Waarom mensen met vrijheid niet vertrouwen, en met macht wel?

Waarom mensen met vrijheid niet vertrouwen, en met macht wel?

Staatisme is het geloof in de autoriteit van de Staat. Het wil zeggen dat we geloven dat een abstracte entiteit iets over ieder van ons individueel heeft te zeggen. Realistisch gezien kan dat natuurlijk helemaal niet en daarom noemen we het ook ‘een geloof’. 

Dat ‘ding’ wat wij overheid noemen bestaat uit gewone mensen van vlees en bloed waarvan wij ons inbeelden dat zij vanuit een zekere functie meer rechten hebben dan ieder ander en dat zij dus de baas zijn over jouw leven. Niets is minder waar, die speciale rechten bestaan niet en jij hoort de baas te zijn over jouw eigen leven. 

Toch gelooft de gehele mensheid in het idee dat er mensen zijn die het recht hebben om te heersen. Dit idee komt voort uit een diepgeworteld geloof systeem waar iedereen van geboorte af aan mee te maken krijgt. Gedurende de belangrijkste jaren van het leven, de kindertijd, worden we volgestopt met indoctrinatie over dit geloof. We weten niet beter omdat ook onze ouders niet beter weten en de staatsscholen waar we toe gedwongen worden naartoe te gaan hebben de juiste software liggen om in kinderhoofdjes te installeren om die vervolgens gedurende de gehele schoolperiode jaarlijks te upgraden en updaten. Je ontkomt er dus niet aan. 

Toch is het belangrijk om je eens  af te vragen of het wel zo correct is wat jij gelooft als je ziet hoe de Staat, die fictieve entiteit, steeds meer invloed uitoefent op jouw dagelijks leven door je steeds meer te dwingen om te leven op een manier die dit ‘ding’ jou voorkauwt.  

Vooral in Nederland zijn mensen echt ontzettend braaf en op een dusdanige manier geprogrammeerd dat ze zichzelf helemaal verloren zijn in de zin van verantwoordelijkheid dragen voor jezelf én elkaar, waar moraal en besef van wat vrijheid werkelijk is. Wij zien vrijheid als iets wat we krijgen van ‘een ding’ terwijl ware vrijheid in onszelf zit.  Wij worden volledig vrij geboren en na inschrijving bij de burgerlijke stand krijgen we de slavenketenen om wat we de rest van ons leven accepteren als normaal. 

De zogenaamde bescherming die de Staat ons claimt te bieden is niets meer dan de bescherming die een boer geeft aan z’n vee. Net genoeg om in leven blijven omdat dood vee niets oplevert. We kunnen onszelf en elkaar veel effectiever beschermen als dat recht ons niet zou worden afgenomen. Als je wat overkomt: bel de autoriteiten en die lossen het wel op. Onderneem je zelf actie? Dan zullen de autoriteiten je daarvoor straffen. Dat is wat wij normaal vinden in dit land. 

Politiek is de kunst van het misleiden. Politiek is niets meer dan een tool om massa’s mensen een bepaalde richting op te duwen. Al ver voordat er überhaupt een publieke discussie ontstaat over een bepaald onderwerp, hebben de machthebbers al een gewenste uitkomst op de plank liggen. De meeste mensen denken werkelijk dat we via het politieke systeem maatschappelijke problemen oplossen terwijl de realiteit omgekeerd werkt. Meestal leven mensen namelijk prima samen en weten ze over het algemeen hun kleine irritaties onderling wel op te lossen. Problemen worden pas maatschappelijke problemen zodra problemen overbelicht worden en het gevoed wordt door de media. Als de problemen niet groot genoeg genoeg zijn om genoeg mensen achter de gewenste oplossing te krijgen dan worden de problemen bewust groter gemaakt en versterkt met in scene gezette gebeurtenissen. Vooral de laatste jaren lijkt er zich wel een explosie van problemen over de samenleving uit te storten. Ik zeg bewust “lijkt”, omdat dat helemaal niet zo is, de illusie wordt gewekt dat het zo is. Alles draait om het einddoel: wetgeving, controle, regels, macht. 

