag zijn.

Motoragenten bijvoorbeeld, die hebben vaak als motorliefhebbers ook prive een motor. Een motor koop je over het algemeen niet om de wettelijk bepaalde maximum snelheid in ere te houden. Nu vind ik dat persoonlijk geen ramp als een motorrijder op een daarvoor geschikt traject even flink dat gas open trekt, want dat zal die agent prive ook doen. Maar als hij zijn kostuum aanhad en hij ziet een ander dat doen, dan ineens is het een levensgevaarlijke handeling en kan de moraalridder niet wachten om de boete uit te schrijven, wat in veel gevallen ook nog eens het rijbewijs kan kosten van het slachtoffer. Ik neem aan dat mijn punt wel duidelijk is.

Blind vertrouwen op autoriteit en gezag is een van de meest naïeve en eigenlijk zelfs domme houdingen die je kan hebben. We hebben het namelijk over normale mensen met dezelfde rechten als ieder ander, die op magische wijze dankzij een kostuum ineens boven je staan. en met een “monopolie” op geweld boven de wet staan. Niet dat de wet ook maar iets zegt over moraliteit, toch zien we dat met z’n allen wel als de maatstaf van fatsoen.

Het is allicht iets om over na te denken, echter kan ik begrijpen dat wanneer je nooit te maken heb gehad met de wat duistere kant van de samenleving je je dus ook niet voor kan stellen hoe dat werkt en dat er dus daadwerkelijk gewoon heel veel van die o zo betrouwbare heilige agenten dingen doen waar zij een ander voor straffen, en door iemand te straffen daarmee ook nog eens in de problemen helpen. Slachtofferloze misdaden zijn geen misdaden.

Voor je de volgende keer met je mond vooraan staat om politiegeweld of andere misstanden vanuit de politie te legitimeren met “moet je maar gewoon luisteren”, is het verstandig eens een pas op je plaats te maken en je eens af te vragen of dat geweld of die daad vanuit een mens tot mens oogpunt eigenlijk te rechtvaardigen is. Of dat je zo’n aanpak goedkeurt omdat het om een uniform gaat. Van nature heeft er namelijk niemand een “monopolie op geweld” maar zijn we allemaal mensen die van nature alleen rechtmatig “geweld” kunnen gebruiken uit zelfverdediging, wat het dan geen geweld maakt maar een natuurrecht.

Als je dus mishandeld wordt door een agent, heb je ALLE recht jezelf daartegen te verdedigen, echter zal de agent ten alle tijden gelijk krijgen. En dát is alles wat er fout is én gevaarlijk is aan Gezag en Autoriteit.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *