‘Het ministerie van liefde’

‘Het ministerie van liefde’

Je bent hier omdat je tekortge​schoten bent in onderdanigheid, in zelfdiscipline. Je bent niet bereid geweest tot de onderdanigheid waarmee men be​taalt voor gezond verstand. Je hebt er de voorkeur aan gege​ven krankzinnig te zijn, een minderheid van één. Alleen de gedisciplineerde geest kan de werkelijkheid zien, Winston. Jij meent dat de werkelijkheid iets objectiefs is, iets uiterlijks, iets wat zelfstandig bestaat. Je denkt ook dat de werkelijkheid iets vanzelfsprekends is. Als je jezelf tot het waandenkbeeld verleidt dat je iets ziet, dan neem je aan dat ieder ander het​zelfde ziet als jij. Maar laat ik je vertellen, Winston, dat de werkelijkheid niet uiterlijk is. De werkelijkheid bestaat in de menselijke geest en nergens anders. Niet in de geest van het individu, dat zich kan vergissen en in elk geval vroeg of laat sterft; alleen in de geest van de Partij die collectief is en on​sterfelijk. Wat de Partij als waarheid beschouwt is waarheid. Het is niet mogelijk de werkelijkheid anders te zien dan via de ogen van de Partij. Dat is wat jij opnieuw zult moeten leren, Winston. Daarvoor is een daad van zelfvernietiging nodig, een wilsinspanning. Je moet je vernederen voordat je geeste​lijk gezond kunt worden.’  |Uit ‘1984’ van George Orwell, deel 3 hoofdstuk 2.|

Het ministerie van liefde houdt zich bezig met totalitaire controle, straffen en martelen zodat alle onderdanen toegewijde volgelingen van Grote Broer (Engels: “Big Brother”) worden. In Nieuwspraak is alles namelijk omgedraaid. Oorlog is vrede, vrijheid is slavernij, onwetendheid is kracht. Om dit volledig te begrijpen zul je echt het boek moeten lezen om zo te ervaren hoe het is als gezond verstand steeds meer je vijand begint te worden. Als gezond verstand niet meer geaccepteerd wordt, en er alles aan gedaan  wordt je te breken als je het blijft gebruiken, dan zal dat uiteindelijk je dood betekenen. De dood of de waanzin. Ik weet niet wat erger is. 

Flavio Pasquino is programmamaker en oprichter van het YouTube kanaal BLCKBX). Hij biedt een podium aan mensen met verschillende meningen over de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Ik zeg met klem ‘verschillende meningen’ omdat dat de waarheid is. Dat die verschillende meningen tegenwoordig door de autoriteiten allemaal worden samengevat in één term weten we inmiddels allemaal. Alles wat niet in lijn is met de gewenste mening, het Staatsidee, noemt men ‘complotdenken’. Naar aanleiding van deze video kwam de politie even “polshoogte nemen” bij Pasquino aan de deur. Omdat hij niet thuis was werd er enkele dagen later een uiterst merkwaardig telefoongesprek gevoerd tussen beiden. Dat hele gesprek kun je hier bekijken

In het filmpje wordt voor getrainde oren al gauw duidelijk welk spel de politieagente speelt. Ze maakt gebruik van Nieuwspraak, wat simpelweg betekent dat men de tegenovergestelde woorden gebruikt van wat men eigenlijk bedoeld. Positieve woorden woorden vervangen negatieve woorden om zo de boodschap die eigenlijk negatief bedoeld is positief te laten klinken. Dat zorgt voor verwarring, maar het onderbewuste proeft de intimidatie heel duidelijk. Omdat de manier van spreken niet matcht met de sfeer van de boodschap raken mensen de draad kwijt en zullen ze uiteindelijk terug deinzen. Uiteraard heeft Pasquino deze techniek direct door, en ontmanteld het zeer nauwkeurig en netjes. Dit is een uitermate nuttig voorbeeld van hoe je hiermee om moet gaan. 

Het is een meer dan zorgelijke ontwikkeling dat de politie zich steeds op voorhand vaker bemoeit met de mening van individuen. Ons natuur gegeven mensenrecht is dat je kan zeggen wat je wil zeggen. Dat je kan bespreken wat je wil bespreken. Dat je vrij bent je gedachten in woorden te uiten zodat je die gedachten kan ventileren en via dialoog elkaar tot andere inzichten en conclusies kan brengen. Dat is de kern van vrijheid. Vrijheid is de afwezigheid van dwang, en niets anders dan dat. Vrijheid wordt je niet gegeven, vrijheid bezit je en behoor je te verdedigen. Als men probeert je die vrijheid af te nemen is je het plicht die vrijheid te beschermen, wat daar dan ook voor nodig is. 

Laten we nog één keer helder maken hoe onze samenleving opgebouwd is en laat de rollen in deze structuur goed tot je doordringen. Het volk kiest mensen die hun gezamenlijke en individuele belangen moeten vertegenwoordigen naar eer en geweten. De samenleving en deze wereld is namelijk van iedereen. Een overheid bestaat dus bij gratie van het volk, en de politie dus ook! Zolang het volk wil dat er een geüniformeerde eenheid rondloopt die als hoofdtaak heeft mensen te beschermen tegen mensen die een ander kwaad aandoen, kan de politie bestaan. Echter, zodra de politie verandert in een tool van de machthebbers om onschuldige mensen die de vrijheid bewaken te intimideren of te bedreigen,  of het hen op enige andere manier onmogelijk maken om die vrijheid te bewaken, dan verliezen ze die gratie. 

Het is namelijk oorspronkelijk de taak van de politie om onze vrijheid te bewaken. En als zij dat niet meer doen, zijn hun diensten niet meer nodig. Pik dit niet. Benoem het, openbaar het, neem altijd alles op, en bescherm jezelf. De politie gaat dat namelijk niet meer doen, daar kun je na het afgelopen half jaar zeker van zijn. 

Als je een beeld van de toekomst wilt, stel je dan een laars voor,  stampend op een menselijk gezicht – voor altijd – George Orwell.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *