Verzet is een Recht

Verzet is een Recht

“Als onrecht ‘recht’ wordt, is verzet een plicht” 

We hebben er in Nederland een handje van tegen beter weten in altijd maar te denken dat de overheid het beste met ons voorheeft, terwijl de feiten keer op keer op keer de overheid ontmaskeren als criminele organisatie die het belang van de allerrijksten veiligsteld.  

Wanneer gaat de “Nederlander”, de “Europeaan” , of de “wereldburger” eens inzien dat zij allemaal onderworpen worden aan de grootste verkapte vorm van slavernij allertijden ‘hidden in plain sight’. Ik kan niet genoeg nette krachtwoorden bedenken om uit te drukken hoe door en door verrot de samenleving is gemaakt, volledig geïnfiltreerd met politiek tot in de diepste hoekjes en gaatjes en hoe dit moedwillig  polariseren van groepen gebeurt mensen om agenda’s van hogere machten uit te voeren. 

Onrecht na onrecht na onrecht verspreid zich over dit land, deze provincie van een totalitaire superstaat, de EU,  en in andere ‘provincies’ hebben we al kunnen zien wat er gebeurt zodra je je verzet tegen het onrecht wat de Staat ons aandoet. De meeste zullen het gezien hebben via de Staatspropaganda kanalen, de gekochte media, waardoor mensen die voor hun rechten opkwamen werden afgeschilderd als gewelddadige terroristen, een grote leugen en opnieuw een  groot onrecht. Hardwerkende mensen, zowel mannen als vrouwen die iets gingen eisen van hun meesters. In een symbolisch geel jasje werden ze een schietschijf voor gewelddaden van de overheid… je weet wel, dat groepje mensen wat zogenaamd “het beste met ons voor heeft”. 

Er zijn 2 manieren van demonstreren:

1: geweldloos en volgens de regels. Dit betekent dat je lief gaat vragen aan ‘pappa-overheid’ of je alsjeblieft 1 dag je mond mag opentrekken op een door pappa-overheid aangewezen plekje volgens de regels van pappa-overheid. Je vraagt bijna letterlijk aan papa-overheid of hij alsjeblieft erover na wil denken of hij je wat minder hard wilt verkrachten. Luister je niet dan zal pappa zijn bloedhonden op je afsturen en reken maar dat die wél geweld zullen gebruiken. Je kunt niet eens vreedzaam demonstreren met politie in de buurt.  

2: Je kiest een datum, en ongeacht de regels ga je met alles wat je in je hebt en alles en iedereen die je mee kan nemen die club ordinaire criminelen met hun stropdasjes laten zien wat er gebeurt als ze niet per direct ophouden met het ontnemen van je rechten, JOUW recht op een eerlijk bestaan, JOUW recht op een fijn leven. Ongeacht de consequenties en niet door te rellen, maar wél door je te verdedigen als de bloedhonden van de stropdassen op je afgestuurd worden. Zelfverdediging is een Natuurrecht, en als criminelen aan je eten komen, heb je het godgegeven recht voor jezelf en elkaar op te komen en je te verzetten. 

Wanneer de machthebber bang is voor chaos, heb je ze precies waar je ze hebben wil. Als je nog denkt dat met ‘gewoon luisteren’ en vriendelijk vragen en de regels volgen ook maar IETS voor elkaar krijgt, heb je de laatste jaren onder een steen geleefd. Je recht halen volgens de regels van je tegenstander is een contradictie en dan kun je beter thuis blijven.

 Geweld roept op tot geweld, dat weten we allemaal. Echter laten zien hoe sterk je bent als het nodig is,  is geen geweld gebruiken. Geweld wordt pas gebruikt op het moment dat de ordervolgers van de Staat van jou eisen dat je luistert, terwijl je hen niets verschuldigd bent. Ze staan niet boven jou en je hoeft helemaal niet te luisteren. Luisteren naar autoriteit is juist hoe je in deze situatie gekomen bent. Door je netjes aan de regels te houden. Als gezagsgetrouwe belangstingbetaler financier je je eigen ondergang. Er is een verschil tussen leefregels en dictatoriale totalitaire machtsregels. Regels die verborgen agenda’s dienen. 

Nederland moet en zal  veranderen in grote betonnen doos, een mensenfarm, een slavenplantage 2.0 waar iedereen nutteloos werk doet om elkaar bezig te houden. Ons eten zal geïmporteerd worden wat toch ook weer getransporteerd moet worden en langzaam zal de natuur verdwijnen, dat is al aan de gang, en  langzaam zal ook de boer verdwijnen, ook dat is aan de gang. Dit is de reden dat iedereen tegen elkaar opgezet wordt en de boer nu het mikpunt is en de zogenaamde “klimaatcrisis” de turbo op de politieke bulldozer is. Alles heeft met elkaar te maken… werkelijk alles, je moet alleen durven kijken en weten waar je moet kijken. 

Het gaat hier niet alleen over boeren, het gaat om ons allemaal.  We zullen het vanuit 17 miljoen perspectieven nooit eens gaan worden. Dat kan niet en zal ook nooit gebeuren. Iedere sector komt aan de beurt en iedere sector bevat hardwerkende mensen die niets andere willen dan gewoon een fijn leven hebben. Nu is het de boer; morgen is het weer een ander die moet wijken en bloeden voor politieke agenda’s, en niet de agenda’s die wij op de voorgrond te zien krijgen, maar de agenda’s die op achtergrond spelen die IEDER mens zal raken. Linksom of rechtsom, vroeg of laat. 

Zolang wij ons laten verdelen en de politiek helpen mensen die voor hun rechten opkomen te  demoniseren, schofferen, in de hoek trappen en kapot maken, zal vroeg of laat jij de volgende zijn die vanuit andermans idealen moet wijken en bloeden omdat dit de vicieuze cirkel is van politieke strategie, de hegeliaanse dialectiek die machthebbers al eeuwenlang gebruiken omdat dat hun machtspositie versterkt. Meningsverschillen tussen groeperingen blijven altijd bestaan, echter komen die meestal voort door regels en wetten van een overheid. Met het mes op je keel kun je weinig anders dan zorgen dat je het hoofd boven water houdt. Dat gaat dan ten koste van iets wat een ander niet aanstaat, maar de reden daarvan is altijd overheid. 

Als er één groep is in dit land, die de politiek letterlijk een poepie kan laten ruiken sowieso qua omvang en materieel dan zijn het de boeren wel. In no-time hebben zij heel Nederland op z’n gat. Uiteraard kun je erop wachten dat de Staat met geweld zal ingrijpen maar grijp maar eens in tegen enorme landbouwvoertuigen, daar heeft de politie de capaciteit niet voor en dit soort zaken zie je ook altijd weer het ware gezicht van de politie: het beschermen van de Staat tegen onschuldige mensen die belogen bestolen en bedrogen worden en nu voor hun rechten opkomen. 

Demonstreren als kleuters met toestemming van de meester en volgens de regels van de meester  is geen demonstreren. Het is sowieso erkennen dat je een meester hebt. Heb jij een meester? Is die meester de baas over jou? En laat jij je je zeggen hoe jij moet leven en wat jij wel en niet mag van politici? Voel je je al slaaf? Want je bent het, zolang je danst naar de pijpen van de machthebber. Hoe vrij ben je als je toestemming gaat vragen om je mond open te trekken. Hoe vrij ben je als je je laat vertellen hoe en wanneer en op welke manier jij je mag laten horen “omdat er anders misschien wel chaos onstaat”?

  Als een demonstratie niet voor moeilijkheden zorgt, dan kun je het beter een protestpolonaise noemen. Met z’n allen op een veldje staan buigen voor de slavenmeester. Hoe moeilijk wordt het jou gemaakt? Vragen politici jou ook eerst netjes of ze je het niet te moeilijk maken? Of hebben zij schijt aan jou, en verzieken zij gewoon ongevraagd jouw leven? 

Protesteren of demonstreren is niet de manier om iets voor elkaar te krijgen. Laten zien dat je sterker bent, laten zien dat jij telt en laten zien dat jij niet wijkt of buigt voor wat politici jou opdragen, dát is wat werkt. Dat geldt voor iedereen. Met demonstraties breng je iets onder de aandacht, en als dat het doel is is dat prima, maar oplossingen ga je er niet mee krijgen. Je krijgt hooguit ‘ietsje’ terug van wat je al eerder is afgenomen. En klein stukje, en daar mag je het mee doen. 

Nederland kent geen samenhorigheid meer, boeren kennen dat wel. Misschien kunnen zij dan door massaal een enorm statement te maken laten zien dat zij sterker zijn dan politici, en daarmee het goede voorbeeld geven aan miljoenen andere Nederlanders. De (menings)verschillen blijven benoemen tussen groepen is makkelijk, en dat is politiek.  De overeenkomsten benoemen is misschien wat moeilijker maar tegelijkertijd heel veel nuttiger omdat we allemaal te maken hebben met één en dezelfde macht die steeds meer vrijheid en rechten van ons afpakt. 

Jouw rechten zijn dezelfde als die van iedere ander: alles wat een ander geen schade toebrengt is een recht, alles wat dat wel doet is een onrecht. Kom op voor je recht en verdedig je recht, en als daar vanuit zelfverdediging geweld voor nodig is dan is dat ook een recht. 

Als onrecht recht wordt, is verzet een plicht. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *