Vrijheid van Waarheidsuiting

Vrijheid van Waarheidsuiting

Als vrijheid al  iets betekent, betekent dit ook het recht om mensen te vertellen wat ze niet willen horen. -George Orwell- 

Onder het kopje: Vrijheid van waarheidsuiting, een wake-up call voor naïevelingen en deugmensen. Nee, leuk vinden mensen het niet als je heilige huisjes intrapt maar soms is het heel nuttig om even al die filters ergens vanaf te halen en naar de realiteit te kijken. De realiteit is dat wat ‘real’ is; van het latijns realitas: werkelijkheid. 

Wij mensen zijn een beetje raar, want wij zijn de enige wezens die zichzelf voor gek kunnen houden. Dat komt door jarenlang zorgvuldige  programmering waarin er steeds meer filters over de realiteit gelegd worden. Een waarschuwing vooraf… wat wij zeggen is niet leuk maar wel de realiteit. Als je daar niet mee om kan gaan dan moet je niet verder lezen. Je kan je dan  alleen wel afvragen of jij (en uiteindelijk de mensheid) er beter van wordt als je de realiteit blijft ontkennen alleen omdat die niet leuk is, dat is namelijk gevaarlijk. 

Graag willen wij het woord ‘hulpverleners’ even definiëren.  ‘Hulp’ betekent: het geven van raad, verzorging of steun.   ‘Verlenen‘ betekent: iemand begunstigen met iets. 

Een hulpverlener is dus iemand die een ander begunstigd/bevoordeeld/zegent met zijn of haar raad, verzorging of steun. In het voordeel werken van iemand in de ware zin van het woord. 

Je kunt niet tegelijkertijd hulpverlener zijn en ondertussen exact het tegenovergestelde uitvoeren. Als jij iemand benadeeld, help je hem niet in zijn of haar voordeel maar in het nadeel. Dat is dus geen hulp. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat jij mensen benadeeld in opdracht van een ander, dan help je dus het kwaad maar van raad, verzorging of steun is dan geen sprake. 

Brandweermensen en ambulancemedewerkers zijn mensen die enkel en alleen hulp verlenen aan mensen. Politiemensen zijn mensen die van oorsprong ook vooral hulp zouden moeten verlenen. Hulp, wanneer iemand slachtoffer is van een misdaad. Dat soort werk verdient dan ook respect. Let vooral op het woord: slachtoffer. 

Échte misdaden zijn niet perse misdaden die in een wetboek staan geschreven als misdaad, er is sprake van een mis-daad wanneer iemand inbreuk maakt op jouw vrijheid, of jou schade toebrengt en jij daardoor benadeeld wordt. Je bent dan slachtoffer van een misdaad. 

Helaas is onze samenleving aan het veranderen in een 1984-achtige dystopie waar iedereen inmiddels verdacht is tot het tegendeel bewezen is in plaats van zoals het hoort: andersom, onschuldig totdat schuld bewezen is. Dat gaat gepaard met een ontiegelijke shitload aan regels, richtlijnen, voorschriften, wetten enzovoorts waarin tot in de details geperfectioneerd beschreven staat wat wel en niet de bedoeling is. Zelfs als je je wil verzetten tegen exact datgene wat ons als samenleving naar de klote helpt: regels, zijn er regels over hoe jij je MAG verzetten. Uiteraard MAG je je verzetten maar doe dat dan wel even zoals degene tegen wie je je verzet dat heeft opgeschreven, want doe je dat niet dan ben jij de asociale crimineel. 

Inmiddels is door de jaren heen de politie dan ook veranderd van hulpverlener naar dienstverlener. Een agent is niets meer dan een gewapende deurwaarder die bijna onschendbaar z’n gang kan gaan in opdracht van bestuurders. Als er ergens een divisie van de overheid hulp nodig heeft van mensen die gelegaliseerd mogen roven, intimideren, dwingen en mishandelen dan wordt daar het korps ‘agenten van de staat’  voor ingehuurd. Agent betekent dan ook simpelweg ‘opdrachtnemer’. Agenten van de staat hebben de opdracht het beleid (politie; police; policy = beleid) te handhaven en een ieder die zich daar niet aan houd krijgt straf, ongeacht of dat beleid moreel is of niet. 

Het gaat niet meer om slachtoffers, het gaat om beleid met de daaraan gekoppelde financiële sancties die vervolgens nog meer beleid tegen jou faciliteren als je dat beleid schendt. Elke stap buiten de lijn levert je sowieso een financiële sanctie op wat op kan lopen tot uiteindelijk beroving van je vrijheid. Dat is wat men tegenwoordig “beschaving” noemt. 

Feitelijk zijn politieagenten niets anders dan verklede mensen. Ze zijn echt niet anders dan andere mensen. Die training die ze gehad hebben maakt dat ze leren om moraal aan de kant te zetten en puur dat te gaan  doen wat hen door de wetgever opgedragen wordt. Daar komt ook die dooddoener vandaan “ik maak de wetten niet, ik handhaaf ze alleen”. We noemen dat niet voor niets een ‘cop-out’, een goedkope uitvlucht, want dat is het ook. Feitelijk zegt een mens daarmee:”ik doe dat niet, iets anders doet dat” , echter zeggen de Neurenberg trials van 16 oktober 1946 daar iets heel anders over: ieder mens is verantwoordelijk voor z’n eigen daden, ongeacht functie. 

Wat dus heel belangrijk is om te snappen is dat agenten niets anders kunnen dan doen wat hen opgedragen wordt. Dát is hun werk. Zij kunnen dan handelen binnen de de door de wet vastgestelde grenzen die verder liggen dan bij “gewone mensen”, waardoor het gelukkig nog niet zo is dat ze gewoon alles maar mogen en kunnen doen (met de nadruk op gelukkig) maar ze mogen toch echt wel heel veel meer dan “gewone mensen” en daar is steeds minder controle op. Daarom kun je agenten ook niet kwalijk nemen dat zij pas achteraf kunnen handelen, dat is logisch en met hele goede redenen: als wij het toelaten dat agenten mensen preventief mogen oppakken of uitschakelen omdat ze mógelijk iets zouden kunnen gaan uithalen dan gaan we heel ver terug in de tijd en zit je in een pure politiestaat waarin de politie voor rechter speelt. 

Ook al zitten we daar dichtbij, we zijn er nog niet helemaal. Vandaar dat we dit soort berichten eens in de zoveel tijd de wereld in slingeren in de hoop dat mensen snappen dat dit geen opruierij is maar dat het een serieuze waarschuwing is naar mensen:  blijf verdomd kritisch, en zet politieagenten niet op een voetstuk. Als je alleen al kijkt naar het aantal integriteitsschendingen en corruptie binnen de politie, dan zie je dat we het dus niet over “speciale mensen” hebben maar over verklede “gewone mensen”. Denk dus niet dat dat uniform een magisch pak is waarbij ineens iemand alles perfect doet en totaal geen mens meer is. Het is en blijft een mens, een mens met vooroordelen, conditioneringen, gevoelens, vooringenomenheid enzovoorts. Je geeft een mens wat fouten kan maken speciale rechten met een speciaal pak. En het is ook nog eens zo dat het meestal een bepaald type mens is wat graag macht uitoefent over anderen. 

Daarnaast moeten mensen zich ook eens gaan realiseren wat ze eigenlijk doen wanneer ze schreeuwen dat bepaalde mensen “harder aangepakt moeten worden” of “eerder schieten” of dat soort loze kreten. Natuurlijk snappen we dat bepaalde haatgroepen niets liever zien dan dat politieagenten bepaalde andere groepen lekker hard aanpakt en lekker veel geweld gebruikt maar die mensen die zien één heel belangrijk ding over het hoofd, namelijk dat als jij erom vraagt dat die keiharde aanpak moet mogen,  dat die aanpak dus niet alleen voor die groep geldt die jij zo haat. Die aanpak geldt dan voor IEDEREEN. 

Nu zal jij denken ‘dat boeit mij niet want ik ben braaf’ , en dat is ook serieus wat de meeste mensen denken van zichzelf, totdat er een moment in je leven komt dat door omstandigheden ook jij met die harde aanpak te maken krijgt. En misschien heb jij dan voor jezelf wel een hele goede en morele reden om je te verzetten tegen dit geweld maar dat zal een politieagent weinig schelen: die volgt namelijk gewoon orders op ongeacht de moraliteit van wetten. Snap je nu waarom het zeer onverstandig is om voor een ander te vragen om meer regels en hardere aanpak? Je vraagt het namelijk ook direct voor jezelf. Je kan ieder moment van je leven ineens in de schoenen van die ander staan door bijvoorbeeld een verandering in de wet, en dan? 

Waarom wij stellen dat een politieagent geen hulpverlener meer is maar slechts een dienstverlener die ook hulp kán verlenen is vooral omdat een politieagent goed en fout aan de kant moet zetten voor legaal en illegaal. Het werk wat een politieagent doet is lang niet altijd ‘goed werk’ te noemen. Mensen bestoken met boetes en lastig vallen in het verkeer alleen maar omdat politici verzonnen hebben dat overal een sanctie op moet staan is niet goed te noemen. Je kunt wel zeggen ‘dat dient de veiligheid’ maar dat is helemaal niet waar. Het kán de veiligheid dienen, maar het dient vooral macht en controle. Daarnaast is de vraag: hoeveel veiligheid kun je eigenlijk waarborgen want dat is maar minimaal, en dan de vraag: helpt het nou eigenlijk de veiligheid wel door overal een straf op te zetten, of creëert dat juist nieuwe problemen?

Regels worden bijna nooit afgeschaft, dat kun je wel vergeten. Dus als je kijkt naar de afgelopen jaren wat er allemaal aan regels en verboden bij gekomen is, dan kun je ervan uitgaan dat deze trend zich voort zal zetten tot in het extreme, er zit geen rem meer op. Die voortzetting kan alleen maar als politieagenten mensen blijven straffen bij het overtreden van een van al die regels, alleen als er gehandhaafd wordt door gewapende mensen die geweld mogen gebruiken kunnen politici regel na regel in blijven voeren en daar eindeloos mee door blijven gaan. Politieagenten zélf zullen niet gauw tot de conclusie komen dat zij onderdeel van het probleem zijn, dat moet het volk doen. Het volk moet dan alleen niet elke keer zo zielig gaan meeleven met alle emo-verhalen waardoor er alleen maar meer draagvlak wordt gecreëerd voor een nog sterkere positie van agenten. Dat is namelijk het doel. 

Onze intentie is NIET om haat tegen agenten te creëren, wij willen sowieso geen haat creëren want dat is niet ons doel. Het punt is vooral dat het oppervlakkige denken van mensen en de grote invloed van social engineers, talkshows en media die gretig gebruik maken van dat oppervlakkige denken er juist voor  zorgt dat we onze eigen openlucht gevangenis creëren. Zolang het onszelf nog niet raakt zitten we allemaal mee te blèren met de gewenste populaire mening, zonder ons af te vragen of te realiseren dat wij de volgende wel eens zouden kunnen zijn die een groot onrecht aangedaan wordt. En als dat onrecht daar is en je wilt je verzetten omdat dat je menselijke recht is, dan zal ook jij keihard aangepakt worden en vastgezet worden omdat jij je verdedigde tegen het geweld van een agent. Verdedigen is ook geweld gebruiken in overheidstermen, besef dat!

De kerntaken van de politie zouden moeten zijn: misdaad bestrijden waar slachtoffers vallen. Daarmee bescherm je mensen pas echt, door slechte daden van het ene mens tegen het andere mens te bestraffen omdat dat een echte misdaad is. En we zien nu juist dat dat ergens onderaan het lijstje gekomen is van politietaken en dat de controle over het leven van mensen grijpen en lastig vallen van burgers die een ander niet echt  tot last zijn, en het geweld plegen tegen burgers die onrecht aangedaan worden en daarmee het beschermen van politici de hoogste prioriteit heeft. De grootste criminelen worden niet aangepakt.

Bijvoorbeeld bankiers en hun handlangers uit de financiële sector die mensen moedwillig de vernieling in helpen ter zelfverrijking wordt niet eens over gesproken, het enige wat het volk ziet is die oppervlakkige probleempjes die juist het gevolg zijn van veel dieper liggende oorzaken. Als je je verzet tegen autoriteit omdat ze van bovenaf je leven kapot maken (en dat gebeurt bij steeds meer mensen) wordt je publiekelijk veroordeeld alleen al om het feit dat je je verzet tegen autoriteit. Het is krankzinnig en ook tekenend. Door deze passieve naïeve en laffe houding worden dagelijks mensen die eigenlijk gewoon goede mensen zijn bestempeld als crimineel, en worden de slechte mensen, die pathologische persoonlijkheden op machtsposities beschermd. 

Als je je rekeningen niet meer kan betalen komen er 3 agenten met een deurwaarder om je spullen in beslag te nemen of je uit je huis te zetten, maar als je oma beroofd is of je vrouw verkracht dan kun je een afspraak maken voor een aangifte waar vervolgens vrij weinig mee gedaan wordt. Alles wordt uit de kast gehaald om automobilisten en brommerrijders te controleren of alles wel netjes betaald is aan diverse capo regimes zoals de belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen maar als de auto of brommer gestolen wordt dan is er niemand thuis bij de politie. Als politici met hun regels je bron van inkomsten naar de klote helpen en daarmee je leven ontwrichten staan de agenten ook weer vooraan om politici te beschermen wat ze dan ‘het handhaven van de openbare orde’ noemen. 

Nee mensen…nee, dit is niet hoe beschaving werkt. Dit is hoe totalitarisme werkt, dit is hoe dictatuur kan bestaan, dit is hoe het recht van de sterkste (de entiteiten met de centen) zegeviert, dit is hoe we met z’n allen uiteindelijk ten onder zullen gaan. Een criminele club machthebbers die zich verschuilen achter politieke partijen en acteurs die hun goddelijke gang kunnen gaan omdat er een gewapende legale gang bestaat die zij in kunnen zetten om hun misdaden tegen mensen voort te kunnen zetten, gesteund door de onwetende massa die maar blijft geloven dat de politie er is om hen te beschermen. 

Als jij lekker in de waan van de dag wilt blijven hangen is dat jouw goed recht, maar weet dat ook jij eens aan de beurt komt. Ondertussen oordeel je over mensen die voor zichzelf opkomen maar met geweld terug in hun hel gegooid worden die zij niet zelf creëerden, dat deed het beleid, policy… en de policy officers zijn daar om ‘policy’ te handhaven. En zolang het jou niet raakt, waarom zou je je druk maken of ook maar een vinger uitsteken aan de slachtoffers van dat beleid? Want dat is jouw probleem niet toch? Je denkt niet alleen niet echt na, je bent tegelijkertijd ook ontzettend egoïstisch. Eigen hachje eerst. Laten we vooral proberen te deugen, het is ‘die ander’ die niet deugt, en die mogen ze hard aanpakken toch? 

In plaats van onze vrijheid in te leveren voor “veiligheid”, zouden we onze vrijheid moeten beveiligen, als burger, als mens. Maar stuk voor stuk denken alle naïevelingen hier niet over na, het enige wat zij denken is: ik deug als ik doe wat mij verteld wordt zonder morren. Hoe meer jij denkt te deugen, hoe minder je eigenlijk echt deugt. Je predikt daarmee dictatuur zonder dat je het door hebt,  en zo gaan we met z’n allen ten onder aan deugen. Het begin van een nieuw tijdperk, het einde van de menselijkheid. 

Eén gedachte over “ Vrijheid van Waarheidsuiting

 1. @admin,

  Wederom een meer dan geweldig goed maar zeer zeker een uit uw hart geschreven stukje tekst welk eigen iedereen die nog een HART heeft erg zou moeten aanspreken.

  Ikzelf beste heb ruim 24 jaar voor dit tuig welk zichzelf nog steeds OVERheid noemt gewerkt echter werk nu ERTEGEN wat letterlijk betekend dat ik mensen help (pro deo) die door deze bende landverraders genaaid wordt.

  Probeer hiermee gewoon voor mezelf een beetje in het reine te komen echter geloof mij 1 ding, de overheid is er letterlijk debet aan dat ik niets meer heb en dat na meer dan 40 jaar gewerkt te hebben. Alles ben ik kwijt maar ik klaag niet, het heeft mij gemaakt wat ik nu ben en ik geniet elke dag van het leven en dat is een FEIT.

  Mijn haat tegen zaken als deze (klootzakken die inslaan op weerloze mensen) moet ik dagelijks beteugelen en dat kost moeite en al helemaal als ik zo’n vies smerig zooitje criminelen zie inslaan op mensen die alleen maar willen opkomen voor hun gezin!
  Mijn bloed kookt op zo’n momenten vandaar dat ik nooit zal kunnen meedoen aan demonstraties waar zulk tuig ingezet wordt welk het woord proportionaliteit niet eens kent.

  Het proportionaliteitsbeginsel is een les welke elke ambtenaar welke “legaal” geweld mag gebruiken tegen personen ALTIJD krijgt echter snel vergeten is.

  Nou, ik vergeet nooit iets……

  Hun les alsmede hun terechte straf zal er komen en dit zal niet meer zo heel lang op zich laten wachten.

  Steeds meer mensen beginnen achter zaken te komen welke niet kloppen, welke grove leugens zijn en welke ze door deze “overheid” door hun strotten is geduwd.

  Time is ticking…..!!!!!!!!!!!!

  En ook hun verachtelijke spelletjes zoals 2 dagen geleden in Hanau waar zogenaamd 11 doden zijn gevallen en waarbij de polisie, ja, ik schrijf het opzettelijk fout want dit zal fout gaan, binnen no time “bewijsmateriaal” klaar had, het een ultrarechtse nazi was en je raadt het al, partijen als de AfD toch maar snel VERBOTEN moeten worden nietwaar.

  Denk dat de Duitse overheid nu langzamerhand genoeg ellende over hun volk hebben uitgezaaid en het wordt tijd voor een zeer snelle reset van al dit moois!!
  Te walgelijk voor woorden, en oh ja, de dader is “helaas”dood aangetroffen…..hahahahaha, zo, en stom achterlijk gepeupel, als jullie dit nu nog niet geloven dan……man man man, hoe krijg je in Godsnaam een heel volk van 80 miljoen mensen wakker én in colonne richting Berlijn!!

  Berichten op jewtube van OOGGETUIGEN welke vertellen dat de man welke getoond worden in de MSM een hele andere persoon is dan de ECHTE OFTEWEL WERKELIJKE dader worden letterlijk WEG gecensureerd en alleen de “echte en ware verhalen” van de MSM kunnen bekeken worden door de ezels.
  .

  Mensen, in Godsnaam, hoelang nog…..hoelang moeten we ons nog laten behandelen als stukken stront!!??

  Gegroet beste,

  Gladiator

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *