Stemmen is geen recht

Stemmen is geen recht


Het woord ‘recht’ betekent etymologisch  ‘niet gebogen’ of ‘waarlijk’. Het woord geeft dus een waarheid aan, een ‘richting’ van het Latijnse ‘regere’ wat richten betekent.

Het woord geeft aan dat iets waarheid is of niet. Ieder mens heeft natuurlijke rechten die allemaal gebaseerd zijn op natuurwetten en dus op waarheid. Het kan niet ook anders dan dat onze “rechten” zich stoelen op wetten uit de natuur want wij zijn natuur, we komen allemaal van dezelfde bron, een bron van oneindige intelligentie waar wij allemaal mee in contact staan. 

Natuurwetten zijn universele objectieve niet-door-mens-gemaakte eeuwige onveranderlijke omstandigheden waar ieder individu mee te maken heeft en dus niemand aan ontkomt. Ben je in lijn met waarheid dan ben je in lijn met het natuurrecht. 

Om in lijn te komen met natuurrecht zul je je bewustzijn naar een zo hoog mogelijk niveau moeten brengen, wat betekent dat zowel je linkerhersenhelft als je rechterhersenhelft in balans moeten zijn. intellect en logica (links) versus creativiteit en mededogen (rechts) moet een balans in zijn omdat een onbalans zorgt voor onbalans in de uitoefening van bewustzijn. Het uitoefenen van bewustzijn is het gedrag wat voortkomt uit het bewustzijn. 

Veel mensen haken af bij het woord bewustzijn omdat ze het principe “zweverig” vinden, wat eigenijk wil zeggen dat ze er gewoon niet over na willen denken. Ze willen zich er dus niet bewust van worden dat ze bewustzijn zijn. Dat noemen we dus een laag bewustzijn. Mensen met een laag bewustzijn -wat overigens de overgrote meerderheid is- zijn makkelijker te sturen en te beïnvloeden omdat ze niet twijfelen aan de informatie die hen ingeprent wordt omdat het bewustzijn bij “lagere zaken” ligt wat meestal met henzelf te maken heeft en hun eigen leven. 

Niveaus van bewustzijn zijn het beste te vergelijken met een arm mens wat boodschappen doet,  en een rijk mens wat boodschappen doet. 

Het arme mens rekent voortdurend uit of de inhoud van het karretje wel te betalen is straks bij de kassa en is zich dus volledig bewust van het feit dat z’n gedrag nu bepalend is voor de uitkomst straks. Teveel boodschappen betekent te weinig geld, en de juiste keuzes van producten zijn qua prijs bepalend of alle boodschappen op het lijstje  wel meegenomen kunnen worden. 

Het rijke mens pakt wat die nodig heeft, rekent af, en verlaat de winkel. 

Dit is in een notendop wat er bedoeld wordt met een hoger of lager bewustzijn. We zijn pas werkelijk “wakker” en uit hypnose als we ons er volledig bewust van zijn dat ons gedrag op dit moment alles bepalend is voor straks. Jouw gedrag heeft invloed op álles om je heen en álles waar je mee in aanraking komt. 

Als jij online iemand de grond in trapt en vernedert, aan de andere kant van de wereld, heeft dat mens daar door jouw gedrag last van wat weer invloed heeft op zijn of haar gedrag en zijn of haar omgeving. Het werkt dus ook op afstand. Iedereen kan vanuit een hoger bewustzijn handelen maar om daar toe te komen moeten anderen die daar al zijn het goede voorbeeld geven en daardoor het collectief bewustzijn naar een hoger niveau brengen. 

Pas wanneer het collectief bewustzijn op een hoger niveau gaat functioneren waardoor we vanzelf bij de ware definities van goed en fout terecht komen zal er daadwerkelijk wat kunnen veranderen aan het paradigma waar we nu inzitten. 

Ik zei al eerder, een recht heeft met waarheid te maken. Een recht bepaald of iets in lijn is met de waarheid. Mensen kun jou noch rechten geven noch rechten afnemen want iedereen is van nature gelijk in rechten en alles wat daarbuiten valt heet geloof. Je kunt daar niet over discussiëren want dan discussieer je over geloof. Onze natuur-gegeven rechten zijn voor alle mensen hetzelfde: Do no harm, but take no shit. 

Waarom stemmen dus geen recht is maar een geloof, kun je nu heel makkelijk begrijpen. Je wordt je eerst bewust van het feit dat je bewustzijn bent wat gebruik maakt van een lichaam via het brein. Je komt van dezelfde bron als ieder ander en je kan dus niet een ander een recht geven wat je van nature niet bezit. De enige mogelijkheid om dit te doen is: ‘doen alsof’, wat betekent dat je het moet geloven omdat het geen waarheid is. 

Iets wat geen waarheid is, is geen recht maar een onrecht. De ware definities van woorden zijn daarom uitermate belangrijk om te weten. De woorden in onze taal zijn spreuken die onderliggend allemaal exacte betekenissen hebben maar geherdefinieerd en vervormd worden om verwarring, verdeeldheid en onbalans te creëren.  

Het kan nooit rechtvaardig zijn dat een klein groepje mensen ons leven bepaald en dat we het dan “een recht” noemen dat we de samenstelling van dat groepje  zelf uit mogen kiezen. Dat recht is een leugen omdat het ware recht wat je hebt, zelfbeschikking, daardoor wordt ondermijnd en zelfs ontnomen. Aangezien rechten je niet door mensen ontnomen kunnen worden en ook niet gegeven, leven we met z’n allen een leugen van onrecht. 

We zijn allemaal verantwoordelijk voor ons eigen gedrag. Of we ons er bewust van zijn of niet. Gedrag is alles bepalend. Als we dus al collectief een leugen leven kan er vanuit die leugen alleen nog maar meer fout gedrag gecreëerd worden. Waarlijk goed gedrag wordt  namelijk bestraft in deze leugen. Als jij bijvoorbeeld opkomt voor het slachtoffer van een pedofiel wordt jij bestraft, terwijl jij in lijn met waarheid handelt. Jij wilt fout gedrag tegen onschuldigen voorgoed stoppen en handelt volgens waarheid. Dat recht wordt jouw en slachtoffer ontnomen en verandert dankzij “autoriteit” in een leugen, een groot onrecht. 

Mensen zeggen wel eens dat goed en fout niet bestaan, en op spiritueel niveau is dat ook zo. Op spiritueel niveau is alles een les, en die lessen moet van geleerd worden om verder te komen. Echter op aards niveau, met beide benen op de grond in het fysieke rijk bestaat goed en fout wel degelijk. Het besef daarvan dat zijn wijzelf omdat wij bewustzijn zijn.  

Hoe hoger het bewustzijn hoe dichter je bent bij waarheid en waarlijk besef van goed en fout. Alle bewijzen hiervan kun je om je heen zien maar vooral ook voelen, al is dat voelen het gedeelte waar we door staatsscholing en opvoeding van weggedreven worden. We worden gedwongen in ons intellectuele brein te gaan zitten (het linkerbrein) zodat onze breinen uit balans raken en we van onze natuur wegdrijven en niet meer voelen.  We worden volledig uit balans gebracht waardoor het spirituele en het fysieke niet meer in balans zijn, onze breinen niet meer in balans zijn en wij dus collectief niet meer in balans zijn. 

Alles begint en eindigt met waarheid. Waarheid is dat wat ‘is’. Waarheid is niet subjectief, waarheid is ook niet persoonlijk, waarheid is waarheid en het hoogste bewustzijn wat er bestaat. Waarheid is dat wat is, was en altijd zal zijn. 

Alle problemen in onze samenleving zullen dus ook nooit opgelost kunnen worden door het stemmen op politici of het op wat voor manier dan ook kiezen van leiders die jouw Natuurrechten ontnemen. Het is allemaal gebaseerd  op leugens, en wie  in de leugen leeft dient de waarheid niet. Zolang we het ons niet gezamenlijk gaan beseffen, wat er voorlopig niet op lijkt,  zal er wezenlijk niets aan ons leven veranderen behalve dat we steeds meer de slavernij ingedrukt worden. 

Ze zeggen niet voor niets:  eerlijk duurt het langst. Eerlijk is de waarheid. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *