Moreel mens

Moreel mens

Een moreel mens zijn vereist de verantwoordelijkheid op je nemen om goed en kwaad te beoordelen, en naar dit oordeel te handelen.
Wat het tegenovergestelde is van het respecteren en adoreren van “autoriteit”.