Wie zijn “Ze”

Wie zijn “Ze”

Dit artikel is in eerste instantie geschreven voor de mensen die er over het algemeen voor kiezen een ander voor gek te verklaren als hun mening hen niet past, in plaats van serieus te luisteren en te onderzoeken wat iemand zegt. Het gaat niet over complotten, het gaat over het kunnen gebruiken van het gezonde verstand. 

Wanneer in discussies over maatschappelijke kwesties of wereldproblemen iemand het over “Ze” heeft in de vorm van ‘een dader’ wordt vaak de vaak de vraag gesteld “wie zijn Ze”? . Deze vraag kun je op twee verschillende manieren krijgen. De eerste manier is omdat iemand daadwerkelijk benieuwd is naar wie “Ze” zijn, en de tweede manier is meer cynisch en afgunstig bedoeld. Via de tweede manier probeert iemand je uit de tent te lokken omdat deze er vanuit gaat dat je er waarschijnlijk geen antwoord op hebt. Het enige doel van de tweede manier is dan ook om je verhaal inclusief je geloofwaardigheid onderuit te schoppen. Voor de mensen die de vraag op de eerste manier stellen is er geen pasklaar exact antwoord, maar wel een goede beschrijving. 

Iedereen kent de verhalen inmiddels wel over ‘de illuminatie’ , vrijmetselarij en andere geheime genootschappen. Dat deze genootschappen bestaan is absoluut geen twijfel over. In principe zijn ze ook helemaal niet geheim. De meeste genootschappen hebben gewoon een website en een adres en je kunt je er gewoon voor aanmelden als je dat zou willen. Het is dan ook niet waar dat deze genootschappen van ‘top to bottom’ puur kwaad zouden zijn. Deze genootschappen werken volgens een hiërarchisch systeem waardoor de lagere lagen zich vooral bezig houden met liefdadigheid en het promoten van de club. Hoe hoger je op de ladder komt, hoe belangrijker je rol wordt. Vaak gaat dat ook één op één met je maatschappelijke positie. Stel je binnen zo’n club wat voor dan stel je in de samenleving ook wat voor. We hebben het dus hier over een machtshiërarchie. Net als bij de meeste bedrijven weet het personeel op de werkvloer eigenlijk ook vrij weinig van de zaken waar de grote bazen van dat bedrijf zich mee bezig houden. 

De geschiedenis leert ons dat veel van deze genootschappen en allerlei  ridderordes altijd bijzondere posities hebben gehad in de samenleving simpelweg omdat de mensen die hier deel van uitmaken zich op de belangrijke posities in die samenleving bevonden. Machtsposities hebben we het dan over. Mensen met macht hebben macht omdat er mensen zijn die gehoorzamen aan die macht. De macht van de één gaat ook altijd ten koste van de vrijheid van de ander. Een ding wat altijd samengaat met macht is geld. Geld en macht en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot zover zeggen we niets raars, we stellen gewoon vast dat deze zaken zo zijn. 

Aan de hand van een voorbeeld kan je direct zien waarom je geen “complotdenker” hoeft te zijn om het principe van macht snappen en te doorzien. Het heeft altijd dezelfde structuur.  In de drugswereld bijvoorbeeld zie je dat organisaties altijd bestaan uit 1:de grote bazen, 2: de tussenhandelaren en 3: de straatdealers. Technisch gezien kunnen er nog wat stappen tussen zitten maar de grote lijn is dit. Wie heeft in deze de meeste macht? . Degene aan het hoofd van de organisatie natuurlijk. Diegene heeft meestal ook het meeste geld of het meeste te zeggen over het geld. Degenen aan de onderkant van de organisatie het minste. Iedereen in zo’n organisatie weet op het niveau waar zij opereren exact wat er gebeurt, echter weet de straatdealer meestal niets van alle zaken die de grote baas doet. Dat op het hoogste niveau de belangrijkste dingen gebeuren valt echter niet over te twisten. 

Uiteindelijk zijn deze mensen allemaal gewoon mensen. Veel van hen hebben gewoon gezinnen, hebben ouders en opa’s en oma’s, en kinderen, en kunnen voor familie en vrienden de meest lieve personen zijn. Dat komt omdat het twee aparte levens zijn die deze mensen leiden. Duizenden mensen alleen al in ons land leven dit soort levens. De kans dat je op een gemiddelde dag meermaals mensen tegenkomt die onderdeel uitmaken van zo’n organisatie is enorm groot. En jij staat daar geen moment bij stil want dat zie je niet aan de buitenkant. Het is nu belangrijk dat je dit even goed laat doordringen. 

De wereld bestaat uit verschillende machtsstructuren. De meest geaccepteerde machtsstructuur is die uit het politieke spectrum.  Want wat hier gebeurt accepteren we over het algemeen, omdat zij hun macht kunnen afdwingen via een zogenaamd “geweldsmonopolie” wat wij geacht worden normaal te vinden. Dat dat helemaal niet normaal is schuiven we nu maar even terzijde. Het grootste deel van wat hier gebeurt is zichtbaar omdat we dat zo afgesproken hebben. Dat betekent niet dat ook daadwerkelijk alles zichtbaar is. Dat betekent ook niet dat er geen andere machten op de achtergrond kunnen opereren, we weten namelijk van diverse ‘criminele’  organisaties ook dat ze bestaan, en dat ze macht hebben, maar echt zichtbaar is het niet. Niemand zal dit dan ook ontkennen. Je bent ook geen complotdenker als jij gelooft dat er ‘criminele’ organisaties bestaan.  

Kun je nou bewijzen dat er machten opereren achter de politiek die wij niet zien, maar wel een enorme invloed hebben. Het antwoord daarop is ja en nee. Er zijn door de geschiedenis heen genoeg voorbeelden op te zoeken van de politieke invloed van miljardairs en multinationals. Dat het niet gebeurt kun je dus niet zeggen. Dit geldt zowel nationaal als internationaal. Je kunt dus vaststellen dat de mogelijkheid altijd bestaat dat politici beïnvloed worden zonder dat wij dat weten. We konden al eerder vaststellen dat er machtige krachten opereren in verschillende sectoren, waaronder de onderwereld, die ook enorme invloed op de samenleving hebben zonder dat wij dat direct door hebben. Die machten hebben die macht omdat ze de financiële middelen hebben. Dus elke keer kom je weer bij geld uit. Want geld is macht. 

Welke sector zou theoretisch dus de meeste macht hebben? De financiële sector, want geld domineert de wereld. Duizenden mensen wereldwijd hebben in het verleden al uitgezocht naar welke families en personen uiteindelijk al het geld stroomt. Dit zijn geen geheimen, maar feitelijk vast te stellen waarheden. Als geld macht is, en degenen met het meeste geld, óf de zeggenschap over het geld, dus ook de meeste macht hebben, waarom zou je dan gek zijn als je bepaalde politieke beslissingen met grote gevolgen voor iedereen in twijfel trekt op de grond van waar ze ogenschijnlijk op stoelen. We weten namelijk dat in dit systeem alles altijd om winst (en dus geld) draait,  en niet om mensen. Als je dus iets kan verzinnen waarbij je doet alsof je het voor de mensen doet en tegelijkertijd enorme winst kan maken, heb je de ultieme macht in handen. 

Waar mensen handelen bestaan samenzweringen. Dat valt niet te ontkennen. Is alles wat er in de wereld gebeurt gebaseerd op complotten? Het hoeft niet, maar het kan wel. Als je alle feitelijke informatie bij elkaar optelt die je uit verleden en het heden zelf kan verzamelen, dan kun je eigenlijk niet meer ontkennen dat er te veel  ‘toevalligheden’ zijn, te veel smerigheid, te veel corruptie  en te veel lijntjes die bij elkaar uitkomen. Als je dan het principe van macht, en die structuren snapt, dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit WIE er nu precies aan die touwtjes trekken, maar dat er aan de touwtjes getrokken wordt is zeker. De politiek is daarom vooral een doorgeefluik, en geen vertegenwoordiging van hardwerkende mensen. Of de samenstelling daarvan nou links of rechts of middendoor is, de machten achter de macht domineren de wereld, omdat geld de wereld domineert. 

Dus, bestaan “Ze” ? Ja, dat zeker. Wie zijn “Ze” dan? Daar kunnen we alleen maar over speculeren. De vraag is echter of dat nog relevant is, want om “Ze” buitenspel te zetten is een verandering in de structuur nodig, in het systeem. Een verandering binnen de huidige structuur, het huidige systeem, zal nooit daadwerkelijk iets echt veranderen. Met die wetenschap ligt de weg naar oplossingen open, nu moet je ‘m alleen nog in willen slaan. Dus voordat je voortaan iemand “gek” of “complotdenker” noemt,  is het verstandiger eerst te gaan zorgen dat je zelf genoeg inzicht hebt om uit te kunnen sluiten dat wat diegene zegt niet zo is. Want totdat genoeg mensen dit inzicht hebben zullen “Ze” steeds weer winnen. 

Eén gedachte over “ Wie zijn “Ze”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *