Het Nieuwe Verzet

Het Nieuwe Verzet

WAAR RECHT TOT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET TOT PLICHT’. In Oostzaan staat een verzetsmonument ter nagedachtenis aan de Nanne Zwiep. Nanne Zwiep was een hervormde predikant in Enschede. Op een zondag in april 1942, ​sprak hij zich ​(in zijn ‘kanselboodschap’) ​uit​ tegen het Nationaal-Socialisme, de rechteloosheid van de Joden en het ingrijpen van de NSB in het christelijk verenigingswerk. De volgende dag werd hij door de bezetter gearresteerd. Na vijf maanden ondervraging in de gevangenis in Arnhem en Amersfoort werd hij naar Dachau getransporteerd. Op 24 november 1942, twee maanden na zijn aankomst in het kamp, stierf hij aldaar aan uitputting en ondervoeding. Zijn spreuk was: VRIJ VAN MENSEN. GEBONDEN AAN GOD”.’
 
Verzet kent kent vele vormen. Verzet betekent weerstand, wat je met of zonder geweld toe kan passen. Maar verzet betekent ook verplaatsen als in ‘iets verzetten’. Omdat we te maken hebben met machten die niet grijpbaar en ook niet be-grijpbaar zijn voor velen is verzet bieden in de vorm van weerstand -zoals bijvoorbeeld demonstreren- een steeds zinlozer wordende vorm van verzet geworden. De balans tussen de overheid en het volk is volledig zoek. 

Alles draait om balans in het leven. De aarde, de natuur, het universum, het leven zelf, alles. Waar een overheid het volk hoort te dienen en te beschermen, is dat langzaam verandert in onderdrukken en zelfs tiranniseren. Dat is niet perse iets van de laatste tijd, dat is een proces wat er de afgelopen jaren langzaam ingeslopen is. Het gebeurt op een dermate vernuftige manier dat velen het ook niet herkennen als onderdrukken of tiranniseren. 


De media die normaal gesproken een onafhankelijk en objectief verhaal moet brengen is inmiddels niets anders meer dan een één op één spreekbuis van overheidspropaganda. Iedereen die zich verzet tegen dat wat de hogere machten bepalen wordt vakkundig in de complot-hoek gedrukt. De hoek waar de social engineers zeer zorgvuldig een frame voor hebben gebouwd. Een frame wat je meteen ‘asociaal’ ‘gek’ ‘dwars’ ‘extreem’ enzovoorts maakt. Deze vorm van ‘mensen de mond snoeren’ en het voortdurend plegen van karaktermoord op mensen met een afwijkende mening is iets waar we als het goed is ooit van gezegd hebben ‘dit nooit meer’. Het is slechts een kwestie van tijd tot mensen ook hier in Nederland opgesloten gaan worden omdat hun mening afwijkt van de gewenste mening: die van de macht. 


Verzet in de vorm van weerstand is dus steeds zinlozer geworden, of eigenlijk ‘gemaakt’. Die tijd is voorbij, het is daar te laat voor. Onze voorouders hebben ooit het goede voorbeeld gegeven over hoe je actie onderneemt als tirannen de controle over het leven van volkeren overnemen. Wij hebben verzaakt dat voorbeeld te volgen. Slechts een klein deel van de bevolking herkent wat er aan de hand is. De meerderheid (nog) niet. Tijd voor een andere aanpak dus. 


Wie de film V for Vendetta heeft gezien, kan in de revolutionaire eind scene een oplossing zien. Het is een metafoor. Duizenden gemaskerde identieke mensen breken met z’n allen door de militaire macht heen, terwijl de bommen ontploffen die de gebouwen van de tirannieke overheid opblazen. Deze gemaskerde mensen bieden geen weerstand, ze lopen slechts rustig door en besteden geen aandacht aan de gewapende militairen die ook geen orders meer krijgen. De overmacht is te groot en ze weten niet op wie ze moeten schieten. Iedereen is identiek en heeft maar één doel: ​doorlopen en de macht negeren.​ Dat de mensen zover zijn gekomen dat ze inzagen wat er aan de hand was, en uiteindelijk meededen, kwam omdat ‘V’ de hoofdpersoon het goede voorbeeld gaf. Dat goede voorbeeld leidde uiteindelijk tot paradigma shift en daar zit dus ook de sleutel. Het nieuwe verzet is geen verzet van weerstand meer. Het nieuwe verzet is een goed voorbeeld geven door een alternatief te bieden. Een alternatief waar mensen geheel vrijwillig aan mee kunnen doen. Zonder dwang maar met vrijwillige instemming. Wat we nodig hebben is een paradigma shift. Van oud naar nieuw. We zitten nu in een fase dat er kansen ontstaan omdat we in een enorme geënsceneerde crisis terechtkomen. Internationaal zal er een “oplossing” komen om de economie en het leven van mensen weer op de been te brengen en dat zal allemaal onder de vlag van “solidariteit” zijn. Pseudo solidariteit waarin de hogere machten dan wel voor ons bepalen wat wel en niet onder dat kopje “solidair” gaat vallen. We gaan een financieel systeem redden wat al jaren de oorzaak is van de ellende waar we collectief steeds weer in terecht komen. Een systeem wat van courruptie en criminaliteit aan elkaar hangt en waar de politici steeds weer rookgordijnen omheen blazen om maar niet toe te hoeven geven hoe misdadig het eigenlijk allemaal is. 


Als we het aan de politiek overlaten zal die paradigmashift nooit komen. Het oude zal gewoon in een nieuw jasje gegoten worden want machthebbers hebben niets aan goede eerlijke houdbare oplossingen. Machthebbers ontlenen hun macht aan het feit dat mensen afhankelijk zijn van die macht. Om te voorkomen dat we volledig afhankelijk worden van een nog strenger en controleerbaarder systeem met geen enkele vorm van privacy of respect voor het individu, 
en dus geen enkele vorm van vrijheid meer, bouwen we dus zelf iets nieuws. We gaan een alternatief aanbieden en het goede voorbeeld geven. 


Wat is dan dat alternatief?

Allereerst komt er een ​gloednieuwe website​ die de gelegenheid gaat bieden de andere kant van het nieuws te belichten. Objectiviteit en eerlijkheid zonder censuur en zonder filters zal de hoogste prioriteit worden. Waarheidsvinding in de werkelijke betekenis van het woord. Daarnaast gaan we mensen informatie bieden waar ze wat aan hebben. Waar mainstream media onwelgevallige meningen en inzichten geen podium biedt, gaan wij dat wel doen. Op een dusdanige manier dat alle kanten van een verhaal belicht worden en mensen zélf hun mening kunnen vormen op basis van een totaal pakket aan informatie. Halve waarheden zijn geen waarheden. 

Het platform​ zal landelijk z’n diensten aanbieden. Wel is het de bedoeling dat mensen lokaal gaan organiseren. De sleutel ligt hier in het zo lokaal mogelijk opereren met elkaar. Logistiek gezien heeft samenwerken in eigen regio alleen maar voordelen voor kosten en milieu. Het is onzin om goederen of diensten uit de andere kant van Nederland te willen terwijl dat lokaal ook kan. We gaan dus Nederland zoveel mogelijk verdelen in regio’s/districten zodat mensen die zich bij ons aansluiten in eigen regio terecht kunnen. 


Ook krijgen die districten een eigen lokale ​nieuwsvoorziening​. Dat wordt allemaal samengebundeld op het landelijke platform zodat mensen uit alle districten op de hoogte kunnen blijven en dus eerlijk geïnformeerd worden met nieuws uit andere districten. Mensen die dicht bij de bron zitten kunnen veel makkelijker feiten checken en zaken onderzoeken. Door per district een eigen onafhankelijke nieuwsvoorziening te hebben zijn mensen in hun eigen regio ook veel beter op de hoogte. 
Een ​alternatieve munt/waardepapier​ is een vereiste om te hebben. Met die alternatieve munt willen we mensen een alternatief voor de euro bieden. Als de euro’s op zijn is de alternatieve munt er nog. Mensen kunnen diensten en goederen onderling uitwisselen en elkaar betalen met die munt. Hoe meer mensen en bedrijven zich aansluiten, hoe minder afhankelijk de hele groep wordt van die Euro. We benadrukken dan ook het belang van het lokaal organiseren zodat mensen in eigen district die munt kunnen uitgeven bij zoveel mogelijk bedrijven en particulieren in dat district. 


De ​voedselvoorziening​ willen we dus ook zo lokaal mogelijk organiseren. Omdat de boeren weggepest worden en het hen financieel onmogelijk gemaakt wordt, gaan we om de tafel om een oplossing te zoeken in hoeverre boeren bereid zijn mee te werken aan een plan waar zij ook baat bij hebben. Het plan is om de leden van de stichting via de stichting een deel van de grond te laten kopen of een soort abonnement af te sluiten met een of meerdere boeren zodat ze elke week verzekerd zijn van de producten die boeren leveren. We denken dan aan kaas, melk, eieren, groenten, aardappels, vlees enzovoorts. Afhankelijk van de mogelijkheden en of dit juridisch mogelijk is wordt er een passend systeem bedacht waar mensen wat aan hebben en wat betaalbaar is. 


Op ​Juridisch​ gebied willen we de leden van stichting ook hulp gaan bieden. Mensen die om wat voor reden dan ook onthouden worden van goede juridische steun willen we een uitkomst bieden om toch hun recht te kunnen halen. We willen dan ook volks juristen gaan aantrekken. Juristen die het hart nog in hun werk hebben zitten. We weten dat dit een bijzonder lastige opgave is maar toch geloven we dat ze nog te vinden zijn. 
Armoede​ is een groeiend probleem in dit land. We willen dan ook ondersteuning gaan bieden bij gezinnen die tijdelijk in nood zitten. Ook hier biedt de alternatieve munt uitkomst. Als de euro’s er even niet zijn is er in ieder geval nog een alternatief. Ook kunnen we onze eigen voedselbank creëren voor de mensen die op de wachtlijst staan bij de normale voedselbanken of net niet in aanmerking komen daarvoor. Wel wordt er bij hulpvraag een kleine “tegenprestatie” gevraagd die in allerlei vormen te gieten moet zijn. Al zou de ontvanger van de hulp alleen al bereid zijn wekelijks een kop koffie te gaan drinken bij een eenzame oudere uit dat district, dat is goud waard voor die mensen. 


Mensen ​weerbaar maken​ en ​verantwoordelijkheid leren nemen ​over hun eigen leven is een belangrijk onderdeel waar we ook aandacht aan gaan besteden. De complexiteit van het systeem stijgt veel mensen boven het hoofd. Mensen weten ook niet meer wat ze wel en niet kunnen geloven en welke wegen ze moeten bewandelen om tot de juiste informatie te komen. We zijn van jongs af aan via de staatsscholen gewend dat we moeten luisteren naar autoriteit en dat waarheid ook van autoriteit komt. Dat maakt mensen minder kritisch en hoe complexer de wereld wordt hoe eerder mensen opgeven en het ‘maar aan de autoriteiten overlaten want die weten het wel’. Mensen laten zich overdonderen door gebrek aan kennis en inzicht. Daar gaan we wat aan doen. 

Dit zijn eigenlijk de meest belangrijke punten die we als eerste gaan uitwerken en opzetten. Naarmate de stichting zal groeien gaan we steeds meer initiatieven erbij betrekken om een zo breed mogelijk pakket te kunnen bieden aan de mensen. In het kader van ‘het goede voorbeeld geven’ gaan we keihard werken deze contra-economie tot een succes te maken. Inmiddels zijn we ook al bezig om mensen lokaal op de been te krijgen. In Apeldoorn bijvoorbeeld is er inmiddels een harde kern ontstaan van betrouwbare mensen die zich nu al aan het organiseren zijn om in die regio al stappen te kunnen zetten. Ook hier is het weer een kwestie van: we geven het goede voorbeeld vanuit een nieuw paradigma en laten oude los. Geen weerstand gebruiken maar verstand gebruiken. Mensen zullen vanzelf aansluiten en het goede voorbeeld volgen. 
Tot slot 

In het oude paradigma zijn de meeste mensen overbodig. Alles draait om efficiëntie en hoe efficiënter we alles inrichten hoe minder menselijk het wordt. Mensen verbinden door samen te 
werken. Iedereen is op z’n eigen manier en eigen niveau nuttig. Echter, ons leven wordt op een dusdanige manier voor ons ingericht dat wanneer je niet in de templates past die de macht voor ons heeft bedacht je buiten de boot valt. Mensen met natuurlijke kwaliteiten die niet passen in een template worden gedwongen iets te doen waar zij het nut niet van inzien. Meestal komt dit omdat het ook geen daadwerkelijk nut heeft wat ze moeten doen maar omdat het ‘nou eenmaal zo bedacht is’. Iedereen is ergens goed in, iedereen heeft iets unieks. Door gebruik te maken van die krachten en die te bundelen, krijgen mensen die zich nu reddeloos verloren en nutteloos voelen in dit onbegrijpelijke systeem, weer de kans om te stralen. Van mensen die stralen heeft een hele gemeenschap de voordelen. Mensen die zich nuttig en gewaardeerd voelen zijn minder snel ziek, hebben minder vaak psychische klachten en zorgen beter voor zichzelf. 

Een systeem waarin iedereen van belang is, is in het belang van iedereen. Waar recht tot onrecht wordt, wordt verzet een plicht. Het nieuwe verzet is geen zinloze strijd tegen ongrijpbare krachten, het nieuwe verzet gaat die ongrijpbare krachten buitenspel zetten. We hebben ze niet meer nodig en machthebbers die niet meer nodig zijn, zijn vanzelfsprekend geen machthebbers meer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *