Zelfverdediging

Zelfverdediging


In Nederland is het natuurlijke ‘recht op zelfverdediging’ je afgenomen en teruggegeven onder strikte voorwaarden. Alleen als je het volgens de regels van de Staat toepast geldt het. Dit terwijl zelfverdediging een fundamenteel natuurrecht is wat niemand je kan ‘geven’. Je hebt dit recht gewoon, en niemand kan je dat afnemen. In de wetgeving spreekt men van ‘noodweer’ en niet van zelfverdediging. De letterlijke tekst uit artikel 41 sr luidt:

 Niet strafbaar is hij, die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed, tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Echter in de praktijk blijkt dat rechters vaak toch spreken van ‘eigen rechter spelen’ in plaats van zelfverdediging. Die scheidslijn lijkt dus heel erg dun te zijn. En juist die wetenschap zorgt ervoor dat er juist meer slachtoffers vallen dan zou hoeven. 

In dit artikel van de Volkskrant kunnen we lezen hoe een geval van zelfverdediging (als je een ander helpt in een noodsituatie heet dat ook zelfverdediging) leidt tot de aanhouding van de te hulp geschoten personen. Zoals we het in het artikel kunnen lezen wordt er een vrouw ernstig mishandeld doordat er een auto meerdere keren op de vrouw inrijdt. Vier omstanders schieten te hulp, molesteren de auto en worden vervolgens door de politie aangehouden. Dat dit eigenlijk te idioot voor woorden is hoef ik niet verder uit te leggen. Maar dat je in dit land van slachtoffer naar dader of van held naar dader kan gaan in een vingerknip is al vele jaren duidelijk. Zodoende komen de verkeerde mensen vaak weg met hun daden en worden de goede mensen juist gestraft. 

Zoals ik al eerder zei, is het recht om jezelf te verdedigen tegen kwaad, geen recht wat je krijgt van een overheid. Dit recht bezit je van nature en kan je onmogelijk worden afgenomen. Dat ons in de loop van de tijd steeds meer verantwoordelijkheid is afgenomen om plaats te maken voor overheidsbemoeienis en pseudo veiligheid verandert daar niets aan. Ons is aangeleerd dat de politie alles voor ons moet oplossen. Echter de politie is nooit daar op het moment dat de daadwerkelijke daad plaatsvindt. De politie komt logischerwijs altijd achteraf. De politie kan ook alleen maar achteraf handelen. Op het moment dat de daad gebeurt is de enige die kan handelen jijzelf of een omstander. Als je direct kan handelen betekent dat dat je ook direct meer leed kan voorkomen, voor jezelf of voor een ander. Alleen je moet je in dit land dus eerst twee keer nadenken of je wel wil handelen, omdat het jou straf op kan leveren. Je wordt altijd geacht de politie te bellen en te wachten totdat zij er zijn om in te grijpen. Alleen omdat de politie altijd ergens vandaan moet komen ben je dus altijd te laat. 

Wat ik altijd maar wil aangeven met het schrijven over dit soort dingen, is dat al die dingen die zo ‘logisch’ lijken, in wezen helemaal niet logisch zijn. Als mensen niet het risico lopen om gestraft te worden wanneer ze zichzelf of een ander verdedigen tegen kwaad, dan zouden veel meer mensen de keus maken om een ander te helpen op het moment dat dat nodig is. In plaats van te gaan zitten wachten op de politie, kun je per direct de zaak afhandelen en dan is het klaar. Mensen hebben het dan over ‘eigen rechter spelen’,  maar het is je verdomde recht om dat te doen. Als iemand een ander kwaad aandoet dan is dat de keus die iemand op dat moment maakt, en het risico van zijn keuzes zal die moeten aanvaarden.  Als dat betekent dat diegene dan letsel oploopt dan is dat geheel volgens natuurwetten een kwestie van: eigen schuld. In veel gevallen hebben we dan ook helemaal geen politie nodig die achteraf nog eens komt bemoeien. In het specifieke geval van het artikel heb je dus alleen de politie nog nodig om de gestoorde gek die op een vrouw inrijdt mee te nemen. En daarmee is de zaak dan afgedaan. 

Minder overheidsbemoeienis en meer eigen verantwoordelijkheid, dat is vrijheid, en dat is hoe het zou moeten zijn.  Dat is ook de enige discussie die steeds weer gevoerd zou moeten worden: willen wij meer minder overheid. Desondanks verliest iedereen zich steeds weer in de verkeerde discussies. Discussies die gaan over wat de overheid beter zou moeten regelen. En hoe meer we denken dat de overheid iets beter kan regelen, hoe slechter alles wordt, en hoe meer vrijheid we daardoor kwijtraken. Meer overheid is per definitie minder vrijheid, en steeds minder vrijheid betekent steeds meer dictatuur en gevangenschap. Het wordt tijd dat mensen dit weer gaan snappen. Ooit snapte we dat namelijk, maar dat lijken we volledig kwijt te zijn. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *