Macht trekt pathologische persoonlijkheden aan

Macht trekt pathologische persoonlijkheden aan

macht corrumpeert
Letterlijk niemand is geschikt voor machtsposities, en degenen die dergelijke posities nastreven al helemaal niet.