Mensen worden als vanzelf gestimuleerd vooral niet samen te kijken naar mogelijke oplossingen in kleine conflicten, we roepen zo snel mogelijk de hulp van de Staat in. Dit is dus  waarom democratie ook nog nooit morele oplossing is geweest in de geschiedenis van het bestaan van de mensheid. Democratie wil niet anders zeggen dan: de meerderheid beslist. De meerderheid legt hun wil op aan een minderheid. De meerderheid dwingt de minderheid om hetzelfde te handelen als de meerderheid. De meerderheid maakt gebruik van het “geweldsmonopolie” van de Staat om de minderheid desnoods met geweld te laten luisteren naar hun wil…als je je dit beseft, hoe kun je zonder blikken of blozen het woord ‘democratie’ gebruiken als synoniem voor correctheid of moraliteit?

Mensen realiseren zich niet dat dat “ding” wat de Staat heet niets anders is dan een manier om grote groepen mensen met geweld een bepaalde wil op te leggen. De ene keer spelen ze dat via links, en de andere keer spelen ze dat via rechts, maar nooit beslissen de machthebbers iets in jouw voordeel het gaat altijd ten koste van jouw vrijheid en natuurrechten. Door mensen zoveel mogelijk tegen elkaar op te zetten en zelfs mensen te verleiden tot het verraden van elkaar weten machthebbers keer op keer op keer kleine onenigheden in het samenleven met elkaar op te blazen tot enorme grote ‘dingen’ zodat de ene groep maatregelen eist tegen de andere groep. Dat die maatregelen niet alleen de ene groep treffen maar gewoon voor iedereen gaan gelden wordt meestal niet al teveel bij stil gestaan, en zo verandert dit stukje wereld wat ze nederland noemen steeds sneller in een totalitaire politiestaat. 

Een goed voorbeeld van een manier om meer macht uit te kunnen oefenen over burgers, is de zogenaamde ‘war on drugs’. Er zijn inmiddels genoeg onderzoeken naar gedaan dat een steeds hardere aanpak van “drugscriminaliteit” alleen maar averechts werkt. Dit is ook volkomen logisch als je de moeite neemt even goed na te denken over wat hier eigenlijk gebeurt in plaats van zoals je gewend bent de media en politici te geloven in hun oordelen. 

Als we het over bepaalde substanties hebben waar mensen op wat voor manier dan ook nut van kunnen hebben of plezier aan kunnen beleven zoals drugs, alcohol, sigaretten enzovoorts dan praten we over iets wat mensen hoe dan ook zullen doen, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Het is het lichaam van degene die het wil gebruiken, en niet die van degene die vind dat dat niet mag. Zodra je een substantie die met regelmaat of sporadisch gebruikt wordt door een bepaalde groep mensen tot  ‘illegaal” verklaard is het enige wat je daarmee zegt: het mag niet meer. Moreel gezien is er niks mis met het af en toe gebruiken van drugs, net zo min als dat het fout zou zijn om af en toe alcohol te gebruiken of te roken. Het is een volledig eigen keus waar je niemand kwaad mee doet. Anders dat wat mensen denken is drugs ook niet verslavend. Het is de persoon en de omstandigheden die iets verslavend maken, niet de substantie. Iemand met een fijn leven die één keer in de zoveel tijd een snuifje coke neemt op een feestje is niet meteen een junk, noch een gestoord of gevaarlijk mens. Het is slechts het idee wat er rond gaat over drugs en het gebruik daarvan. Dit is idee is tot stand gekomen door jarenlange propaganda en desinformatie. 

Wat gebeurt er nu als je substanties waar veel mensen het kwaad niet van inzien (omdat dat kwaad ook niet bestaat) gaat verbieden? Dan wordt het handel, en valt er geld aan te verdienen. Je zit aan de ene kant met het verhaal dat er een risico zit aan de fabricatie en distributie van de substantie, omdat er ineens een straf op staat. Dat drukt de prijs omhoog waardoor iets geld waard wordt. Aan de andere kant zit je met een verhaal dat mensen het toch willen hebben, ongeacht wat politici er van vinden, je doet er echter niemand kwaad mee en het is een volledig eigen keus. Zolang de vraag er is, is het aanbod er ook. De criminaliteit die voortkomt uit het illegaal maken van substanties heeft dus vooral te maken met de enorme hoeveelheden geld die ermee te verdienen zijn en het risico wat er aan vasthangt. Indien er grote belangen op het spel staan, zoals de vrijheid van mensen, kun je er van uit gaan dat die mensen er alles aan doen om die vrijheid te willen houden. Tussen “criminelen” onderling is er dus een voortdurende strijd om macht, geld, territorium etcetera wat alleen maar zo gewelddadig is omdat er zoveel op het spel staat van mensen namelijk: hun vrijheid.

Mensen zien ook de lozingen van xtc afval als een groot probleem en levensgevaarlijk en ga zo maar door, maar beseffen niet dat deze illegale lozingen juist gebeuren omdat de drug maker niet gewoon simpel met zijn afval naar de vuilstort kan omdat daar direct de politie gebeld zal worden. Gek he? Dat “criminelen” dan om maar niet gepakt te worden hun afval wel even illegaal dumpen. Zie je het probleem al? Stel nu dat xtc legaal was, en drugslaboratoria gewoon open en bloot op industrieterreinen zouden kunnen bestaan. Waarom zou een drug maker dan nog illegaal z’n afval gaan lozen? Er is geen reden meer om dat te doen omdat hij niet meer iets doet wat niet mag. Stel nou dat alle drugs in nederland legaal zouden zijn, denk je dan dat heel nederland ineens drugs gaat gebruiken? Is dit een logisch gevolg daarvan? Natuurlijk niet! Dezelfde mensen als nu zullen het gebruiken, en de mensen die er nu niet naar omkijken zullen het dan ook niet doen. Net zoals dat niet iedereen rookt, niet iedereen drinkt, niet iedereen elke avond porno kijkt, niet iedereen een drop verslaving heeft, en niet iedereen met nachtelijke vreetbuien de koelkast leeg eet, wat ook niet bepaald gezond is. 

De enige reden dat de overheid die zogenaamde “war on drugs”in stand houdt is omdat ze DONDERS GOED weten dat het steeds gewelddadiger zal gaan worden, en de problemen steeds groter. Welk voordeel denk je dat machthebbers kunnen halen uit het feit dat er gewelddadige groepen de strijd met elkaar aangaan? Keyword: bevoegdheden. Hoe gewelddadiger het wordt en hoe meer de samenleving er last van zal hebben hoe sneller politici weer een zooitje totalitaire maatregelen kunnen nemen zodat hun ordervolgers nog meer en willekeuriger mogen controleren, nog meer geweld mogen gebruiken, nog makkelijker mensen lastig te kunnen vallen, nog hogere boetes uit te kunnen delen enzovoorts enzovoorts. Er is geen einde aan de bevoegdheden die ordervolgers kunnen krijgen zolang het volk dat accepteert uit angst voor dat wat expres in stand gehouden wordt. De overheid houd moedwillig iets in stand wat in amerika allang mislukt is en alleen maar tot meer en meer geweld heeft geleid. Politici staan voor de camera te janken dat alles nog maar weer harder aangepakt moeten worden en ze weten ondertussen donders goed dat ze liegen dat ze barsten. Het gaat er niet om of dit opgelost wordt, het gaat om de voordelen die zij eruit kunnen halen. 

Kortom, de Staat maakt dingen die niet zo’n enorm probleem zijn op alle mogelijke manieren tot een groot probleem om op die manier de wetgeving zo in te richten dat ze steeds meer “bevoegdheid” kunnen krijgen over jou als mens en jij zal dat accepteren omdat de propaganda immers zegt dat dat allemaal voor jouw eigen veiligheid en bestwil is.  Dat is wat je krijgt als je gelooft dat je mensen met vrijheid niet kan vertrouwen, dat geloof laat je dan denken dat je mensen met macht wel kan vertrouwen. Het wordt tijd te om uit je geloof te stappen en te stoppen met het aanbidden van de bijbel die ze wetboeken noemen, en je vrijheid weer terug te grijpen. Want iedereen, ieder mens binnen de denkbeeldige lijntjes die ze grenzen noemen om het stuk land heen wat ze nederland noemen, heeft recht op vrijheid en staat gelijk aan ieder ander. 

De overheid zal er nooit zijn om jou te beschermen, de overheid is er om jou alles te ontnemen waar je van nature recht op heb, om je vervolgens te dwingen te gaan leven  volgens de exacte regels die zij jou opleggen met de plicht een deel van je arbeid af te staan onder dwang. Dat heet slavernij, en je kunt dat beter nu in gaan zien dan straks als het te laat is, want onthoud: er is geen weg meer terug. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *